close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI A.G / Y.G İZOLE ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2014 YILI
A.G / Y.G İZOLE ELDİVEN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak A.G / Y.G. izole eldiven satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- İzole eldivenler (A.G / Y.G) EN 60903, IEC-60903 standardının "0" - "1" ve "IV" sınıfına ve 89/686/EEC
Avrupa topluluğu direktiflerine uygun ve bu standartta belirtilen hususları karşılayabilecek özellikte olacaktır.
2.2- İzole eldivenler (A.G / Y.G) işletme gerilimi 1000 V - 36000 Volt’a kadar olan tesislerde maksimum
izolasyonu sağlama özelliğine haiz olacaktır.
2.3- İzole eldivenler (A.G / Y.G) kopma ve yıpranma mukavemeti yüksek ve yumuşak malzemeden (LATEX) imal
edilmiş olacaktır.
2.4- İzole eldivenler (A.G / Y.G) test voltajına dayanıklı beş parmaklı sanayi tipi olacak ve üzerine nominal
gerilimi, imalat tarihi, tipi, ölçüsü, uygun olduğu standart ve CE işareti yazılı olacaktır.
2.5- Tüm eldivenler tek tek test edilmiş olacaktır.
2.6- Eldivenler kategori III sınıfında olacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL :
Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğünce yapılacaktır. Gerektiğinde Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü elemanları da muayeneye iştirak
ettirilecektir.
4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.
4.2- Firmalar teklifleri ile birlikte izole eldivenlere (A.G / Y.G) ait CE belgelerini, test sertifikalarını ve 2 adet
tanıtıcı katalog vereceklerdir.Ayrıca MSDS ve malzeme bilgi formları vereceklerdir.
4.3- Test uygunluk sertifikası bulunmayan firma teklifleri değerlendirilmeyecektir.
4.4- Firmalar şartnamemizde istenen özelliklere uygun 2 adet numuneyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.5- İzole eldivenler (A:G / Y.G) imalat hatalarına karşı imalatçı firmanın garantisi altında olacak ve bu husus
tekliflerde, açıkça belirtilecektir.
4.6- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.7- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.8- İzole eldivenler (A.G / Y.G) uygun ambalajlar içerisinde teslim edilecektir.
4.9- İzole eldivenler teslim tarihinden en fazla dört ay önce imal edilmiş olacaklardır.
4.10-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene
İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların
faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.11- FATURA DÜZENLEME
Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda belirtilen esaslara göre
düzenlenecektir.
4.11.1- Faturalar, teknik şartnamede belirtilen mal/malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim / birimler
adına ayrı ayrı düzenlenecektir.
4.11.2- Kısmi teslimat yapılabileceğinin İdarece uygun görüldüğü hallerde; yüklenici kısmi olarak teslim edeceği
malın miktar ve cinsini İdareye (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına mektup, faks vs.) bildirecek ve İdareden
hangi birime ne miktar ve cins mal için fatura kesileceğinin bilgisini alacaktır. Faturalar, bu bilgi doğrultusunda
düzenlenecektir.
4.11.3- İdarece uygun görülen sipariş miktarı artırımlarında veya eksik teslimatlarda fatura düzenleme (4.11.2) deki
esaslara uygun olarak yapılacaktır.
4.11.4- Birimlere ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Firmalar malzemeleri 30 günde teslim edeceklerdir.
5.2- Sipariş miktarı ve malzemelerin birimlere göre dağılımı aşağıdaki liste gibi olacaktır.
ÖLÇÜLERE GÖRE DAĞILIMI
Sıra
No
1
2
3
Malzemenin Cinsi
Kozlu
Elektrikçi Elv.(1000V)No:9
Elektrikçi Elv.(1000V)No:10
Elektrikçi Elv.(1000V)No:12
20
20
4
5
Elektrikçi Elv.(7500V)No:9
Elektrikçi Elv.(7500V)No:10
Üzülmez
Karadon
Lim.Dem
20
4
4
İ.S.D.B
Maz
1
1
5
Toplam
20
20
10
Toplam
Toplam
Miktar
24
50
1
75
20
30
50
GENEL TOPLAM : 125 ÇİFT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content