close

Enter

Log in using OpenID

Bazı Malların İthalatında Kaynak Kullanımını

embedDownload
SİRKÜLER
Sayı: 2015/080
İstanbul, 14.04.2015
Ref: 4/080
Konu:
BAZI MALLARIN İTHALATINDA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU
(KKDF) KESİNTİSİ SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR
10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve sirkülerimize ekli 2015/7511
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve
mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF kesintisi oranı 10.04.2015 tarihi
itibarı ile ( % 0 ) olarak tespit edilmiştir.
Liste incelendiğinde sektörel özel bir düzenleme yapılmadığı, GTİP kodları esas alınmak suretiyle
mal bazında bir liste oluşturulduğu görülmektedir. Bu nedenle ithalatçı firmaların söz konusu
listeyi dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ederiz.
Kararın yürürlüğe girdiği tarihten (10 Nisan 2015) önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF
kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
uygulamaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
1
Sayı : 29322
Resmî Gazete
10 Nisan 2015 CUMA
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7511
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Y. AKDOĞAN
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
K. İPEK
A. İSLAM
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
S. ÖZTÜRK
N. CANİKLİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Ö. ÇELİK
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
Ekonomi Bakanı
M. M. EKER
Gençlik ve Spor Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. Ç. KILIÇ
T. YILDIZ
F. IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Başbakan Yardımcısı
V. BOZKIR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
F. BİLGİN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
633 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content