close

Enter

Log in using OpenID

BAĞ-KUR - Denge Akademi

embedDownload
SİRKÜLER
Sayı: 2014/176
İstanbul, 01.10.2014
Ref: 4/176
Konu:
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 4/B (BAĞ-KUR) PRİM BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASI
HALİNDE
ÖDENECEK
TUTARLARININ
GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR
11/9/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna
istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar yeniden yapılandırılabilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayınlanan ve sirküler ekinde yer alan duyuruya göre, 5510
sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)
sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının
bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkân sağlayan program hizmete açılmıştır.
5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)
sigortalı olanlar, T.C. Kimlik numaraları ile www.sgk.gov.tr internet adresindeki “E-SGK”
bölümünde yer alan “E-Hizmetler”
menüsünden yahut https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/
linkinden sorgulama yapabilecektir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
SGK Duyurusu
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
1
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE
ÖDENECEK TUTARLARININ GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı
Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri
taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan program hizmete
açılmıştır.
5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)
sigortalı olanlar, T.C. Kimlik numaraları ile www.sgk.gov.tr internet adresindeki “E-SGK”
bölümünde yer alan “E-Hizmetler” menüsünden yahut https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkinden
sorgulama yapabilirler.
Sigortalılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bağımsız Çalışanlar Prim Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay/ANKARA
Tel: (0312) 458 70 32 Faks: (0312) 433 09 98
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. BİÇER Şube Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content