close

Enter

Log in using OpenID

27 MART 2015 CUMA SAAT: 14.00`DE

embedDownload
Rack Tipi Splice and Patch Çekmece
FO Patch PanelGR, LC-plate 19" 1U (Boş)
1U Splicing and P atching Fiber Optic çekmece 19” ve ET SI standartlarındaki racklara monte edilebilir. A daptör
paneleri ile 1U yükseklikteki yapıda 12 Fiberli SC sonladırma yapılabilir. İsteğe bağlı olarak pigtail ve adaptörler
ile beraber teslim edilebilir. SC , LC , ST , FC , MTRJ, E2000 adaptörlerle uyumlu farklı adaptör panelleri kullanıcıya
değişik varyasyonlarda sonlandırma imkan tanır.
Özellikleri
Kit İçeriği
 Fiber sonlandırmasında Splice ve Patch bağlantıları
birarada yapılabilir.
 M o nta j k iti
 Ek kaseti içerisinde bakım ve onarım için kullanılabilmek üzere
 Ek kaseti
fazladan fiber saklabilir. Fiber ekleri kaset içerisinde korunaklıdır
Opsiyonel İlave Ürünler
 Ek koruyucuları
 P igta ille r
 19” ve ETSI ra ck la ra uyum ludur.
 LC tipi konnektörler ile 24, SC tipi konnektörler ile 12 fiber
sonlandırmaya imkan tanıyan adaptör paneller.
 Ad a p t ö rl e r
 Rakor
 SC, LC, ST, FC, MTRJ, E2000 tipi adaptörlerle kullanılabilir
paneller mevcuttur.
www.prysmiangroup.com
Page 1 of 2
Rack Tipi Splice and Patch Çekmece
Teknik Özellikler

- 1U, 19", R a ck tipi

- W :482,6 m m x D:237 mm x H:44 m m

- Fibe r k a pa site seçenekleri: 12F; 24F

- Uygula na bilir k o nnektör tiple ri: SC , LC , ST, FC , MTR J, E2000

– Me ta l m a lzeme 1mm DKP

– Sö k üle bilir üst k apak

- 2 a de t fibe roptik k aset m ontaj k a pasitesi

- İle ri / ge ri ha re ket e ttirilebilir ra ck m ontaj k ula kla rı

– İste ğe bağlı üre tilebilen ö n po rt paneli

- Fibe r k a blo o rganizasyonu için uygun iç ye rle şim

- Lo go , e tike t vb ya pıştırm ak için ö n pa nelde uygun bo şluk

- Ko la y çizilm e ye k arşı dayanık lı boya ya pısı

- Sta nda rt bo ya re ngi RAL9005 Siyah (Fark lı re nk te rcihleri m üm kün)

- Ka rto n k o li (510x 280x65 m m )

- P a k e t Ağırlığı 2,3 kg
Aksesuarlar
1) 19" / 21" rack montaj adaptör kulağı
2) PG16 Plastik Rakor
2 ad
2 ad
3) Ø 16mm L: 0,5 metre spiral hortum
4) 1/2 fiber yön lendirme plastiği
1 ad
2 ad
5) M6 rack montaj k iti
6) M4 k aset montaj k iti
1 ad
1 ad
7) Fibe roptik ışınım e tiketi
1 ad
Malzeme

1m m DKP
Yüzey İşlem
İnce P ütürlü ya rı Ma t Ele ktro statik
To z Bo ya

Uyumlu Standartlar


ISO 9001
IEC 60297-3-100
 EN 61587-1:2012
P lease c ontact your local sales office listed on www.prysmiangroup.co m
www.prysmiangroup.com
Page 2 of 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content