close

Enter

Log in using OpenID

Açık Deniz Boru Hattı için Boru Temini

embedDownload
 Bilgi Notu
Açık Deniz Boru Hattı için Boru Temini
Güney Akım Boru Hattı Sistemi
2300 kilometre uzunluğundaki Güney Akım Boru Hattı Sistemi birçok ülkeyi ve farklı coğrafyayı kat
etmektedir. Deniz üzerinden ilerleyen açık deniz hattı ile kara üzerinden ilerleyen birçok kesimden
oluşacaktır. Boru hattının yapımındaki amaç, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine doğrudan
bağlantı sağlayarak AB’nin enerji güvenliğine katkıda bulunmaktır.
South Stream Transport B.V.
South Stream Transport şirketi, Karadeniz’den geçecek olan Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın
planlanması, yapımı ve işletimi için kurulmuş uluslararası bir ortaklıktır. Şirketin merkezi Hollanda’nın
başkenti Amsterdam’dadır.
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya’nın Karadeniz kıyısında Anapa yakınlarında başlayacak,
Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden geçecek ve Varna yakınlarında Bulgaristan
kıyısına çıkacaktır. Uzunluğu 931 kilometre olacak olan açık deniz boru hattı, Karadeniz’in tabanında
2200 metreyi bulan derinliklerde döşenecektir. Tamamıyla işletime alındığında, Güney Akım Açık Deniz
Boru Hattı dört boru hattı dizisinden oluşacak ve yıllık 63 milyar metreküp kapasiteye ulaşacaktır. South Stream Transport B.V.
Genel Merkez | Parnassusweg 809 | NL-1082 LZ Amsterdam | Hollanda
Telefon +31 (20) 262 45 45 | [email protected] | www.south-stream-transport.com
Proje Takvimi
Kara çıkışlarındaki faaliyetler Rusya ve Bulgaristan’daki mikrotünel inşaatının hazırlıklarıyla beraber
2014 yılı yaz aylarında bağlayacaktır. Denizdeki inşaat, aynı yılın sonbahar aylarında Burgaz limanında
boru döşeme gemisinde ilk boruların kaynaklarının yapılmasıyla başlayacaktır.
Boru hattı dizilerinden ilki 2015 yılının sonuna dek faaliyete geçecektir. Dört boru hattı dizisinin 2017
yılının sonlarına doğru tümüyle işletime alınması planlanmaktadır.
Boruların teknik özellikleri
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı, toplamda her biri
on iki metrelik 300.000’i aşkın, ya da başka bir
deyişle dört hattın her biri için 75,000’den fazla
sayıda boru parçasından oluşacaktır. Yüksek kalitede
(DNV SAWL 450 SFDU grade) karbon çeliğinden
yapılacak bu boruların her birinin ağırlığı ise dokuz
ton olacaktır.
Borular, Karadeniz’in derin sularının zorlu koşullarına
dayanacak biçimde özel olarak tasarlanmıştır. Boru
hattının önümüzdeki 50 yıl boyunca güvenilir ve
güvenli şekilde işlemeye devam etmesi için yüksek
kalite çelikten kalın çeperli borular ve özel kaplamalar
kullanılacaktır. Boru çeperleri, daha da güçlenmesi
için özel ısıl işlem görecek 39 milimetre kalınlığında
çelikten oluşacaktır. Kıyıya daha yakın borular, daha
sağlam
ve
dayanıklı
olmaları
için
betonla
kaplanacaktır.
Açık Denizde Kulllanılacak
Boruların Özellikleri
•
Uzunluk: 12 metre
•
Çap: 32 inç (813mm)
•
Çeper kalınlığı: 39 mm
•
Malzeme: Yüksek kaliteli
karbon çelik
•
Kaplama: Üç katlı polipropilen
•
İşletim basıncı: 284 bar
•
Pipes per line: > 75,000
Borular ısıl işlem gördükten sonra hem dıştan suyun basıncına, hem de içten 300 bara kadar basınca
dayanabilmektedir. Boru hattı işletimdeyken azami (Rusya kara çıkışındaki) basınç 284 bar olacağından,
bu önemli bir güvenlik payı bırakmaktadır. Boruları korozyondan koruyacak ilave bir önlem olarak, boru
segmentleri dıştan üç katlı polipropilen kaplama ile kaplanacaktır.
Borular fabrikadan çıkmadan önce Güney Akım Açık Deniz Boru Hattının yapımında kullanılmaya uygun
olduklarından emin olmak için her biri suyla doldurularak yüksek basınca dayanıklı olduğu test
edilecektir. Uygun bulunmayan borular ya tamir edilecek ya da geri çevrilecektir.
Boru tedarikçilerinin seçimi
South Stream Transport şirketince boru imalatı için seçilen şirketler, bütün bu şartları karşıladıklarını
kanıtladıkları titiz bir seçim sürecinden geçmektedir. Bir şirketin South Stream Transport şirketine
potansiyel tedarikçi olabilmek için kati şartnamelere göre bir dizi numune üretmesi gerekmektedir. Söz
konusu numunelerin kalite, hassasiyet ve sağlamlığı test edilmektedir. Ön yeterlik sürecinde bunun gibi
yüzden fazla numune üretilmiş ve test edilmiştir.
Boru tedariki Hat 1
Boru tedariki Hat 2
EUROPIPE (Almanya)
%50
Marubeni-Itochu & Sumitomo (Japonya)
%40
OMK (Rusya)
%35
OMK (Rusya)
%35
Severstal (Rusya)
%15
Severstal (Rusya)
%25
Sözleşmelerin toplam değeri yaklaşık 1 milyar avro
Sözleşmelerin toplam değeri yaklaşık 800 milyon avro
South Stream Transport B.V.
Genel Merkez | Parnassusweg 809 | NL-1082 LZ Amsterdam | Hollanda
Telefon +31 (20) 262 45 45 | [email protected] | www.south-stream-transport.com
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattını oluşturacak hatlardan ilkine boru tedarik etmek isteyen şirketlere
yönelik ilk ihale süreci 2014 yılının Ocak ayında tamamlanmıştır. Her bir teklif, en rekabetçi fiyatlarla
en yüksek kalite standartlarının sağlanabilmesi için uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından
değerlendirilmiştir. İlk ihaleyi Alman şirketi Europipe ile Rus şirketleri OMK ve Severstal kazanmıştır.
Europipe ilk derin su boru hattını oluşturacak çelik boruların yüzde ellisini tedarik edecektir.
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattını oluşturacak hatlardan ikincisi için 2014 yılı Mart ayında
gerçekleştirilen ihale yine ilk hat için geçerli kriterlere göre yapılmıştır. Japon boru imalatçısı MarubeniItochu ve Sumitomo ile boruların yüzde kırkı, Rus şirketi OMK ile yüzde 35’i ve yine Rus şirketi
Severstal ile yüzde 25’inin tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
Üretimden sonra borular ne olacak?
Borular üretimden sonra Bulgaristan’ın Varna ve Burgaz limanlarındaki depolama tesislerine
getirilecektir. Buradan, gemiyle doğrudan boru hattının döşenmesi için günde 24 saat çalışacak olan
boru döşeme gemisine aktarılacaktır. Borular döşeme gemisinde büyük bir hassasiyetle birbirine
kaynaklanarak tek bir dizi halinde birleştirilecektir. Her bir kaynaklama noktası olası hatalara karşı
ultrasonla tek tek incelenecektir. Borular denize indirilmeden önce kaynak birleşim yerleri özel bir
polipropilen kaplamayla kaplanarak korozyona karşı korunacaktır. Günde iki kilometreye kadar boru
döşeyebilen boru döşeme gemisi, boru dizisine yenilerini ekleyerek Karadeniz’i boydan boya kat
edecektir.
South Stream Transport B.V.
Genel Merkez | Parnassusweg 809 | NL-1082 LZ Amsterdam | Hollanda
Telefon +31 (20) 262 45 45 | [email protected] | www.south-stream-transport.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content