close

Enter

Log in using OpenID

çalışan memnuniyeti anketi

embedDownload
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ
ŞİRKET YÖNETİMİ
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
1 Kurumda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir.
2 Kurum içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum
3 Kurumun yönetiminden genel olarak memnunum
4 Kurumun yönetimi görevimi yerine getirmemde bana destek oluyor
5 Üst yönetimin bir ekip olarak çalışması
6 Şirket yönetimi etkin ve hızlı karar verir
7 Kurumda çalışanlara yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanması
YÖNETİCİ
En Çok
Çok
Yeterli
8 Yöneticim iletişime açık ve isteklidir.
9 Yöneticim işimle ilgili yetki ve sorumlulukları verir.
10 Yöneticim yaratıcı düşünce ve davranışlara fırsat tanır.
11 Yöneticim işimle ilgili konularda beni gerektiği biçimde bilgilendirir.
12 Yöneticim kişisel gelişimi teşvik eder.
13 Yöneticim yapılan hatalara yapıcı yaklaşır.
14 Yöneticim beni motive eder.
15 Genel olarak amirimden memnunum.
YAPILAN İŞ
16
En Çok
Çok
Yeterli
Kurumda yaptığım iş görev tanımımla uyum içerisinde olması işin gerektirdiği
yetki ve sorumlulukların net bir şekilde açıklanmış olması
17 Kurumda işimi etkileyecek kararlarda fikrime önem veriliyor.
18 Kurumda yaptığım işin bireysel gelişme olanağı sağlaması
19
Kurumda bölüm çalışanlarının dayanışma işbirliği ve takım ruhu içerisinde
çalışabilmesi
20 Kurumda işim ile ilgili benden ne beklendiğini biliyorum
21 Kurumda işim için gerekli bilgileri doğru ve zamanında elde edebiliyorum
22 Kurumda yaptığım işten memnunum
23
Kurumda İşin iyi yapılabilmesi için gerekli kaynak ve araçlara sahip olmak iş ile
ilgili gerekli yetkileri kullanabilmek
İLETİŞİM
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
24 Kurumda diğer personelle sağlıklı iletişim kurabiliyorum
25 Kurumda dile getirdiğim önerilerin / şikayetlerin dikkate alınması
26 Kurumda birimler arası yatay ve dikey bilgi alış-verişi etkin biçimde yapılır.
27 Şirketimizde takım çalışmasına önem verilir
28 Şirketimizde herkez üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor
29 Kurumda çıkan sorunların çözüme kavuşması
KİŞİSEL GELİŞİM
30
Bireysel performans
yapılmaktadır
değerlendirmesi
adil,tarafsız
ve
objektif
olarak
31 Şirketimizde yapılan eğitim faaliyetlerinden memnunum
32
Şirketimizde eğitim programlarının bilgime katkıda bulunduğuna ve kendimi
geliştirme imkanı sağladığına inanıyorum
33 Eğitim taleplerim şirket tarafından değerlendiriliyor
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
ÇALIŞMA ORTAMI
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
En Az
Çok
Yetersiz
Yetersiz
Az
Yeterli
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
34 Sosyal aktivitelerin düzenlenmesi
35 İşyeri temizliği,tertip ve düzenine önem veriliyor
36 Çalışma saatlerinin uygunluğu
MAAŞ VE SOSYAL YARDIMLAR
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
37 Maaşların yeterliliği
38 Çalışanlar olarak bizlere sağlanan diğer maddi olanaklar yeterlidir.
ÇALIŞTIĞIM ŞİRKET
39 Kalite bilincine sahiptir
40 Müşteri Memnuniyeti ilkesini benimser.
41 Kendi sektöründe başarılı bir performans sergiler.
42 Çalışanlarının memnuniyetine önem verir.
43 Çalışanlarına değer verir.
44 Kendimi bu şirketin bir üyesi olarak görüyorum.
45
Kurum çağın gerektirdiği değişime ve gelişmeleri takip edebilmekte ve bu
gelişmeleri kuruma taşıyabilmektedir
46 Kurumun toplum ve çevre ihtiyaçlarına duyarlı olması
42 Bu şirkette çalışmaktan mutluyum
43 Bir yakınımın Medifar A.Ş de çalışmasını öneririm
YORUMLAR
Sizce şirketinizde iyileştirilmesi gereken hususlar var mı?
EVET
HAYIR
Yukarıdaki soruya cevabınız EVET ise şirketimizde öncelikli olarak ele alınıp
iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz konuları 1, 2, 3, olarak sıralayınız.
Şirket Yönetimi
Yönetici
Yapılan İş ve İçeriği
Eğitim Sistemi
Şirket İçi İletişim
Sosyal Hizmetler
İş Yeri Fiziksel Şartları
Eklemek istediğiniz diğer konular : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.
En Çok
Çok
Yeterli
Yeterli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content