close

Enter

Log in using OpenID

Ders slaytları

embedDownload
Bilgi Danışmanlığı
Umut Al
[email protected]
BBY 363, 24 Eylül 2014
-1
Plan




Dersin amacı, kapsamı, işlenişi
Dersin gerekleri
Proje ve ödevler hakkında
Dersin değerlendirmesi
BBY 363, 24 Eylül 2014
-2
Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencilerin ücrete
dayalı olan ve olmayan bilgi sistemleri,
veri tabanları, kullanıcılara özgü
hizmet tasarımı ve uygun pazarlama
yöntemleri konularında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır
BBY 363, 24 Eylül 2014
-3
Dersin Kapsamı

Derste çeşitli bilgi gereksinimi olan
kişiler için oluşturulacak platformlar,
farklı kullanıcı gruplarına özel bilgi
hizmetleri tasarlama, farklı bilgi
merkezi türlerinde bilgi danışmanlığı
hizmetleri, ücrete dayalı bilgi hizmetleri
ve bu hizmetlerin pazarlanması
konuları incelenmektedir
BBY 363, 24 Eylül 2014
-4
Dersin İşlenişi

Dersin işleneceği haftadan bir hafta
önce söz konusu dersle ilgili
notlar/makaleler Web sitesine
konulacaktır. Öğrencilerin dersin Web
sitesini takip etmeleri ve oradaki
materyalleri okuyarak derse gelmeleri
ve derste yapılacak tartışmalara aktif
olarak katılmaları gerekmektedir
BBY 363, 24 Eylül 2014
-5
Dersin Sayfası
BBY 363, 24 Eylül 2014
-6
Dersin Sayfası
BBY 363, 24 Eylül 2014
-7
Derse Devam



Derslere devam zorunludur
Ders sırasındaki ödevler
Derslere katılmayan öğrenci dersin
genel sınavına alınmayacaktır
BBY 363, 24 Eylül 2014
-8
Dersin Gerekleri




Devam
Okuma parçaları / makaleler
Ödevler
Proje
BBY 363, 24 Eylül 2014
-9
Proje
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 10
Ne Yapılacak?


Hayali bir bilgi danışmanlığı şirketi
kurulacak
Şirketin Web sitesi tasarlanacak
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 11
Proje İle İlgili Bilgiler I


Projenin geçme notuna etkisi %20
Herhangi bir sunucu (Hacettepe ya da
ticari bir sunucu) üzerinde olabilir


Hacettepe üzerinde görünecekse e-posta
hesabı
Web sitesi + proje raporu (basılı ve
elektronik)
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 12
Proje İle İlgili Bilgiler II



Benzersizlik
Rekabet unsuru
Ketum olmak :(
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 13
Dikkat Edilmesi Gerekenler






Tasarım içeriğin önüne geçmemeli
Farklı tarayıcılar tarafından
görüntülenebilme
Üst veri bilgileri eksiksiz yer almalı
Kullanılabilir bir site
Tutarlı bir görünüm
Ölü bağlantıya yer yok
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 14
Proje Raporu

Kapak



Dersin kodu, dersin adı, projenin adı, proje
sahibinin adı, soyadı ve okul numarası, Web
sitenizin URL adresi
İçindekiler sayfası
Proje raporu içeriği
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 15
Proje Raporu İçeriği





Web sitesinin yapımı aşamasında ve
öncesinde yapılanların anlatımı
Bilgi danışmanlığı hizmeti vereceğiniz şirketin
kısa bir tanıtımı
Şirketinizde verilen hizmetler ile ilgili bilgi
Verilen hizmetlerin ücretleri ve verilen her bir
hizmet için öngörülen ücretin makul gösterimi
Tasarladığınız site ile ilgili bilgiler



Sitenizin amacı ne?
Sitenizin içinde neler var?
Yararlanılan kaynaklar (kaynakça)
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 16
Teslim Tarihi
24 Aralık 2014
Zamanında teslim edilmeyen projeler
değerlendirilmeye alınmayacaktır


BBY 363, 24 Eylül 2014
- 17
2. Ara Sınav
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 18
Ne Yapılacak?






Ticari bir veri tabanının tanıtımı
İkna edici sunum
Dersi alan öğrenci sayısı?
20 öğrenci olması durumunda:
Sunum süresi: 15 dakika
Sunum tarihleri:



17 Aralık 2014
24 Aralık 2014
Alternatif => İkişer kişilik gruplar
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 19
Veri Tabanları
Academic Search Complete – EBSCOHost
ACM Digital Library
Cambridge Books Online
Ebrary
Emerald
Hiperkitap
HukukTürk
IEEE Xplore
JSTOR
Library and Information Science Abstracts
OECD iLibrary
OVID
Project Muse
Proquest Dissertations and Theses
Sage
ScienceDirect
SciFinder
Scopus
Web of Science
Wiley Online
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 20
Değerlendirme
Değerlendirme Geçme Notuna Etkisi (%)
1. Ara Sınav
10
2. Ara Sınav
10
Proje
20
Ödevler
10
Final Sınavı
50
BBY 363, 24 Eylül 2014
- 21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content