close

Enter

Log in using OpenID

bu linki takip edin

embedDownload
 (BYL 441) Biyocoğrafyaya Giriş Utku Perktaş Biyocoğrafya Nedir? •  Biyolojik çeşitlilik nedir? •  Evrimsel Biyoloji (Mutasyon, Doğal Seçilim, Coğrafi İzolasyon ve Göç modelleri) •  Biyolojik Çeşitliliğin Yapı Taşları nelerdir? •  Biyocoğrafya’nın temel presnsipleri nelerdir? Dersin İçeriği İlgi Alanları Ornitoloji Filocoğrafya ve Türleşme Ekomorfoloji Utku Perktaş [email protected] www.utkuperktas.com Dersle ilgili ders dışı görüşme saatleri: Çarşamba, 11:00 -­‐ 12:00 Kaynak Önerileri Lomolino, MV, BR Riddle, RJ Whi_aker, JH Brown. 2010. Biogeography 4th edibon. Sinauer Associates, Inc. 878 pp. Ders notları ve ders lojisbği… www.utkuperktas.com Kaynak Önerileri Demirsoy, A. 2010. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan Yayınları. Ankara. Derecelendirme 1. Arasınav = % 20 2. Arasınav = % 25 (Dönem Ödevi) Final = % 40 Derse Kanlım = % 5 + % 10 Sınavlar kısa açıklamalı sorular ile doğru yanlış şeklindeki soruların kombinasyonu şeklinde şekillendirilecekbr. Kısa açıklamalı sorularda sentez yapmanız beklenmektedir. Dönem Ödevi •  Dersi almanıza neden olan ilgi alanınız ya da dersle ilgili size vereceğim konularda en fazla 10 sayfalık bir derleme mebn… •  Mebn literatür değerlendirmelerini ve gerçekleşbreceğiniz kendi değerlendirmelerinizi içermelidir. 15 Ekim 2014 – İki paragraflık bir özet ve üç akademik referans. 26 Kasım 2014 – Ödev teslimi. Davetli konuşmacılar: •  Prof. Dr. Ali Demirsoy •  Kerem Ali Boyla (Kuşların İzinden Türkiye Coğrafyası) •  Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Birand (Türleşme) •  Doç. Dr. Hakan Gür (İklim Değişimi, Tarihsel Biyocoğrafya) •  Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu (Yangın Coğrafyası) Dersteki başarının yolları: •  Derse kanlın! •  Soru sorun! •  Dersle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız benimle irbbat kurun… –  Her hata Salı günleri 14:00 – 15:00 saatleri arası… BİLİMSEL YÖNTEM BİLİMSEL YÖNTEM •  Kavram 1-­‐ Occam’ın Usturası... –  Herhangi bir olguyu açıklayan en yalın hipotezin kabul edilmesidir. •  Kavram 2-­‐ Tümevarım •  Kavram 3-­‐ Tümdengelim •  Kavram 4-­‐ Kuram BİLİMSEL YÖNTEM •  Biyolojideki tür tanımları – –  Biyoloji içerisinde kaç tür tane tür tanımı vardır? –  Biyolojik Tür Tanımı biyolojide en çok kabul edilen tür tanımıdır. –  Biyolojik Tür Tanımı nasıl test edilebilir? BİLİMSEL YÖNTEM Anadolu Yer Sincabı (Spermophilus xanthoprymnus) BİLİMSEL YÖNTEM •  Gözlem: Morfolojik olarak homojen bir tür grubu… •  TÜMEVARIM sonucu hipotez: Morfolojik olarak birbirleri arasında ayrım olmayan bu tür monobpikbr. Türün popülasyonları morfolojik ve genebk farklılaşma göstermez. •  Öngörü: Anadolu yer sincabı popülasyonları arasında gen akışının kesilmesine neden olan herhangi bir coğrafi izolasyon yoktur. (?????) •  Deney: Gen akışı nasıl test edilebilir? (bkz. Gündüz ve ark. 2007, Gür 2007) BİLİMSEL YÖNTEM Genebk bir belirteç – cyt-­‐b bakımından popülasyonlar arasındaki farklılık… BİLİMSEL YÖNTEM BİLİMSEL YÖNTEM JEOLOJİNİN LEVHA TEKTONİĞİ MODELİ JEOLOJİNİN LEVHA TEKTONİĞİ MODELİ •  Gözlem 1 – Yüzey kayalarının yoğunluğunun sudan 2 ila 3.5 kat fazla olmasıdır. Dünyanın toplam yoğunluğu ise suyun yoğunluğunun 5.4 kacdır. •  Gözlem 2 – Dünyanın manyebk alanı bir kaç kez değişmişbr. Don birkaç milyon yıl içinde dünya manyebk alanını birkaç kez değişbrmiş bir manyebk alana sahipbr. •  Gözlem 3 – Depremler ve volkan faaliyetleri Kuzey ve Güney Amerika’nın Ban kıyıları ile Asya’nın doğu kıyılarında yoğunlaşmışnr. •  Gözlem 4 – Afrika’nın ban kıyısı ile Güney Amerika’nın doğu kıyısı incelendiğinde iki kıtanın şekilsel olarak birbirini tamamladığıdır. JEOLOJİNİN LEVHA TEKTONİĞİ MODELİ Alfred Wegener San Francisco, 1925 Bu fay haw üzerinde 1838 yılından bu yana 9 farklı deprem meydana gelmişbr. Biyocoğrafya biyolojik çeşitliliği oluşturan bileşenlerin zaman ve mekan içerisinde çalışılmasını kapsayan bilim alanıdır. Soru 1: Niçin Madakasgar sıradışı flora ve fauna yapısına sahipbr? Soru 2: Anadolu diyagonalinin tarla kuşunun (Alauda arvensis) farklılaşmasına etkisi var mıdır? Soru 3: Tropiklerdeki çeşitlilik neden fazladır? Soru 4: Anadolu sıvacısı (SiEa krueperi) neden sadece Anadolu ve Kazaslar’da bulunur? Biyocoğrafyanın disiplinler arası yerleşimi Biyocoğrafya Ekolojik Biyocoğrafya Tarihsel Biyocoğrafya Canlıların güncel dağılımları ve nedenleri Canlıların dağılımlarının tarihsel süreçlerden nasıl etkilendiği Bu iki farklı basamak içerisinde kaç farklı terimden bahsedebiliriz? 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 519 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content