close

Enter

Log in using OpenID

MCU Sn 6 - Oerlikon Kaynak

embedDownload
MCU Sn 6
GAZ ALTI KAYNAÐI ÝÇÝN MASÝF TELLER / BAKIR VE BAKIR ALAÞIMLARININ KAYNAÐI
Standartlar:
AWS/ASME SFA-5.7
DIN 1733
M.No.
ER Cu Sn - A
SG Cu Sn 6
2.1022
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Bakýr-kalay (Cu-Sn; bronz), bakýr-çinko (Cu-Zn; pirinç) ve bakýr-kalay-çinko-kurþun (Cu-Sn-Zn-Pb)
alaþýmlarýnýn gazaltý (MIG) kaynaðýnda ve yüzey kaplamasýnda kullanýlan % 6 kalay alaþýmlý bakýr (bronz)
kaynak telidir. Bakýr alaþýmlarýnýn çeliklerle birleþtirilmesinde, bronz dökümlerin tamir kaynaðýnda, dökme
demirlerin ve çeliklerin yüzeylerini kaplanmasýnda kullanýma da uygundur. Büyük parçalarý, örneðin; 5 mm
daha kalýn malzemeleri kaynak yaparken 250°C'de ön tav yapýlmalýdýr.
Malzemeler :
SAE/AISI/ASTM
Malzeme No.
DIN
2.1010
Cu Sn 2
2.1016
Cu Sn 4
C51100
2.1020
Cu Sn 6
C51900
2.1030
Cu Sn 8
C52100
2.1090
G - Cu Sn 7 Zn Pb
-
2.1093
G - Cu Sn 6 Zn Ni
-
2.1096
G - Cu Sn 5 Zn Pb
-
2.1080
Cu Sn 6 Zn
-
2.1050
G - Cu Sn 10
C52400
C50700
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
Sn
P
Cu
6,5
0,25
kalan
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Akma Dayanýmý
2
(N/mm )
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Sertlik
(HB)
Uzama
A5 (%)
Kaynak Sonrasý
160
280
90
25
Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN 439 : I1 (%100 Ar) koruyucu gazýnýn kullanýlmasý durumunda geçerlidir.
TIG Kaynaðý için Kaynak Çubuðu
: TCU Sn
Ambalaj Bilgileri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Ambalaj Tipi
2500203M15
1.00
15,00
K300 Makara
2500205M15
1.20
15,00
K300 Makara
Koruyucu Gazlar
EN 439’a göre : I1 (%100 Ar), I2 (%100 He), I3 (Ar+He)
Gaz tüketimi
: Yaklaþýk 12 lt/dak.
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content