close

Enter

Log in using OpenID

CITOFONTE Mo - Oerlikon Kaynak

embedDownload
CITOFONTE Mo
ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR / DÖKME DEMÝRLERÝN KAYNAÐI
Standartlar:
TS 9463 EN ISO 1071
AWS/ASME SFA-5.15
DIN 8573
TS 9463
EC NiCu - B 3
E NiCu - B
E NiCu - BG 13
E NiCu - BG 13
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Kýr dökme demir, temper dökme demir veya küresel (sfero) dökme demirin sýcak kaynaðýnda, kýr dökme
demirin çelikle kaynaðýnda kullanýlan monel (nikel-bakýr) çekirdekli bir elektroddur. Kýrýlmýþ veya aþýnmýþ
dökme demir parçalarýn birleþtirme veya doldurma kaynaðýnda, ayrýca döküm veya iþleme hatalarýnýn
kaynakla giderilmesinde de kullanýlýr. Geçiþ bölgesindeki sertlik söz konusu deðildir ve çatlaksýz, gözeneksiz
bir dikiþ elde edilir. Kaynak dikiþi soðumadan hafifçe çekiçlendiði takdirde kalýntý kaynak gerilemeleri azaltýlýr.
Eðeyle veya talaþ kaldýrarak iþlenebilen kaynak metalinin rengi ana malzemeyle aynýdýr.
Malzemeler :
EN
GG-10 - GG-35
GGG-40 - GGG-70
GTS-35-10 - GTS-70-02
GTW-35-04 - GTW-S 38-12
Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalýþma sýcaklýklarýný inceleyiniz.
Kalite Testleri : TSE
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
Cu
Ni
Diðer
32
64
4
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri :
Test Þekli
Sertlik (HB)
Kaynak Sonrasý
~160
Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akým Deðerleri :
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kaynak
Akýmý (A)
Kutudaki
Adet
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
Kolideki
Kutu Adedi
Koli Aðýrlýðý
(kg)
1602008K20
2,50
1602014K20
3,25
300
50-70
50
0,80
16
12,72
300
90-110
25
0,65
16
1602022K23
10,32
4,00
400
110-140
60
3,20
6
1602030K23
28,78
5,00
400
140-200
40
3,37
6
30,31
Kurutma
100-150oC
1 saat
Kaynak Pozisyonlarý
Akým/Kutup
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content