close

Enter

Log in using OpenID

araştırma projelerinde uygulanacak 2014 yılı üst limitleri

embedDownload
ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK 2014 YILI ÜST LİMİTLERİ
Madde 1- 2014 yılı burs desteği üst limitleri,
Bursiyer ücret karşılığı çalışmıyor ise;
Lisans Öğrencisi
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi:
Doktora Sonrası Araştırmacı:
: 500 TL/ay
: 1.500 TL/ay
: 1.800 TL/ay
: 2.250 TL/ay
Bursiyer ücretli çalışıyor ise;
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi
: 400 TL/ay
: 500 TL/ay olarak belirlenmiştir.
Madde 2- 2014 yılı Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) (kişiye çalıştığı kuruluş tarafından bir yılda
ödenmekte olan brüt ücret ve benzeri ödemelerin bir aya tekabül eden tutarının % 75’ini
aşmamak kaydıyla) üst limitleri,
Proje Yürütücüleri için
Araştırmacılar için
Danışmanlar için
: 1.500 TL/ay
: 750TL/ay
: 1.500 TL/yıl’dır.
Madde 3- Proje kapsamında verilebilecek burs miktarları toplamının üst limiti,
1001 projelerinde
3501 projelerinde
1002 projelerinde
: 4.800 TL/ay,
: 3.000 TL/ay,
: 900 TL/ay’dan fazla olamaz.
Madde 4- 2014 yılında proje yürütücülerinin alabilecekleri “Ön Ödeme ve Harcama Üst Limiti”,
Yurt içi alımlarda
Yurt dışı alımlarda
: 30.000 TL
: 60.000 TL’dir.
Madde 5- İkili işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak ziyaretler ve saha çalışmaları dışındaki
faaliyetler için proje kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere verilebilecek destek
miktarı, yılda 5.000 TL’yi, proje süresince toplam 10.000 TL’yi geçemez.
Madde 6- 2014 yılı için projelerde uygulanacak “Gündelik ve Konaklama Miktarları”
Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik (Proje yürütücüsü / Araştırmacılar): 48,5 TL,
Gündelik (Diğer personel): 45 TL,
Konaklama (Belgelenmesi kaydıyla): Gündeliğin 2 katı olarak belirlenmiştir.
Yurtdışı seyahatlerde ise; projenin tabi olduğu ikili işbirliği anlaşmaları, yönetmelik veya esaslarda
ayrı bir düzenleme yapılmaması halinde 6245 sayılı kanun hükümleri uygulanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content