close

Enter

Log in using OpenID

özel davraz yaşam hastanesi randevu 0 (246) 232 8 232

embedDownload
ÖZEL DAVRAZ YAŞAM HASTANESİ
CHECK-UP (ERKEK) STANDART
TETKİK LİSTESİ :
Kardiyoloji Muayenesi
Üroloji Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
+ …………………..
Muayenesi (TERCİHLİ)
Tam Kan (Hemogram) 18 Parametre
Sedimentasyon
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar mikroskobisi
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Gaitada amib-giardia aranması
Glukoz (Açlık)
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Trigliserid
Aspartat transaminaz (AST)
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen fosfataz
ASO (nefelometrik)
CRP Nefelometrik
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
TSH
Prostat spesifik antijen (PSA)
Serbest T4
Serbest T3
CA-19-9
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
HBsAg (ELISA)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Abdomen US, tüm
Transtorasik ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test
www.davrazyasamhastanesi.com
RANDEVU
0 (246) 232 8 232
Pirimehmet Mah. 1724 Sok. No:1 ISPARTA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content