close

Enter

Log in using OpenID

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

embedDownload
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Bir tarafta Satıcı; Pirimehmet mahallesi 1721 sokak numara 6 / Isparta
adresinde mukim ADATANET TELEKOMİNİKASYON VE BİLGİSAYAR SANAYİ
TİCARET LTD ŞTİ. Diğer tarafta ……………………………………………
…………………………..………………………………………………. adresinde
kurulu…………………………………………………………………… bayii olarak
anılacaktır.
2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
Satıcı firma lisansı üzerinden İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti satış işi ve
bayiliği.
3. SÜRE
İş bu sözleşme …../…./20… tarihinde başlayıp 6 yıl süre ile tesis edilmiştir.
Bu sürenin bitiminden bir ay evvel taraflar birbirlerine fesih ihbarında
bulunmadıkları takdirde bayilik sözleşmesi bir o kadar süre daha uzar. İş bu
sözleşme tarihinden itibaren taraflar hiçbir şekilde 3(üç)yıl süre ile bu sözleşmeyi
fesih edemezler ve üç yıl içerisinde tek taraflı fesih durumunda 15,000TL’lik
ceza-i müeyyideyi kabul etmiş sayılırlar. Bu üç yıllık süren sonunda taraflar
kendi aralarında anlaşarak her zaman bayilik sözleşmesine son verebilirler.
4.ÜCRETLENDİRME
Bayiinin satmış olduğu internet hizmetlerinden elde edeceği gelirin
RAKAMİLE:%........ , YAZIİLE:……………………….. sini satıcı firmaya vermeyi
taahhüt eder. İş bu sözleşme imzalandıktan sonra her ayın 2.günü ve 17.günü hesaplar
görülür. Ve satıcı firma tarafından tesbit edilen tutar bayiye fatura edilir.
5.ÖDEME ŞEKLİ
Satıcı firma tarafından kesilen hizmet bedeli tutarı fatura tarihini takip
eden 10 gün içinde Vakıfbank Eğirdir Şubesi TR330001500158007297133972
IBAN numaralı şirket hesabına ve ya İş bankası Eğirdir Şubesi
TR230006400000133100394783 İBAN numaralı şirket hesabına havale yapılır.
Fatura tarihinden itibaren 10(on)gün içinde yapılmayan ödemeler için
günlük %6 (yüzdealtı) vade farkı tanzim edilerek tahsil edilir.
6.DİĞER HÜKÜMLER
İş bu sözleşme süresince …………………………………………... ve ortakları
başka bir internet servis sağlayıcısı hizmeti veren kuruluş veya kişilerle bayilik veya
ortaklık anlaşması yapamazlar.
…………..……………… il/ilçesinde hizmet verilecek yapılan tüm satışlardan
……………………………………………….. sorumludur. Müşterilerden gelecek şikayet
ve davalarda sorumlu ………………………………………………………….. olacaktır.
İşin satış ve kurulumunu yapacak olan …………………………………………………..’dir.
İşbu sözleşme sebebiyle verdiği tüm hizmet bedelini faturalandırmak zorundadır.
7.ÖZEL HÜKÜMLER
İş bu sözleşme süresince son kullanıcıya ulaşım aşamasında kablosuz cihaz ve
yayınlarının adları satıcı firmanın ismini taşımak zorundadır. İsim konusunda
belirleyici unsur satıcı firmanın bayi ile anlaşmasına tabi olabilir. Bu durumda yazılı
olarak belirtilen isim/logo ve cihaz seri numaraları, MAC adresleri satıcı bayiye yazılı
olarak bildirilmelidir. Ancak iki tarafın yazılı anlaşması bu durumu ortadan
kaldırabilir.
8.YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ
Her hangi bir ihtilaf vukuunda TÜRK HUKUKU uygulanacak olup, Isparta
mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
9.TARAFLARIN KANUNİ ADRESLERİ
Satıcı Firma: ADATANET TELEKOMİNİKASYON VE BİLGİSAYAR SANAYİ VE
TİCARET LTD ŞTİ.
ADRES: Pirimehmet Mahallesi 1721 Sokak Numara 6 Merkez/ISPARTA
Bayii : ……………………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………………..
İş bu sözleşme 2 sayfa halinde yazılmış olup 9 maddeden ibarettir.Türkçe olarak
hazırlanan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak ……………. tarihinde taraflarca okunmuş
olup, ekde yer alan imza sirkülerinden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen kişi ve
firmaların imzaya yetkililerince, kabul ve her sayfası imza edilmiştir ve bu tarihten
itibaren geçerlidir.
BAYİİ FİRMA
SATICI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content