close

Enter

Log in using OpenID

02 Eylül 2014 Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Manavgat Belediye Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve
karara bağlamak üzere; 02.09.2014 tarihinde Salı günü saat 14.oo’de Meclis Toplantı Salonunda
toplanacaktır.
GÜNDEM
:
1- Stratejik Planın görüşülmesi.
2- Performans Programının görüşülmesi.
3- Dolu Kadro Değişikliği konusunun görüşülmesi.
4- Ilıca Mahallesi 752,32 m2. yüzölçümlü 711 ada 5 parseldeki 124,63 m2.lik belediye
Hissesini İmar Kanunu’nun 17. maddesine göre satışı konusunun görüşülmesi.
5- Kısalar Mahallesi 2.220,88 m2. yüzölçümlü 516 parselin İmar Kanunu’nun 17. maddesine
göre satışı konusunun görüşülmesi.
6- Kadro karşılığı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması konusunun görüşülmesi.
7- Başarılı öğrencilere, başarılı sporcu ve antrenörlere, dar gelirli belediyemizce sünnet
ettirilmiş çocuklara altın alınması.
8- 28 Eylül 2014 tarihinde 3.sü yapılacak olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan
Güreşlerinin düzenlenmesi, harcamaların Belediye Bütçesinden yapılması konusunda
Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
9- Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 41. maddesine göre
Ücretlerin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun
görüşülmesi.
10- Belediyemiz 2015 Yılı Vergi ve Harç Tarifelerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında yer alan hükme dayanılarak
hazırlanan 45 Seri nolu Belediye Gelirleri Tebliğine göre tarifenin yeniden görüşülmesi.
11- Kavaklı Mahallesi 1366 ada 6 parselde Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun
görüşülmesi.
12- Yukarı Pazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselde Uygulama İmar Planı değişikliği
konusunun görüşülmesi.
13- Eski Hisar Mahallesi 1129 ada 4,5 ve 6 parsellerde Uygulama İmar Planı değişikliği
konusunun görüşülmesi.
14- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesinin RG:01.06.2013-28664 ile değişik
3. fıkrası ve ek fıkrası uyarınca Sarılar Mahallesi konut alanı, zemin kat ticaret
güzergahlarının
belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
15- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesinin RG:01.06.2013-28664 ile değişik
3. fıkrası ve ek fıkrası uyarınca Ilıca Mahallesi konut alanı, zemin kat ticaret güzergahlarının
belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
16- Yayla Mahallesi 838 ada 3 parselde Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun
görüşülmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
19 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content