close

Enter

Log in using OpenID

11. Kısa Film Festivali

embedDownload
MART 2015
0
3
Akbank
11. Kısa Film
Festivali
16-26 MART 2015
SERGİ
SESLE AVLANAN
11 MART-16 MAYIS 2015
KONSERLER
ESRA BERKMAN - NAZLI IŞILDAK
DENIS KOZHUKHIN - VLADISLAV KOZHUKHIN
05/12 MART 2015
DANS GÖSTERİSİ
CHOPIN İLE UÇMAK
PAS DE DEUX / EV
11/31 MART 2015
AKBANK ÇOCUK TİYATROSU
AİLE AĞACI
07/14/28 MART 2015
Sesle Avlanan, önem barındıran madde haline gelme
(maddeleşme) süreçlerinin ve maddesel varlıkların
içerdiği sessel rezonansın incelenmesine odaklanan
bir grup sergisidir. Sergi, özellikle de sanatsal pratikte
son zamanlarda diğer araştırma alanlarının yanı sıra,
aciliyet kazanmakta olan dünyanın inorganik ve organik,
insan ve insan olmayan girdileri arasındaki, maddeye
dair ihtimallerin derinliğini de dikkate almaya özen
göstermektedir. Burada, sanatsal sürecin maddeleşme
aracılığıyla algı oluşturma özelliği kullanılarak, çağdaş
toplumun yüzeyinden uzaklaşarak, farklı malzeme
düzlemleri, sonik ve zamansal-mekansal yankılanmalar
yoluyla, ilk bakışta göze görünür olanın ötesinde
konumlanan belirli durumları ön plana çıkarmak
amaçlanmaktadır. Sonuçta sergi, sanatçıların günümüz
gerçekliği ile ilişkilenmenin temel metaforları ve
modellerini yeniden keşfetmesine olanak sağlayan,
bunu yaparken de yüzey etkilerinin ötesine geçen ve bizi
maddenin nasıl işlediğine dair daha derin bir kavrayışa
doğru götüren, hem maddeye ilişkin hem de maddi
olmayan, duyulabilir ve duyulabilir olmayan, görünür ve
görünür olmayan dip akıntıları arayıp bulmayı kapsar.
Percussive Hunter is a group exhibition dedicated to
the examination of processes of mattering and the sonic
resonance contained by material substances, especially
considering the depth of the material contingencies
between the inorganic and organic, the human and
nonhuman registers of the Earth that have recently
gained urgency in artistic practice, among other fields of
enquiry. Here, the artistic process of perception-making
through mattering is employed to move away from the
surface of our contemporary society, through different
material strata, sonic and spatiotemporal reverberations,
to foreground specific instances beyond the immediately
visible. Ultimately, the exhibition entails to reach out
and seek for those undercurrents, both material and
immaterial, audible and inaudible, scopic and non-scopic,
that allow artists to reinvent fundamental metaphors and
models for relating to our present day reality, beyond
surface effects and towards a more deep understanding
of how matter functions.
Sanatçılar / Artists:
A Kassen, Juliette Bonneviot, Nina Canell,
Nicolas Deshayes, Kevin Gallagher, Paul Geelen, Camille
Henrot, Carlos Irijalba, Rachel de Joode, Fran Meana,
Alexandra Navratil, Katja Novitskova, Angela de Weijer,
Müge Yılmaz
2014
AKBANK GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ
Başvuru Tarihi: 28 Ocak – 03 Nisan 2015
Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü, çağdaş sanat
alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara
destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri
Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen yarışma
sonucunda verilecektir.
Yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirilecek ve
sergilenmek üzere seçilen eserler Akbank Sanat’ta
03 Haziran – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında
düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlere sunulacaktır.
Yarışma, T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
Yarışmaya; Türkiye ve K.K.T.C.’de bulunan Güzel
Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi
3. ve 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
başvurabilir. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel,
seramik, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi
çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır. Yarışmanın
teması, “Arada olmak: her zaman - hiçbir zaman /
In-between: always - never” olarak belirlenmiştir.
İnternet üzerinden yapılacak başvurular için:
[email protected]
Posta ile yapılacak başvurular için:
Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü
Akbank Sanat
İstiklal Cad. No: 8 Beyoğlu – İstanbul
Ödüller:
Birinci seçilen eser: Akbank Sanat Ödülü - 15.000 TL
İkinci seçilen eser: 10.000 TL
Üçüncü seçilen eser: 5.000 TL
Detaylı bilgi için:
www.akbanksanat.com/akbank_gso
[email protected]
Tel: 0 212 252 35 00- 131
KONSER
KANUN PİYANO İKİLİSİ
ESRA BERKMAN
NAZLI IŞILDAK
05 MART PERŞEMBE
Saat: 20.00
Esra Berkman, kanun
Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü,
Müzik Toplulukları Programı “Kanun” dalında Prof. Ruhi Ayangil’in
öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. YTÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisansı’nı “Kanun Çalmayı
Otodidakt Yöntemle Öğrenmiş Beş Kanunçaların Görüş ve
Yaklaşımları Bağlamında 20. Yüzyıl Kanun Sanatına Bakış” başlıklı
tez çalışmasıyla 2007 yılında tamamladı. Aynı kurumdan 2012’de
Sanatta Yeterlik derecesini aldı.
Beyrut’ta Saint Joseph Hall’de ilk dinleti sunumunu gerçekleştirdi.
Diskant Ensemble adlı çağdaş müzik topluluğuyla, 2009’da
İTÜ MİAM İlhan Usmanbaş Salonu’nda, Hasan Uçarsu’nun
“Eski İstanbul’un Arka Sokaklarında” adlı oda müziği yapıtının
kanun partilerini; ayrıca, 2010’da kurulan İstanbul Çağdaş Müziği
Topluluğu’yla piyanist Birsen Ulucan’ın “Masallar, Rüyalar,
Fısıltılar” başlıklı CD çalışmasında, besteci Evrim Demirel’in
“Anadolu’dan Dört Halk Türküsü” adlı eserinin kanun partilerini
seslendirdi. Kanun Piyano İkilisi ile Aralık 2013 tarihinde KALAN
Müzik etiketiyle yayınlanan “Uyanış” isimli albümü bulunmaktadır.
Berkman, 2007 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi STF
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak
görev yapmaktadır.
Nazlı Işıldak, piyano
1990 yılında kabul edildiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı’nda Prof. Ayşe Savaşır’ın öğrencisi oldu. Lisans
devresinde piyanist besteci Mehmet Okonşar’la çalıştı. Hollanda’da
Rotterdam Konservatuvarı’nda dünyaca ünlü piyano pedagogu
Akhiles Delle-Vigne’in sınıfına kabul edildi. Devlet bursuyla gittiği
Rotterdam Konservatuvarı’ndan 2004 yılında başarıyla mezun
oldu. 2004 yılından sonra Tilburg’da yüksek lisans çalışmalarına
başlayarak Jan Gruithuizen ve Jelena Bazova’nın öğrencisi oldu.
2007 yılında yüksek lisans çalışmalarını tamamlayıp ‘konsertist’
diplomasını aldı.
2003 yılında Meinard Kraak ve Roger Braun ile çalıştığı piyano
ve şan için ‘Hugo Wolf Projesi’nde çaldı. Brüksel’de Jerrold
Rubinstein’ın oda müziği, Salzburg Mozarteum Akademi’de
Akhiles Delle-Vigne’in solo piyano ustalık sınıflarında yer aldı.
Hollandalı klarinetçi Christa Giesbers ve bariton Sinan Vural’la
oluşturduğu ikililerle birçok konserinde çağdaş Hollandalı
bestecilerin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin’in
yapıtlarının Hollanda’da ilk seslendirmesini gerçekleştirdi.
Türkiye’ye döndükten sonra İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı’nda ders veren Nazlı Işıldak, 2011 yılı itibariyle,
Esra Berkman’la birlikte Kanun Piyano İkilisi bünyesinde
konserlerini sürdürmektedir.
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
KONSER
DENIS KOZHUKHIN
VLADISLAV KOZHUKHIN
12 MART PERŞEMBE
Saat: 20.00
Müzik kritikleri Denis Kozhukhin’i sadece
Belçika Kraliçe Elisabeth Uluslararası Müzik
Yarışması’nın Birincisi olmanın dışında kendisini
neslinin en yetenekli piyanistlerinden ve büyük
Rus piyanistleri Guîlels, Richter, Horowitz gibi
üstatların olağanüstü yeteneğinin devamı olarak
tanımlamaktadırlar.
Denis Kozhukhin, piyano
“İngiliz Oda Orkestrası’nın şefi Ralf Gothoni, Kozukhin’i
şöyle tanımlıyor: Piyano alanında kendi kuşağının en
büyük yeteneklerinden biri. Duyarlı müzikalitesi ve güçlü
piyanistliğinin üst seviye bir virtüozlukla birleşmesi,
performanslarını çok yaratıcı ve ilginç yapıyor.”
1986’da Novgorod’da dünyaya geldi. 2010’da Brüksel’de
yapılan prestijli Kraliçe Elisabeth Yarışması’nı kazanan
sanatçı, Leeds, Andorra, Paris Sviatoslav Richer in
Memoriam gibi pek çok önemli uluslararası yarışmada
ödüller kazandı. Lugano’daki Martha Argerich Festivali,
2003’te Prix d’Honneur Ödülü’nü kazandığı Verbier
Festivali ve Santander’deki Paloma O’Shea Yaz
Festivallerine katıldı. Carnegie Hall, Auitorio Nacional
Madrid, Accademia Nazionale di Milan, Palau de la
Musica Valencia, Theatre du Chatelet, Auditorium du
Louvre Paris gibi önemli mekanlarda çaldı, Avrupa ve
ABD’de çok sayıda turneye çıktı.
2011 yılında ilk Japonya ve Brezilya turnelerine çıkan
sanatçı, dünyanın birçok ülkesinde konserler vermeye
devam etmektedir.
Vladislav Kozhukhin, piyano
Vladislav Kozhukhin 1990 yılında dünyaya geldi.
İtalya’da düzenlenen Genç Piyanistler Yarışması’nda
iki dalda büyük ödüle layık görüldü. Ardından 2002
yılında Almanya’da iki, Bulgaristan’da üç dalda
birincilik ödülünü aldı. Moskova’da düzenlenen Rotari
Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.
2007 - 2013 yılları arasında Kraliçe Sofia Müzik Yüksek
Okulu’nda eğitim gördü. İspanya’nın çesitli şehirlerinde
konserler verdi. Vladislav birçok festivalde yer aldı,
İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika,
İsviçre’de de solo konserler verdi.
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
MASTERCLASS
DENIS KOZHUKHIN
Birçok ödülün sahibi olan Kozhukhin Kardeşler
Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.
11 MART ÇARŞAMBA
Saat: 18.00
Etkinlikler ücretsizdir.
FESTİVAL
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
16-26 MART 2015
Türkiye’de kısa film alanında platform oluşturma
hedefiyle yola çıkan Akbank Kısa Film Festivali 16
- 26 Mart tarihleri arasında 11. kez düzenlenecek.
Bu yıl ilk kez oluşturulan uluslararası yarışma
kategorisi “Dünyadan Kısalar” bölümü ile dünyanın
farklı bölgelerinden, Papua Yeni Gine’den Meksika’ya
İskoçya’dan Suriye’ye, 6 kıtadaki 37 ülkeden toplam 712
kısa film başvurusu alan Akbank Kısa Film Festivali, kısa
film alanında Türkiye’de ve dünyada yaşanan hareketliliği
gösterir nitelikte. “Festival Kısaları”, “Dünyadan
Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel
Sinema”, “Yarışma Dışı Seçki”, “Özel Gösterim”
bölümleri kapsamında bu yıl toplam 23 ülkeden 88 film
festivalde seyirciyle buluşacak.
Berlin Film Festivali kısa film bölümü küratörü
Maike Mia Höhne, Cannes ve Venedik gibi
festivallerden ödüller almış dünyaca ünlü yönetmen
Jessica Woodworth festivalin söyleşi konukları ve jüri
üyeleri arasında. Yeşim Ustaoğlu’nun kısa filmlerinin
gösterileceği Kısadan Uzuna bölümünde ise Ustaoğlu
bir söyleşi ile kısa film severlere deneyimlerini aktaracak
ve Altın İstiridye ödüllü filmi Pandora’nın Kutusu
festival takipçileriyle buluşacak. Belgesel Sinema
bölümü konuğu ise Engin Ayça, yönetmenin belgesel
filmleri de programda yer alıyor. Vahide Perçin ile
oyunculuk, Florent Herry ile görüntü yönetmenliği
atölyelerinin yanı sıra sinema dünyasının deneyimli
birçok ismi ile yapılacak farklı atölye çalışmaları ve
söyleşiler de festivalin etkinlikleri arasında.
Festivalin “Özel Gösterim” bölümünde ise Polonya’dan
ödüllü canlandırma kısalar seçkisi bulunuyor.
Ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri
tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar festivalin
ardından “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği
kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gösterim
turuna çıkacak.
Kısacası, 11. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor!
Davetiyeler etkinlik günü etkinlik saatinden 1 saat önce
Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.
Detaylı bilgi ve festival programı için: www.akbankkisafilm.com
Etkinlikler ücretsizdir.
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
16 MART PAZARTESİ
Saat: 13.00 - 20.30
17 MART SALI
Saat: 11.00 - 20.30
13:00 Yarışma Dışı Seçki (A)
11:00 Yarışma Dışı Seçki (B)
A.1- A.2- A.3- A.4- B.5- B.6- B.7- B 8- B.9- Bar – 10’
Solo – 22’
Napps – 30’
Boulevards End – 15’
16:00 Festival Kısaları (A)
A.1A.2A.3A.4A.5-
Kovalı Süvari – 7’
Yabani Ot – 11’
Dün Bugün Yarın – 17’
Semer – 17’
Suret – 20’
Monkey Love Experiments – 8’
İmtiyaz Muhakemesi – 7’
Reversed Time – 13’
Organik Uyku – 22’
Desert Rose – 26’
13:00 Dünyadan Kısalar (B)
B.4-
B.5-
B.6-
B.7-
Me+Her – 12’
Tišina Mujo – 11’
Glissière – 17’
Springtij – 27’
18:30 Dünyadan Kısalar (A)
16:00 Yarışma Dışı Seçki (C)
A.1-
A.2-
A.3-
C.10- C.11- C.12-
C.13- C.14- Ferdinand Knapp – 15’
Matka Ziemia – 30’
Le Mal Du Citron – 21’
20:30 Özel Gösterim (A)
A.1A.2A.3A.4A.5A.6A.7A.8-
Baths – 4’
Construction – 6’
The Bear – 4’
Ex Animo – 6'
Hippos – 12’
Lost Senses – 6’
Under Construction – 8’
The Incredibly Elastic Man – 5’
The Forgotten Cities – 5’
Pflegestufe – 20’
Rails – 9’
Le Refuge – 22’
Line up – 20’
18:30 Söyleşi*
20:30 Festival Kısaları (B)
B.6-
B.7-
B.8-
B.9-
B.10-
Mükemmel Bir Gün – 5’
Altın Kızlar – 14’
Ne Topraktır Ne de Asfalt – 16’
Kırmızı Işık - Fransa Çok Güzel – 15’
Adem Başaran – 20’
* Bakınız Söyleşi sayfası
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
18 MART ÇARŞAMBA
Saat: 11.00 - 20.30
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
19 MART PERŞEMBE
Saat: 11.00 - 20.30
11:00 Yarışma Dışı Seçki (D)
11:00 Yarışma Dışı Seçki (E)
D.15-
D.16-
D.17-
D.18-
E.19-
E.20- E.21-
E.22-
Helwan – 15’
Vekne Hleba I Riba – 24’
My Life is Cinema – 20’
The Couch – 15’
Giant – 13’
The Wapiti – 3’
Daheim Und Dazwischen – 25’
Najes – 19’
13:00 Festival Kısaları (C)
13:00 Dünyadan Kısalar (C)
C.11-
C.12-
C.13-
C.14-
C.8- C.9-
C.10- Memento Mori – 4’
Asfur – 20’
Dondurma – 16’
Wong Kar Wai Üzerine Kısa Bir Film – 29’
16:00 Belgesel Sinema - Engin Ayça (A)
A.1- A.2- Bergama Der Ki: Ölüler Altın Takmaz – 30’
Penceremde Sardunyalar – 55’
Unter Uns Das Blau – 10’
Torn – 22’
Erlösung – 30’
16:00 Kısadan Uzuna – Yeşim Ustaoğlu (A)
A.1- A.2- A.3-
Magnafantagna – 14’
Düet – 16’
Otel – 17’
18:30 Söyleşi*
18:30 Söyleşi*
20:30
Festival Kısaları (A)
20:30 Yarışma Dışı Seçki (A)
A.1A.2A.3A.4A.5-
Kovalı Süvari – 7’
Yabani Ot – 11’
Dün Bugün Yarın – 17’
Semer – 17’
Suret – 20’
A.1- A.2- A.3- A.4- Bar – 10’
Solo – 22’
Napps – 30’
Boulevards End – 15’
* Bakınız Söyleşi sayfası
* Bakınız Söyleşi sayfası
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
20 MART CUMA
Saat: 11.00 - 20.30
21 MART CUMARTESİ
Saat: 11.00 - 20.30
11:00 Yarışma Dışı Seçki (F)
11:00 Yarışma Dışı Seçki (G)
F.23-
F.24-
F.25-
F.26-
G.27-
G.28-
G.29-
G.30-
G.31- Under Pressure – 15’
Sadakat – 25’
Zuhause – 19’
Göz – 15’
13:00 Özel Gösterim (A)
A.1-
A.2-
A.3-
A.4-
A.5-
A.6-
A.7-
A.8-
Baths – 4’
Construction – 6’
The Bear – 4’
Ex Animo – 6’
Hippos – 12’
Lost Senses – 6’
Under Construction – 8’
The Incredibly Elastic Man – 5’
16:00 Yarışma Dışı Seçki (I)
I.36-
I.37-
I.38-
I.39-
I.40-
Transit – 10’
The Hour Glass – 9’
Çöpler ve Köpekler – 22’
Gezi – 3’
Geschwisterdiebe – 30’
18:30 Söyleşi*
20:30 Dünyadan Kısalar (B)
B.4-
B.5-
B.6-
B.7-
Flash – 7’
Ziazan – 15’
The Shift – 9’
A Million Miles Away – 27’
Padre – 12’
13:00 Yarışma Dışı Seçki (H)
H.32-
H.33-
H.34-
H.35-
Fremdkörper – 15’
White Chimney – 24’
Salkım Söğüt – 5’
Kar Tutan Çocuklar – 19’
16:00 Dünyadan Kısalar (D)
D.11-
D.12-
D.13-
D.14- Roadtrip – 20’
La Llamada – 20’
Zarautzen Erosi Zuen – 16’
Berlin Troika – 11’
18:30 Söyleşi*
20:30 Dünyadan Kısalar (C)
C.8- C.9-
C.10- Unter Uns Das Blau – 10’
Torn – 22’
Erlösung – 30’
Me+Her – 12’
Tišina Mujo – 11’
Glissière – 17’
Springtij – 27’
* Bakınız Söyleşi sayfası
* Bakınız Söyleşi sayfası
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
22 MART PAZAR
Saat: 11.00 - 20.30
24 MART SALI
Saat: 11.00 - 20.30
11:00 Yarışma Dışı Seçki (J)
11:00 Yarışma Dışı Seçki (B)
J.41- J.42- J.43-
J.44- J.45- B.5- B.6- B.7- B 8- B.9- The Bigger Picture – 7’
Primus Tempus – 6’
Zamanın Çarkı – 11’
Bir Gün Ben De Öleceğim – 25’
Çanak Çömlek Patladı-Afganistan – 25’
Monkey Love Experiments – 8’
İmtiyaz Muhakemesi – 7’
Reversed Time – 13’
Organik Uyku – 22’
Desert Rose – 26’
13:00 Dünyadan Kısalar (A)
13:00 Festival Kısaları (B)
A.1-
A.2-
A.3-
B.6- B.7- B.8-
B.9-
B.10- Ferdinand Knapp – 15’
Matka Ziemia – 30’
Le Mal Du Citron – 21’
16:00 Deneyimler - Jessica Woodworth (A)
A.1- Beşinci Mevsim – 93’
18:30 Söyleşi*
20:30 Festival Kısaları (C)
C.11-
C.12-
C.13-
C.14-
Memento Mori – 4’
Asfur – 20’
Dondurma – 16’
Wong Kar Wai Üzerine Kısa Bir Film – 29’
Mükemmel Bir Gün – 5’
Altın Kızlar – 14’
Ne Topraktır Ne de Asfalt – 16’
Kırmızı Işık - Fransa Çok Güzel – 15’
Adem Başaran – 20’
16:00 Kısadan Uzuna – Yeşim Ustaoğlu (A)
A.1- A.2- A.3-
Magnafantagna – 14’
Düet – 16’
Otel – 17’
18:30 Söyleşi*
20:30 Kısadan Uzuna (B)
B.1-
Pandora’nın Kutusu – 112’
* Bakınız Söyleşi sayfası
* Bakınız Söyleşi sayfası
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
25 MART ÇARŞAMBA
Saat: 11.00 - 20.30
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
26 MART PERŞEMBE
Saat: 11.00
11:00 Belgesel Sinema - Engin Ayça (A)
11:00 Yarışma Dışı Seçki (E)
A.1- A.2- E.19-
E.20- E.21-
E.22-
Bergama Der Ki: Ölüler Altın Takmaz – 30’
Penceremde Sardunyalar – 55’
13:00 Yarışma Dışı Seçki (C)
C.10- C.11- C.12-
C.13- C.14- Giant – 13’
The Wapiti – 3’
Daheim Und Dazwischen – 25’
Najes – 19’
The Forgotten Cities – 5’
Pflegestufe – 20’
Rails – 9’
Le Refuge – 22’
Line up – 20’
16:00 Yarışma Dışı Seçki (D)
D.15-
D.16-
D.17-
D.18-
Helwan – 15’
Vekne Hleba I Riba – 24’
My Life is Cinema – 20’
The Couch – 15’
18:30 Söyleşi*
20:30 Dünyadan Kısalar (D)
D.11-
D.12-
D.13-
D.14- Roadtrip – 20’
La Llamada – 20’
Zarautzen Erosi Zuen – 16’
Berlin Troika – 11’
* Bakınız Söyleşi sayfası
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
ATÖLYE
SÖYLEŞİ
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
18.03.2015 Çarşamba, Saat: 15:00
17.03.2015 Salı, Saat: 18:30
“Alternatif Dağıtım Mecraları”
Emre Erdem ile Film Afişi Tasarlamak
İlker Cengiz – FilmPot
Cem Altınsaray – MUBI
Gujan Şen – DigiGuardians
19.03.2014 Perşembe, Saat: 14:00
18.03.2015 Çarşamba, Saat: 18:30
“Belgesel Sinema”
Vahide Perçin ile Oyunculuk Atölyesi
Engin Ayça – Yönetmen
19.03.2014 Perşembe, Saat: 18:30
“Film Müziği ve Ses Tasarımı”
20.03.2015 Cuma, Saat: 15:00
Florent Herry ile Görüntü Yönetmenliği
Selim Atakan - Müzisyen
Başar Ünder - Müzisyen
Cevdet Erek - Müzisyen
20.03.2015 Cuma, Saat: 18:30
Deneyimler
“Uluslararası Festivallerde Kısa Filmler “
21.03.2015 Cumartesi, Saat: 11:00
Maike Mia Höhne - Berlin Film Festivali Kısa Film Küratörü
Sinan Şensivas ile Film Çekiminde Dijital Görüntünün
Depolanması
21.03.2015 Cumartesi, Saat: 18:30
“Yapımcı Gözüyle Film Yapım Süreci”
21.03.2015 Cumartesi, Saat: 15:30
Nesra Gürbüz - Yapımcı
Yoel Meranda - Yapımcı
Serkan Çakarer - Yapımcı
Seyhan Kaya - Yapımcı
Cenk Erol ile Filmde Renk Düzeltme
22.03.2015 Pazar, Saat: 18:30
Deneyimler
Jessica Woodworth - Yönetmen
24.03.2015 Salı, Saat: 18:30
“Kısadan Uzuna”
Yeşim Ustaoğlu - Yönetmen
25.03.2015 Çarşamba, Saat: 18:30
Oyuncu Gözüyle Kısa Film
Tülin Özen - Oyuncu
Sermet Yeşil - Oyuncu
Ahmet Rıfat Şungar - Oyuncu
Etkinlikler ücretsizdir.
Etkinlikler ücretsizdir.
SİNEMA ATÖLYESİ
KÜTÜPHANE BULUŞMALARI
YALÇIN SAVURAN
HASAN BÜLENT KAHRAMAN
6/13/27 MART CUMA
Saat: 19.00
3 MART SALI
Saat: 17.00 - 19.00
SİNEMADA GÖRME BİÇİMLERİ
Sinemanın bir dil olduğunu düşünür ve kabul ederiz.
Ama bu dilin bir sistemi olduğunu kabul edemeyiz.
Şayet bir sistem ve bu sistemi çözecek bir kodu olsaydı,
tüm filmleri açıklamak son derece basitleşecek ve nasıl
yönlendirildiğimizi anlamak çok daha kolay olacaktı;
ama bir o kadar da sıkıcı ve yavan! Farklı yönetmenlerin
farklı zaman dilimlerinde ürettikleri filmlerden alınmış
fragmanlar eşliğinde bir yolculuk; görüntü okumaları,
görüntüye dair izdüşümleri. Edilgin izleyici konumundan
etkin izleyici konumuna geçişin aşamaları.
Her yönetmen bize benzer ya da farklı okuma ve görme
biçimleri sunarken, bilinç, bilinç akışı, bilinç dışı alanlarda
da gezinmemizi sağlayacak. Sinemanın bir kültür
olduğunu unutmayanlar için.
Bilet Fiyatı: 20 TL
Kontenjan her atölye için 40 kişi ile sınırlıdır.
BUGÜN, BURADA, ŞİMDİ
Yazın ve kültür dünyasının değerli isimleri Akbank Sanat
Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşuyor…
İlk etkinliğimizde Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal
kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar,
görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler
kültürü alanlarında çok değerli çalışmaları bulunan Hasan
Bülent Kahraman’ı konuk ediyoruz. Etkinlik kapsamında,
Kahraman’ın “Türkiye’de Görsel Bilincin Oluşumu” ve
“Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu” adlı kitaplarından
okumalar ve sonrasında da katılımcılarla birlikte karşılıklı
olarak değerlendirmeler yapılacak.
“Türkiye'de Görsel Bilincin Oluşumu”, iki cilt olarak
tasarlanan projenin ilk ayağı. İkinci kitap ise, “Türkiye'de
Yazınsal Bilincin Oluşumu”. Bu iki titiz ve özgün çalışma
“Türkiye'de Modern Kültürün Oluşumu” üst başlığında
birleşiyor. Türkiye'deki modernleşme konusunda oldukça
farklı düşünen Kahraman, ilk kitabında, Türkiye’de
görselliğin modernliği kurduğunu belirtiyor. İkinci kitabında
ise, önce toplumsal içerikli edebiyatın modern-öncesi
edebiyat, kunstroman diye bilinen sanatsal yapıtların ise
modern roman olduğunu belirtiyor. Ardından, tüketim
çağında, popüler kültürden ve medyadan doğrudan etkilenen
edebiyatın görsellik karşısında gücünü ve otoritesini
yitirdiğini, buna karşılık 80'lerden beri “ben”in ve öznenin
yeniden keşfedildiği bir dönemden geçtiğini, şiir, öykü ve
romana dair tekil örnekler üzerinden saptıyor.
Bilet Fiyatı: 10 TL
Katılımcı sayısı sınırlıdır.
ÇAĞDAŞ SANAT ATÖLYESİ
FIRAT ARAPOĞLU
SANATI YAZMAK
BASKI ATÖLYESİ
ÖZGÜN BASKIRESİM ATÖLYESİ
SERİGRAFİ-LİTOGRAFİ BASKI
Sanat Yazımı, birçok alt-başlığa sahip olan alanlar
arasında, ve güncelliğini bugün halen sürdürüyor. Sanat
eleştirisi, görsel sanatların evrimini tartışma konusu
edinirken, estetik ve güzellik teorisi bağlamında “sanat
üretimine” eleştirel yaklaşmaktadır. Sanat Tarihi ise, sanat
nesnelerini geliştikleri tarihsel gelişim ve biçimsel bağlam
içerisinde bilimsel olarak çalışmaktadır; bunu yaparken
de tarih içerisinde birçok farklı metot geliştirmiştir.
Bugün günlük gazeteler, haftalık/aylık dergiler, kitaplar
ve kataloglar gibi basımlarda yer alan makaleler,
değerlendirmeler, eleştiriler gibi üretimleriyle sanat yazımı,
sanat dünyasının önemli bir kısmını işgal etmekte.
Sanatı Yazma oturumlarında ilk iki oturum sanat
eleştirisi, sanat tarihi, sanat yazımı ve bu kavramlardan
hareketle “sanat yazımı/sanat yazarlığının” tanımlanması,
açımlanması ve tarihlerinin özetlenmesinden oluşacak.
Ardından gelecek oturumlar içerisinde Doç. İnsel İnal
“sanatçı olarak sanat yazımı” ekseninden hareketle
“eleştirel” yazım konusunda atölyeye katılacak, ayrıca
Yrd. Doç. Dr. Seda Yavuz da sanat tarihsel perspektiften
“sanat yazımı” konusunda atölyeye katkı sunacaktır.
5 Mart Perşembe, Saat: 18.30 - 20.30
Sanat Yazımı: Kavramlar, Tarihsel Kökenler,
Öncüller ve Gelişimi
6 Mart Cuma, Saat: 18.30 - 20.30
20. Ve 21. Yüzyılda Sanat Eleştirisi
12 Mart Perşembe, Saat: 18.30 - 20.30
Sanat Tarihi Perspektifinden Sanat Yazımı
(Yrd. Doç. Dr. Seda Yavuz / Fırat Arapoğlu)
13 Mart Cuma, Saat: 18.30 - 20.30
Sanatçı Olarak Sanat Yazımı
(Doç. İnsel İnal / Fırat Arapoğlu).
Etkinlik ücretsizdir.
Akbank Sanat bünyesindeki Özgün Baskıresim Atölyesi’nde
20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına
serigrafi ve litografi baskıresim yapabilme imkânı
sunulmaktadır.
Özgün baskıresim, adından da anlaşılacağı gibi sınırlı
sayıda üretilen ve her baskının numaralanarak, sanatçının
imzası ile hazırlandığı bir baskı tekniğidir. Sanatçının
kendisi tarafından her renk için ayrı bir kalıp çizilip
hazırlandığı ve kalıpların sanatçının yönetiminde tek tek
basılması ile gerçekleştirildiği bir tekniktir.
Mart ayında atölyede sanatçı Cemal Gürsel Soyel, atölye
koordinatörleri Ahmet Sarı ve Olcay Kuş yönetiminde
litografi baskı yapacaktır. Atölye, Çarşamba günleri
10.30 - 17.30 saatleri arasında izleyiciye açıktır.
Sanatseverler özgün baskıresim çalışmalarını her
aşamasıyla atölyede izleyebilirler.
Etkinlik ücretsizdir.
DANS GÖSTERİSİ
CHOPIN İLE UÇMAK
PAS DE DEUX / EV
11 MART ÇARŞAMBA
31 MART SALI
Saat: 20.00
Müzik: Frédéric Chopin
Koreografi: Cem Ertekin
Repetitör: Ayfer Zeren
Dansçılar: Çağrı Çekiç, Mert Öztekin
Genel Sanat Yönetmenliğini Cem Ertekin’in yaptiğı Çağdaş
Bale Topluluğu’nun, 2014-2015 sezonu için hazırladığı
Chopin ile Uçmak adlı eserden bir pas de deux.
EV
Koreografi: İhsan Rüstem
Dansçılar: Evrim Akyay, Gizem Bilgen
Kendimizi güvende hissettiğimiz yer. Kozamız, hatta korunma
kalkanımız. Evin bizim için anlamı budur. Evin simgelemesi
ve bize armağan olarak sunması gereken şey budur.
Bu sürece kafamızda sabit bir düşünce ya da amaç
olmadan girdik. Hiçbir beklenti ve baskı olmadan. Sadece
düşüncelerini paylaşan, olasılıklarını araştıran üç arkadaş
olarak. Birlikte geçirilen bu zamanda yaratılan şey çok dürüst
ve saf bir düet oldu.
Hepimiz için tanıdık bir mekan olan Akbank Sanat’ın İstiklal
Caddesi’ndeki küçük stüdyosunda birlikte geçirdiğimiz
değerli zaman, iki yetkin dansçıya yeteneklerini ve
hünerlerini paylaşma ve geliştirme olanağını sağladı.
DİNLETİ
Bilal Karaman, gitar
Bilet fiyatı: 10 TL
DANS ATÖLYESİ
DANS DERSLERİ
DANS ATÖLYESİ
DANS- MÜZİK- OYUN
07/14/21/28 MART CUMARTESİ
ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS DERSLERİ
YETİŞKİNLER İÇİN
Başlangıç Seviyesi
Salı/Cuma: 18.30 - 19.30
Cumartesi: 17.00 - 18.30
Salı/Çarşamba/Perşembe/Cuma: 12.30 - 13.30
Orta ve İleri Seviye
Çarşamba/Perşembe: 18.30 - 19.30
Bilet fiyatı: 10 TL
7-9 ve 10-12 yaş arası çocuklarla yapılan dans derslerinin
ana hedefi dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa
çıkmaktır. Atölyelerde yapılan çalışmalar; herhangi
kalıplaşmış bir dansı uygulamaya çalışmamak,
çocukların bedensel-kinetik gelişimine katkı sağlamaktır.
Doğaçlama prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden
koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi,
fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır.
Dans ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim.
Gelin dans edelim.
1. grup Saat: 11.00 - 12.00 (7-9 yaş)
2. grup Saat: 12.30 - 13.15 (4-6 yaş)
3. grup Saat: 13.30 - 14.30 (10-12 yaş)
Bilet fiyatı: 15 TL
Dans gösterisi yapıldığı günlerde, dersler yapılmayacaktır.
ÇOCUK ATÖLYELERİ
ÇOCUK ATÖLYELERİ
SARKİS / SU İÇİNDE SULUBOYA ATÖLYESİ (6-12 YAŞ)
AİLECE MOZAİK ATÖLYESİ (6-12 YAŞ)
07/28 MART CUMARTESİ
Saat: 11.30 - 12.30
28 MART CUMARTESİ
Saat: 15.00 - 16.30
Çağdaş Sanat Atölyesi’nde 6-12 yaş arası çocuklar, eğitmen
gözetiminde Sarkis’in su içinde suluboya tekniğini öğrenip,
kendi eserlerini yaratacaklardır.
Bilet fiyatı: 10 TL
Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.
Ufak parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik resimler!
Bu sefer bu parçaları ailelerimizle beraber polimer killeri kullanarak
“Millefiori” tekniği ile yaparken kaliteli, yaratıcı ve eğlenceli vakit
geçireceğiz. Bakalım çocuklarla yetişkinlerin hayallerinin birlikteliği
neler ortaya çıkaracak! Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve
yaratıcılık!
Bilet fiyatı: 20 TL (2 kişilik/1 yetişkin+1 çocuk)
Katılımcı sayısı 20 (10 çocuk-10 yetişkin) kişi ile sınırlıdır.
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ (9-12 YAŞ)
SANATIN YAPI TAŞI: OYUN (7-14 YAŞ)
07/28 MART CUMARTESİ
Saat: 13.00 - 14.30
28 MART CUMARTESİ
Saat: 17.00 - 18.00
Drama atölyesi özgüven, yaratıcılık, hayal etme ve insani yönleri
kuvvetlendirici programı ile çocuklara hayata çok daha hazır
bireyler olma yolunda destek veriyor. Hayatın farklı renklerini
erken yaşlarda keşfetmek istiyorsanız, haydi sahneye!
“Oyun insanın ilk sanatıdır” (Jean-Paul). Çocuklar oyuna zevkle,
eğlenerek, tüm benlikleriyle katılırlar, oyunun içinde kendilerini
geliştirir ve ilk yaratıcı deneyimlerini yaşarlar. Şimdi Akbank
Sanat Beyoğlu’nda çocukları zevkle, eğlenerek ve yaratarak
oynamaya, sanat yapmaya davet ediyoruz! 3 boyutlu tekniği
kullanarak çocuklar hayal güçlerini oyun vasıtası ile sanata
dönüştürerek çok farklı ve kendilerini geliştirdikleri bir deneyim
yaşayacaklar. Tüketmeye değil, var olanı yeniden ve başka
şekilde üretmeye dayanan bu çalışmada, her çocuğun yarattığı
eser, daha sonra başka çocuklar tarafından da işlenerek yeni
eserlere dönüştürülecek, yeni hayatlar kazanacak.
Bilet fiyatı: 10 TL
Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.
OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-14 YAŞ)
07 MART CUMARTESİ
Saat: 15.00 - 16.30
Hiç “heykelle oynanmaz” deme! Artık heykeller de hayatımızın
bir parçası ve hatta oyuncaklarımız olabiliyor. Kendi
hayallerimizdeki oyuncak heykellerimizi yapabilir ve bu
heykellerimizle daha sonra oynayabiliriz. Yapacağın oyuncak
heykelin ismini şimdiden düşünmeye başla!
Bilet fiyatı: 10 TL
Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.
Bilet fiyatı: 10 TL
Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.
ÇOCUK TİYATROSU
AİLE
AĞACI
7/14/28 MART CUMARTESİ
Saat: 11.30
Oyunumuzun kahramanı Penny’nin ailesinde herkes
bir şey için para ister. Kendisi bütün cep harçlığını, en
sevdiği çizgi romanın ilk baskısını almak için biriktirir.
Küçük kardeşi Luke oyuncaklarından bıkmıştır ve yeni bir
oyuncak alacak parası kalmamıştır. Penny’nin annesi ise
pahalı parfümler ve yeni elbiseler almaya bayılmaktadır.
Evin her tarafı, en son çıkan elektronik eşyalarla doludur.
Beraber oldukları boş zamanlarında, birlikte vakit
geçirmek yerine hep bunlarla oynamaktadırlar.
Ancak babaları işini kaybedince her şey değişmeye
başlar. Penny ve ailesi paranın neleri alıp alamayacağını
anlayarak, birbirlerinin gerçek değerini hatırlarlar.
7-12 yaş arası çocuklar içindir.
Yetişkin: 6 TL Çocuk: 3 TL
Yazan: Rachell Barnett
Yöneten: Lerzan Pamir
Çeviren: Mehmet Ergen
Oyuncular: Defne Kasapoğlu, Burcu Afşin
Kubilay Çamlıdağ, Baran Güler
Dekor-Kostüm: Jemima Robinson
Işık Tasarım: Yakup Çartık
Müzik: Çiğdem Erken
PERFORMANS
SORUNLU İNSAN KAYNAĞI
28 MART CUMARTESİ
Saat: 19.30
Yazan: Yaman Ömer Erzurumlu
Yöneten: Wilhelm Schneck & Yaman Ömer Erzurumlu
Oynayanlar: Erkan Kortan, Onur Tuna, Cemre Buğra Ün,
Yaman Ömer Erzurumlu, İhsan Dehmen
Yönetmen Yardımcıları: Kathrin Hildebrand, Sena Doruk,
Doğa Uğurel, Leyla Demirhan
Ses Tasarım: İhsan Dehmen, Onur Kahraman
Bir İstanbul akşamı. Sizin gibi bir grup katılımcı ile
uluslararası bir STK’nın davetini kabul ederek Akbank
Sanat Galerisi’nde buluştunuz. Sizi karşılayanlar galeride
gönlünüzce dolaşmaya davet ediyor sizi. Bir ses sizi
eserleri sergilenen sanatçılar gibi cesur olmaya davet
ediyor önce. Geniş düşünmenizi fısıldıyor. Ne demek bu
şimdi? Sabırlı olun. Sizi çevreleyen eserlere tekrar bakın
ve bize kendinizi anlatın. Çocukluğunuzu mesela.
Tablodaki tanıdık mı geldi? Bu yerleştirme size neyi
anımsatıyor? Ya sokaktaki kalabalık! Buradan bakınca
neye benziyorlar? “Sorunlu İnsan Kaynağı” dinamik
bir çalışma. Her defasında Akbank Sanat Galerisi’nde
sergilenen eserler ve galerinin mimarisini kullanarak
tasarlanıyor. Ne kadar parçası olacağınız sizin cesaretinize
ve fırsatları değerlendirme arzunuza kalmış. Her bir
çalışmada galerinin, serginin ve katılımcıların bileşenleri
olduğu yeni bir form oluşuyor, bir an sergideki eserlerden
biri oluyor ve hemen arkasından yitiyor. Bir sonraki
buluşmada farklı eserler ve katılımcılarla farklı bir formda
tekrar oluşturulana dek...
Bir Akbank Sanat & Altıdan Sonra Tiyatro & Lokstoff işbirliğidir.
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
0
3
2015
PROGRAM
03 MART SALI
KÜTÜPHANE BULUŞMALARI
HASAN BÜLENT KAHRAMAN
Saat: 17.00-19.00
Bilet fiyatı: 10 TL
05 MART PERŞEMBE
KONSER
ESRA BERKMAN
NAZLI IŞILDAK
KANUN PİYANO İKİLİSİ
Saat: 20.00
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
ATÖLYE
FIRAT ARAPOĞLU
SANATI YAZMAK
Saat: 18.30-20.30
Etkinlik ücretsizdir.
06 MART CUMA
SİNEMA ATÖLYESİ
YALÇIN SAVURAN
SİNEMADA GÖRME BİÇİMLERİ
Saat: 19.00
Bilet fiyatı: 20 TL
ATÖLYE
FIRAT ARAPOĞLU
SANATI YAZMAK
Saat: 18.30-20.30
Etkinlik ücretsizdir.
07 MART CUMARTESİ
ÇOCUK TİYATROSU
AİLE AĞACI
Saat: 11.30
Yetişkin: 6 TL Çocuk: 3 TL
ÇOCUK ATÖLYELERİ
SARKİS / SU İÇİNDE
SULUBOYA ATÖLYESİ
Saat: 11.30-12.30
Bilet: 10 TL
YARATICI DRAMA
ATÖLYESİ
Saat: 13.00-14.30
Bilet: 10 TL
OYUNCAK HEYKEL
ATÖLYESİ
Saat: 15.00-16.30
Bilet: 10 TL
11 MART ÇARŞAMBA
MASTERCLASS
DENIS KOZHUKHIN
Saat: 18.00
Etkinlik ücretsizdir.
DANS GÖSTERİSİ
CHOPIN İLE UÇMAK
PAS DE DEUX / EV
Saat: 20.00
Bilet fiyatı: 10 TL
12 MART PERŞEMBE
KONSER
DENIS KOZHUKHIN
VLADISLAV KOZHUKHIN
Saat: 20.00
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
ATÖLYE
FIRAT ARAPOĞLU
SANATI YAZMAK
Saat: 18.30-20.30
Etkinlik ücretsizdir.
13 MART CUMA
SİNEMA ATÖLYESİ
YALÇIN SAVURAN
SİNEMADA GÖRME BİÇİMLERİ
Saat: 19.00
Bilet fiyatı: 20 TL
ATÖLYE
FIRAT ARAPOĞLU
SANATI YAZMAK
Saat: 18.30-20.30
Etkinlik ücretsizdir.
14 MART CUMARTESİ
ÇOCUK TİYATROSU
AİLE AĞACI
Saat: 11.30
Yetişkin: 6 TL Çocuk: 3 TL
16 MART PAZARTESİ
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 13.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
17 MART SALI
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
ALTERNATİF DAĞITIM
MECRALARI
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
18 MART ÇARŞAMBA
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
ATÖLYE
EMRE ERDEM İLE
FİLM AFİŞİ
TASARLAMAK
Saat: 15.00
Etkinlik ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
BELGESEL SİNEMA
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
19 MART PERŞEMBE
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
ATÖLYE
VAHİDE PERÇİN İLE
OYUNCULUK ATÖLYESİ
Saat: 14.00
Etkinlik ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
FİLM MÜZİĞİ VE SES
TASARIMI
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
20 MART CUMA
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
ATÖLYE
FLORENT HERRY
İLE GÖRÜNTÜ
YÖNETMENLİĞİ
Saat: 15.00
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
ULUSLARARASI
FESTİVALLERDE KISA
FİLMLER
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
21 MART CUMARTESİ
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
YAPIMCI GÖZÜYLE FİLM
YAPIM SÜRECİ
Saat: 18.30
Etkinlikler ücretsizdir.
ATÖLYE
SİNAN ŞENSİVAS İLE
FİLM ÇEKİMİNDE
DİJİTAL GÖRÜNTÜNÜN
DEPOLANMASI
Saat: 11.00
Etkinlik ücretsizdir.
ATÖLYE
CENK EROL İLE FİLMDE
RENK DÜZELTME
Saat: 15.30
Etkinlik ücretsizdir.
22 MART PAZAR
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
DENEYİMLER
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
24 MART SALI
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
KISADAN UZUNA
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
25 MART ÇARŞAMBA
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00-20.30
Etkinlikler ücretsizdir.
SÖYLEŞİ
OYUNCU GÖZÜYLE
KISA FİLM
Saat: 18.30
Etkinlik ücretsizdir.
26 MART PERŞEMBE
FİLM GÖSTERİMİ
AKBANK 11. KISA
FİLM FESTİVALİ
Saat: 11.00
Etkinlikler ücretsizdir.
27 MART CUMA
SİNEMA ATÖLYESİ
YALÇIN SAVURAN
SİNEMADA GÖRME BİÇİMLERİ
Saat: 19.00
Bilet fiyatı: 20 TL
28 MART CUMARTESİ
ÇOCUK TİYATROSU
AİLE AĞACI
Saat: 11.30
Yetişkin: 6 TL Çocuk: 3 TL
ÇOCUK ATÖLYELERİ
SARKİS / SU İÇİNDE
SULUBOYA ATÖLYESİ
Saat: 11.30-12.30
Bilet: 10 TL
YARATICI DRAMA
ATÖLYESİ
Saat: 13.00-14.30
Bilet: 10 TL
AİLECE MOZAİK
ATÖLYESİ
Saat: 15.00-16.30
Bilet: 20 TL
SANATIN YAPI TAŞI: OYUN
Saat: 17.00-18.00
Bilet: 10 TL
PERFORMANS
SORUNLU İNSAN KAYNAĞI
Saat: 19.30
Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL
31 MART SALI
DANS GÖSTERİSİ
CHOPIN İLE UÇMAK
PAS DE DEUX / EV
Saat: 20.00
Bilet fiyatı: 10 TL
ÖNEMLİ UYARI
Ücretli etkinliklerin biletlerinin
tükenme olasılığına karşı önceden
alınması tavsiye edilir.
Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı
sınırlı olup etkinlik davetiyesi
1 saat öncesinden Akbank Sanat
gişesinden temin edilebilir.
Bilgi için
(0212) 252 35 00-01
İstiklal Cad. No: 8 34435
Beyoğlu, İstanbul
www.akbanksanat.com
Bilet
Akbank Sanat Gişesi
Biletix
www.biletix.com
/akbanksanat
sayfalarımızdan
ya da iPhone ve Android
uygulamalarımızdan da takip
edebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 006 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content