close

Enter

Log in using OpenID

Denetçi Bilgileri

embedDownload
GEMAK GEMİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DENETÇİ BİLGİLERİ
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 4350303260
Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 9-10, 34381, Şişli, İstanbul
Nurettin
BORAN
Digitally signed by
Nurettin BORAN
DN: c=TR, l=İstanbul,
serialNumber=1450431
3382, cn=Nurettin
BORAN
Date: 2014.06.30
14:33:56 +03'00'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content