close

Enter

Log in using OpenID

2 Ocak 2013 tarihinden önce yurtdışından kullanılan döviz

embedDownload
İstanbul, 6 Mart 2014
Sirküler no: 026
Konu: 2 Ocak 2013 tarihinden önce yurtdışından kullanılan döviz
kredilerinin temdit edilmesi durumunda KKDF uygulaması.
Özet: 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren
yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredilerinde ortalama vadesi 3 yıl ve
üzerinde olanlarda KKDF oranı % 0 olarak belirlenmiş, 3 yıla kadar vadeli
olanlarda ise kademeli KKDF kesintisi uygulamasına geçilmişti.
Kuzey YMM A.Ş.
Bankalar Birliği tarafından, 2 Ocak 2013 tarihinden önce yurtdışından sağlanan
döviz kredilerinin, bu tarihten sonra vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi)
durumunda KKDF uygulamasının nasıl olacağı konusunda Gelir İdaresi
Başkanlığından yazılı görüş talebinde bulunulmuştur.
İstanbul - Turkey
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza
No: 20 34381 Şişli
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
Söz konusu talebe ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 13
Şubat 2014 tarihli ve 17483 sayılı yazıdan, Başkanlığın görüşünün, kredilerin her
bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğu
anlaşılmaktadır. Söz konusu görüş yazısının sonuç bölümü aşağıdadır:
www.ey.com
“… Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
- Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her
temdit edilen kredi üzerinden temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre KKDF kesintisi yapılması,
- Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 2 Ocak 2013 tarihinden önceki bir tarihte
temdit edilmesi halinde, söz konusu kredinin 2 Ocak 2013 tarihinden önce
kullanılan bir kredi olarak değerlendirilmesi ve ortalama vadesinin 1 yıldan uzun
olması halinde bu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması,
- Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 2 Ocak 2013 tarihinden sonraki bir
tarihte temdit edilmesi durumunda, temdit edilen kredi üzerinden 2012/4116
sayılı Karar hükümleri çerçevesinde ortalama vadeye göre KKDF kesintisi
yapılması,
gerekmektedir.”
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir.
1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışından sağlanan döviz ve altın kredilerine
ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranında değişiklik
yapılmıştı.
2 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılan krediler için geçerli olmak üzere
yürürlüğe giren Karar uyarınca, bankalar ve finansman şirketleri dışında
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın
kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) aşağıda belirtilen oranlarda KKDF
kesintisi yapılması gerekmektedir:
Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda
Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda
Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda
%3
%1
% 0,5
%0
EY ve Kuzey YMM
A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
Bir banka tarafından 2 Ocak 2013 tarihinden önce yurtdışından sağlanan döviz kredilerinin bu tarihten
sonra temdit edilmesi halinde, temdit edilen tutarların temdit ortalama vadesine bağlı olarak KKDF
kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığından
yazılı görüş talep edilmişti.
Başkanlık tarafından verilen 4 Kasım 2013 tarihli muktezada; söz konusu kredilerin 2 Ocak 2013
tarihinden itibaren temdit edilmesi halinde, temdit edilen kredilerden fon kesintisi yapılmama halinin
devam edebilmesi için temdit sonucu kredinin ortalama vadesinin en az 3 yıl ve üzerinde olması
gerektiği belirtilmişti. Bu muktezaya ilişkin açıklama ve görüşlerimiz 11 Kasım 2013 tarihli ve 131
numaralı sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştu.
Bu kez Bankalar Birliği tarafından, 2 Ocak 2013 tarihinden önce yurtdışından sağlanan döviz
kredilerinin, bu tarihten sonra vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda KKDF
uygulamasının nasıl olacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı görüş talebinde
bulunulmuştur.
Söz konusu talebe ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 13 Şubat 2014 tarihli
ve 17483 sayılı yazıdan, Başkanlığın görüşünün, kredilerin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak
değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu görüş yazısının sonuç
bölümü aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
“… Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
Ø Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her temdit edilen
kredi üzerinden temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre KKDF
kesintisi yapılması,
Ø Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 2 Ocak 2013 tarihinden önceki bir tarihte temdit
edilmesi halinde, söz konusu kredinin 2 Ocak 2013 tarihinden önce kullanılan bir kredi
olarak değerlendirilmesi ve ortalama vadesinin 1 yıldan uzun olması halinde bu kredi
üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması,
Ø Yurt dışından kullanılan döviz kredisinin 2 Ocak 2013 tarihinden sonraki bir tarihte temdit
edilmesi durumunda, temdit edilen kredi üzerinden 2012/4116 sayılı Karar hükümleri
çerçevesinde ortalama vadeye göre KKDF kesintisi yapılması,
gerekmektedir.”
Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
İhsan Akar
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde, (212) 368 52 23 numaralı telefondan Levent Atakan
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content