close

Enter

Log in using OpenID

Bazı Mesleklerim Tehlike Sınıfında Değişiklik Yapılmıştır

embedDownload
10.02.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/031
KONU: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; bazı mesleklerin
işyeri tehlike sınıflarında değişiklik yapan “İş Sağlığı ve Güveliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ” yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi; 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike sınıfları belirlenmiş ve bunlar liste halinde yayımlanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu defa 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı
Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliği yayımlanmıştır.
Bu Tebliğ ile daha önce tehlike sınıfları belirlenmiş olan bazı mesleklere ait işyeri tehlike
sınıflarında değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre daha önce;

Tehlikeli sınıfta yer alan 46.72.03. kod numaralı “Değerli metal cevherleri ve
konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)” işi az tehlikeli sınıf olarak,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 46.07.02 kod numaralı “Boya, vernik ve lak toptan ticareti” işi
tehlikeli sınıf olarak,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 46.75.04 kon numaralı “Zirai kimyasal ürünlerin toptan
ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi
önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)” işi tehlikeli
sınıf olarak,

Az tehlikeli sınıfta yer alan 95.25.02 kon numaralı “Mücevherlerin onarımı” işi tehlikeli
sınıf olarak,
değişmiştir.
Tehlike sınıflarında yapılan bu değişiklikler, bu mesleklerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu hükümleri uyarınca işverenlerce yerine getirilmesi gereken iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin uygulama tarihi açısından önem arz etmektedir.
04.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ekte gönderilmiştir.
Saygılarımızla,
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKVE
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete)
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları
Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve 95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
NACE
Tehlike
Rev.2_Altılı NACE Rev.2_Altılı Tanım
Sınıfı
Kod
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti
46.72.03
Az Tehlikeli
(altın, gümüş, platin vb.)
46.73.02
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
Tehlikeli
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları,
yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları,
46.75.04
Tehlikeli
çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve
diğer zirai kimyasal ürünler)
95.25.02
Mücevherlerin onarımı
Tehlikeli
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content