close

Enter

Log in using OpenID

Ağ Rolleri Kılavuzu

embedDownload
Ağ Rolleri Kılavuzu
Ağ Ekibinizi Kurun
Bu kılavuzda kuruluş genelinde başarılı bir dağıtım için önerilen roller özetlenmektedir.
En başarılı Yammer dağıtımları kuruluşunuzdan bir kesiti temsil eden özel bir ekibin
görevlerini etkin şekilde ve zamanında gerçekleştirmesi halinde elde edilebilir. Burada
yer alan yönergelerin hem kullanıma alma öncesinde hem de sonrasında her bir rolü
gerçekleştirmek için haftalık olarak gereken tahmini çalışma saatini belirttiğini unutmayın.
Proje Yöneticisi, Topluluk Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Uzman Kullanıcılar ve BT Uzmanı
görev açısından önemli rollerdir. Bu temel roller burada listelenen diğer rollerle belirtildiği
şekilde birleştirilebilir.
© Yammer 2014
www.yammer.com
1. Proje Yöneticisi
Odak
›
Dağıtımın planlanması ve yürütülmesi
Departman
›
Proje yönetimi
Özet
›
Kullanıma alma öncesindeki proje planlaması ve atamalardan
dağıtıma kadar tüm ağ dağıtımını yönetir
Kuruluş genelinde bir girişimin veya programın başarıyla
yönetilmesinde deneyimli olmalıdır
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 10 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 2 saat
Nitelikleri
›
›
›
›
Güçlü sosyal, liderlik ve motivasyon becerileri
Sonuca odaklı, sorun çözen
Ayrıntılara odaklı, mükemmel zaman yönetimi
Sosyal medya konusunda bilgili, Yammer savunucusu
Sorumlulukları
›
Proje kapsamını, amaçlarını, zaman çizelgesini ve kilometre
taşlarını tanımlayıp diğer paydaşlarla birlikte gözden geçirir
Sorumlulukları dağıtım ekibine atar ve beklentileri açık bir
şekilde ifade eder
Ağın kullanıma alınması, iletişim öğeleri ve son kullanıcı katılımı
ile ilgili etkinliklerin koordinasyonunu sağlar
Proje ekibinin üyelerine koçluk ve rehberlik yapar, onlara
motivasyon ve süpervizörlük sağlar, dağıtım sürecinde
karşılaşılan sorunları çözer
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Ağınız içinde Dağıtım Ekibi adlı bir Grup oluşturur ve işbirliği
yapılacak diğer ekip üyelerini davet eder
Dağıtım proje planı ve zaman çizelgelerindeki eşikleri takip
etmek, durum güncelleştirmelerini paylaşmak ve sorumluluklara
temsilci atamak için bu grubu kullanır
2. Topluluk Yöneticisi
Odak
›
Ağ kullanımının kolaylaştırılması
Departman
›
Kurumsal İletişim/Sosyal medya stratejisi
© Yammer 2014
www.yammer.com
Özet
›
›
Günlük ağ etkinliğini yönetir ve Proje Yöneticisine dağıtımın
yürütülmesinde yardım eder
Güçlü bağlantıları olmalı, otoriter ve iletişim, teknoloji ve sosyal
medya alanlarında deneyimli olmalıdır
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 15 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 10 saat
Nitelikleri
›
İyi bağlantıları olmalı, şirket yapısını ve kültürünü iyi anlamış,
hevesli ve katılımcı bir profesyonel olmalıdır
Sosyal medya/ağ iletişimi uzmanı ve Yammer savunucusu
Çok yönlü olmalı ve farklı paydaş gruplarını etkileyebilmelidir
Yammer'ın işletme değerini ve yatırım getirisini üst düzey
yöneticiler de dahil çeşitli paydaş gruplarına etkin bir şekilde
ifade edebilmelidir
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Yammer'ı yeni ve mevcut kullanıcılar arasında yaygınlaştırır,
bir rol modeli ve topluluk destek kaynağı gibi hizmet eder
Eğitimin hazırlanması ve verilmesi, iletişim öğelerinin
geliştirilmesi ve dağıtılması süreçlerine katılır
Katılımı teşvik ederek ağ değerini optimize eder, ağ etiği
ve kullanımında en iyi uygulamaları duyurur
Yammer etkinliklerini ve farkındalık kampanyalarını yönetir,
destek kaynaklarını bir Yardım Grubu'na yükler
Üyelerle ağ üzerinden etkin bir biçimde etkileşim kurar,
yanıtlanmayan gönderilere yanıt verir, sohbetleri uygun
gruplarla paylaşır
Destek kaynaklarını oluşturup Yammer Yardım Grubu'na yükler,
nasıl yapılır sorularını yanıtlar, ipuçları ve püf noktaları ve ürün
güncelleştirmeleri sağlar
3. Yönetim Temsilcisi
Odak
›
Sahiplik ve rehberlik
Departman
›
Yönetici liderlik
Özet
›
Yammer'ın kuruluş genelinde desteklenmesinde liderlik ve üst
düzeyde rehberlik sağlayarak önemli bir rol oynar
Yammer ağının değerini anlayan ve etkin bir biçimde ifade eden
etkileyici bir lider olmalıdır
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 1,5 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 0,5 saat
© Yammer 2014
www.yammer.com
Nitelikleri
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
›
›
Yeni fikirleri ve en son teknolojileri teşvik eden yenilikçi bir
vizyona sahip olmalıdır
Stratejik ilişkiler kurmak için sınırlara bakmaksızın işbirliği yapar
Teknoloji/sosyal medya konusunda bilgili bir Yammer
savunucusu olmalıdır
Yammer kullanımını teşvik eder ve kuruluştaki liderler tarafından
desteklendiğini vurgular
Değer önerisini yönetim ekibine sözlü olarak ifade değer
Toplulukta bir rol modeli olarak hizmet verir
Kullanıma alma çalışmalarına yardımcı olmak için bir ağa katılım
etkinliğine katılır
Ağı kullanıma alma çalışmalarının bir parçası olarak Yammer'ın
tanıtımına yönelik iletişim öğelerini sunar
Şirket genelinde ileride yapılacak QBR, gelir tablosu özetleri vb.
duyuruları ve güncelleştirmeleri yayımlamak için platform olarak
Yammer'ı kullanır
Yammer akışlarını gözden geçirerek daima kuruluşun nabzını
tutar
Ağda verimli sohbetleri/işbirliğini teşvik ettiği görülen
gönderileri düzenli olarak "beğenir"
4. Uzman Kullanıcılar
Odak
›
Farkındalık ve katılım
Departman
›
İşletme birimlerindeki veya departmanlardaki personel
düzeyinde çalışanlar
Özet
›
Topluluk genelinde Yammer farkındalığı, anlayışı ve katılımı
sağlar
Kurumsal sosyal ağ konusunda hevesli ve bilgili, ağın büyümesi
konusunda istekli olmalıdır
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 2 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 3 saat
Nitelikleri
›
›
›
Teknoloji/sosyal medya konusunda bilgili
Hevesli olmalı ve ileriyi düşünmelidir
Ağın başarılı olmasına katkıda bulunmak isteyen fikir liderleri
© Yammer 2014
www.yammer.com
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Yammer ağının ve değerinin ekipler arasında bilinirliğini
yaygınlaştırır
Resmi olmayan iletişim kanalları üzerinden farkındalığı artırır
Kullanıma alma etkinlikleri, farkındalık kampanyaları ve katılım
etkinliklerinde Topluluk Yöneticisini destekler
Rehberlik ederek ve en iyi uygulamaları paylaşarak, yeni
kullanıcıların karşılanmasına yardım eder
Bir grup yardımıyla ağ etkinliği üzerine devam eden tartışmalar
olmasını sağlar, katılımı ve uyarlamayı artıracak fikirler üzerine
beyin fırtınası yapar
Katılımı teşvik edip kullanıcıları uygun gruplara ve başvuru
malzemelerine yönlendirerek Topluluk Yöneticisine
yardımcı olur
5. BT Uzmanı
Odak
›
Teknik kurulum ve destek
Departman
›
BT
Özet
›
›
Yammer'ı mevcut iş uygulamalarıyla tümleştirmeyle ilgili tüm
teknik hususları yönetir
Üst düzey BT kararları alma yetkisi olmalıdır
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 2 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 1 saat
Nitelikleri
›
AS Eşitleme ve SSO da dahil şirkette kullanılan teknik mimari ve
tümleştirme olanakları konusunda derin bilgiye sahip olmalıdır
BT destek ekibini yönetme deneyimi olmalı ve büyük hedef
kitlelerini etkileyecek BT kararları alma yetkisi bulunmalıdır
Sosyal medya konusunda bilgili / Yammer savunucusu
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
Yammer Success Center'da sunulan tüm Yammer tümleştirme
ve teknik kılavuzlarını inceler
Tüm gerekli BT personelini belirler ve bu kişilerle iletişim kurar
Tümleştirme zamanlaması ve lojistiği konularında Topluluk
Yöneticisi ve Proje Yöneticisi ile birlikte çalışır
Soruları yanıtlamak ve BT altyapısıyla ilgili olarak destek
sağlamak için Yammer'da bir Teknik Destek Grubu oluşturur ve
tasarlar
© Yammer 2014
www.yammer.com
6. İş Sahibi
Bu rol gerektiğinde Yönetim Temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir
Odak
›
Proje sahipliği ve rehberlik
Departman
›
Yönetici liderlik
Özet
›
›
Dağıtım süreci boyunca rehberlik, onay ve destek sağlar
Ağın işletme değerini anlayan ve etkin bir biçimde ifade
eden etkileyici bir lider olmalıdır
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 1,5 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 0,5 saat
Nitelikleri
›
İşbirliği sağlama becerisine ve yetkisine sahip olmalı,
çalışanları kuruluşun vizyonu ve hedefleri karşılanacak
biçimde yönlendirmelidir
Teknoloji satıcılarına yönelik harcamaları doğrudan etkileme
yetkisine sahip olmalıdır
Yeni fikirleri ve en son teknolojileri teşvik eden yenilikçi bir
vizyona sahip olmalı, teknoloji/sosyal medya konusunda
bilgili olmalıdır
Kararlı, bilgili, etkili ve zamanında kararlar almalıdır
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Yammer dağıtımı için bütçeye sahiptir ve bu bütçeden kaynak
ayırır, diğer iş uygulamalarıyla entegrasyona sponsor olur
Dağıtım planı ve süreçlerini inceler ve onay verir
Değer önerisini/yatırım getirisini yönetim ekibine sözlü olarak
ifade değer
Yammer konusunda farkındalık yaratmak ve Yammer'ın
uyarlanmasını teşvik etmek için iletişim öğeleri hazırlar ve sunar
Ağ üyelerini kurumsal sosyal ağ ile kuruluş vizyonu ve hedefleri
konusunda bilgilendirmek için Yammer'daki Tüm Şirket
Grubunu kullanır
Diğer üst düzey yöneticilerle şirket genelindeki girişim ve
stratejiler üzerinde işbirliği yapmak için Üst Düzey Yönetim Ekibi
adlı bir Grup oluşturur
© Yammer 2014
www.yammer.com
7. Grup Liderleri
Bu rol gerektiğinde Uzman Kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebilir
Odak
›
Belirli bir işletme birimi veya departman içinde katılım sağlama
ve uyarlama
Departman
›
İşletme birimlerindeki veya departmanlardaki yönetim
düzeyinde çalışanlar
Özet
›
Belirli departmanların ve ekiplerin Yammer'ı nasıl
kullanacaklarını belirler
Yammer'ı ekipler arasında yaygınlaştırır ve etkin katılımı
teşvik eder
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 3 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 1 saat
Nitelikleri
›
Üst düzey sosyal ilişkiler; bağlantıları güçlü, etkileyici ve benzer
görevdeki diğer çalışanlar tarafından saygı duyuluyor
Departman operasyonları, bilgi ortamları, kuruluş ve kültür
etkinliklerinde görev alabilmelidir
Başkalarını dinleme ve rehberlik becerileri güçlü olmalıdır
Etkin katılım ve liderlik sorumluluklarını yerine getirebilmek için
yönetim desteği ve bant genişliği
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Son kullanıcı topluluğu ve dağıtım ekibi arasındaki bağlantıyı
sağlar
İşletme birimleri açısından Yammer'ın faydalarını ve değerini
ifade eder
Yammer kullanımına yönelik olarak departmana özel iletişim
öğeleri ve rehberlik sağlar
İş süreçlerini Yammer ile hızlandırma fırsatlarını belirler
İşbirliği sağlamak için departmanınız, işletme biriminiz veya
ekibiniz için gruplar oluşturur, ekip girişimleri üzerinde tartışır ve
projeler gerçekleştirir
Projeye odaklı özel gruplar oluşturur, ilgili dosyaları yükler
ve atamaları Yammer Notlar ile takip eder
© Yammer 2014
www.yammer.com
8. Eğitim Lideri
Bu rol gerektiğinde Proje Yöneticisi, Topluluk Yöneticisi veya Uzman Kullanıcılar tarafından
da gerçekleştirilebilir
Odak
›
Eğitim
Departman
›
Öğrenme ve geliştirme, insan kaynakları
Özet
›
Yammer'ın ve son kullanıcılar için amaçlanan kullanımlarının
iyice anlaşılmasını sağlar
İçeriğin oluşturulması ve özelleştirilmesi de dahil tüm eğitim
içeriğini yönetir ve hazırlar
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 4 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 2 saat
Nitelikleri
›
Çok kanaldan eğitim geliştirme ve sağlama konusunda
deneyimli olmalıdır
Çok çeşitli gruplarla planlama ve koordinasyon yapabilmelidir
Oldukça düzenli, ayrıntılara odaklı, mükemmel ifade ve iletişim
becerileri olmalıdır
Teknoloji/sosyal medya konusunda bilgili
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Yammer Success Center'da sunulan kaynakları inceler ve bunları
şirket standartlarına uygun şekilde özelleştirir
Tüm eğitim etkinliklerinin lojistiğini koordine eder
Yammer eğitim oturumlarını düzenli olarak gerçekleştirir
ve denetmenlik yapar
Yammer eğitimini yeni işe başlayanları görevlendirme süreciyle
tümleştirir
Eğitim kaynakları için Yammer Yardım Grubu'nu kullanır ve geri
bildirimleri toplar
Yammer eğitimi de dahil devam eden eğitim girişim ve
programlarını geliştirip düzene koymak için bir Yammer grubu
kullanır; çalışanlara, eğitim ile ilgili olarak soru sorabilecekleri ve
yardım arayabilecekleri bir yer sağlar
Yammer'ı diğer eğitim ve performans yönetimi uygulamalarıyla
tümleştirir
© Yammer 2014
www.yammer.com
9. İK Yöneticisi
Bu rol isteğe bağlıdır
Odak
›
İş süreçlerinin tümleştirilmesi
Departman
›
İnsan kaynakları
Özet
›
›
Yammer'ı mevcut İK süreçleriyle tümleştirir
Ağda yer alan İK odaklı tüm sohbetleri ve içeriği oluşturur
ve yönetir
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 2 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 1 saat
Nitelikleri
›
İşe alma, görevlendirme, performans ve faydalar da dahil tüm İK
işlevlerini yönetme deneyimi
Çok çeşitli gruplarla planlama ve koordinasyon yapabilmelidir
Düzenli ve ayrıntılara odaklı, mükemmel iletişim becerileri
Teknoloji/sosyal medya konusunda bilgili
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
›
İK süreçlerini gözden geçirerek Yammer tümleştirmelerini
belirler
İK girişimlerinde çalışan katılımını artırmak için Yammer'ı kullanır
Yammer'daki İK odaklı tüm grupları proaktif olarak yönetir
Yammer Kullanım İlkesi taslağının oluşturulmasında dağıtım
ekibine yardım eder
Çalışanların gerekli İK belgelerine erişmeleri ve ilkelerle ilgili
sorular sormaları için bir Yammer grubu oluşturur
Yeni personeli yönetmek için görevlendirme malzemelerinin yer
aldığı bir Yeni İşe Alım Grubu oluşturur
Tüm Şirket Grubunu kullanarak, yeni işe alınanları kuruluşun geri
kalanıyla tanıştırır
© Yammer 2014
www.yammer.com
10. İletişim Lideri
Bu rol gerektiğinde İK Yöneticisi veya Yönetim Temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir
Odak
›
Farkındalık ve anlayış
Departman
›
Kurumsal iletişim öğeleri
Özet
›
Dağıtım ile ilgili olarak şirket genelindeki iletişim öğelerinin
geliştirilmesi, onaylanması ve sunulması süreçlerini yönetir
Şirket içinde kullanılan iletişim öğelerine yönelik en iyi
uygulamalar konusunda oldukça bilgili olmalıdır
›
Süre Taahhüdü
›
›
Kullanıma Almadan Önce: Haftada 5 saat
Kullanıma Aldıktan Sonra: Haftada 2 saat
Nitelikleri
›
Çok çeşitli hedef kitlelere yönelik kurumsal iletişim öğeleri
geliştirilmesinde ve bunların kullanılmasında geçmiş deneyimleri
olmalıdır
İletişim stratejisinin bir parçası olarak sosyal medya araçlarının
ve yaklaşımların kullanımında deneyimli olmalıdır
Oldukça iyi yazma, düzeltme ve düzenleme becerileri,
mükemmel ifade becerileri olmalıdır
Kurumsal iletişim öğelerini onaylama ve sağlama yetkisi
bulunmalıdır
İletişim öğelerine yönelik en iyi uygulamalar konusunda oldukça
bilgili olmalıdır
›
›
›
›
Sorumlulukları
›
›
›
›
Yammer'da
Sonraki Adımlar
›
›
Dağıtım iletişim stratejisi üzerinde, kullanıma alma ekibinin
diğer üyeleriyle yakın bir işbirliği içinde çalışır
İletişim malzemelerini şirket içinde geçerli olan yönergelere
uygun şekilde özelleştirir
Kullanıma alma öncesinde ve sırasında kullanılacak tüm iletişim
öğelerinin zamanında sunulmasını sağlar
Yammer'ı birincil iletişim kanalı olarak konumlandırır
Şirket genelinde duyurular ve bültenler yayımlamak, sorulara ve
geri bildirimlere yanıt vermek için bir Yammer grubu kullanır
Kuruluşunuz veya sektörünüzle ilgili haber ve makaleleri
paylaşmak için bir Yammer grubu kullanır
© Yammer 2014
www.yammer.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content