close

Enter

Log in using OpenID

Download

embedDownload
Temel Koordinat Sistemleri
Temel Koordinat Sistemleri
Uygulama: N50 nirengi noktasının mutlak koordinatlarını belirlemek için, aşağıda numaraları
ve o andaki koordinatları verilen GPS uydularıdan (k=4,14,15,16,18,25) yapılan kod
(uzunluk) ölçüleri alınmıştır. Bu ölçülerin değerlendirilmesi sonunda i=N50 nirengi noktasının
elde edilen koordinatları da aşağıdaki tabloda verilmiştir.
1.d) (
ik
ik : Uyduların
N50 noktasına gore yerel kutupsal koordinatlarının
hesaplanması ve gözlem penceresinin çizilmesi.
i
Xi[m]
4104000
N50
k
4
14
15
16
18
25
Xk[m]
6681900
11869200
20828600
15289550
24621050
-4505750
Yi[m]
2560800
Yk[m]
-13478050
13054000
16472900
-3304400
-6721450
15603450
Zi[m]
4144900
Zk[m]
21984000
19823500
67400
21421100
7224450
21197400
1. Uyduların dağılımını gösteren Gözlem Penceresini Çiziniz.
2. N50 Nokatsının ED50 ve NAD27 koordinatlarını hesaplayınız.
3. N50 noktasındaki Jeoit yüksekliği N*N50=36.125m olduğuna gore, N50 noktasının ortometrik
yüksekliğini hesaplayınız.
1.a) N50 noktasının jeodezik koordinatlarının ve C dönüşüm matrisnin hesaplanması
NN
N50
C=
1.b)
ϕ[o]
λ[ο]
40.781607
31.963199
h[m]
1241.642
-0.55414819
-0.52937445
0.64240367
-0.34577551
0.84838829
0.40084486
0.75720478
0.00000000
0.65317756
n,e,u) (α
α,z,s)
αik [o]
319.653462
73.434220
14
50.566634
17.703162
15
170.251133
51.899535
16
309.274379
41.131160
i
k
N50
4
r
∆Yik [m]
∆Zik [m]
252.721190
59.689111
49.862074
62.066526
X 
 
Y 
 Z 
NAD 27
X 
 
= Y 
 Z 
-9282250
3079550
-8609750
13042650
17052500
15623013.20
60
-70
− 7.56308 e − 7
0.9999988
0


0

0.9999988 
0
[ m] 
 X 
 89.5002

 


+  93.8000 
 Y 

 Z 

 123.1002 



WGS 84

ED50
20517050
-18736154.26
[ m]
NAD23
25
13173482.93
50
15
4145018.13
18
-5828061.41
-50
2560893.83
N50
25
40
-30
4104082.64
17276200
18
30
-20
N50
-4077500
16
20
WGS84
-5865200
2949286.80
10
4145079.00
13912100
-10897311.38
0
-10
4144900.00
11185550
8911211.45
-10
2560961.00
16724600
4791609.53
-20
2560800.00
16
3940547.76
-30
4103991.00
15
-17165872.78
-40
4104000.00
NN
15
-50
18
N50
15678600
14
-60
N50
10493200
eik [m]
-70
Zi [m]
7765200
-14971846.92
0
Yi [m]
14
nik [m]
14
10
Xi [m]
17839100
17625154.71
20
NN
-16038850
4
WGS 84
−9


+  161
179 
 0.9999988
X 

 
=
Y
 
7.56308 e − 7
 Z 
0

ED50
2577900
k
16
-60
4
i
24127241.20
20401570.42
22133340.82
21400565.16
22728685.29
23130634.87
-40
k
N50
25
40
2) N50 noktasının ED50 koordinatlarının Hesaplanması
i
= CT Rik : Uyduların N50 noktasına gore Yerel Jeodezik Dik Koordinatlarının
50
30
25
N50
1.c) ik
Hesaplanması
60
4
sik[m]
18
Rik=Rk−Ri : Uyduların N50 noktasına göre 3D Kartezyen Koordinatlarının hesaplanması
∆Xik [m]
zik [o]
70
DATUM
3) N50 noktasının Ortometrik Yüksekliği
ϕ[o]
40.781607
λ[ο]
31.963199
h[m]
1241.642
N*[m]
36.125
H*=h-N*[m]
1205.517
ÖDEV:
N50 noktasının; a) NAD23 ve ED50 datumundaki jeodezik koordinatlarını (ϕ,λ,h), b) bütün
datumlardaki jeodezik koordinatlardan (ϕ,λ,h) dikkoordinatları (X,Y,Z) hesaplayrak sonuçları
control ediniz.
uik[m]
6879061.65
19435447.96
13657206.70
16119029.26
11470978.97
10835454.56
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (1/2)
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (2/2)
70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content