close

Enter

Log in using OpenID

(Y.L.DERS M\334FREDATI.xls)

embedDownload
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
LİSANSÜSTÜ DERS MÜFREDATI
Dersin
Dersin Adı
Kodu
Güz Yarıyılı
KAY 511 Siyasal ve Sosyal Kuram
KAY 513 Yurttaşlık Bilgisi ve Đnsan Haklarının Eğitimi
KAY 519 Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim
KAY 515 Avrupa Birliği ve Türkiye
KAY 517 Kavramsal ve Yasal Boyutu Đle Kent
KAY 521 Sosyal Bilimlerde Yöntem
ĐKT 523 Çevre Ekonomisi
KAY 525 Ekonomik ve Toplumsal Yapının Yönetime Etkisi
KAY 529 Siyasal Müdahalelerin Yönetime Etkisi (1908-1928)
KAY 531 Uluslar arası Hukuk
KAY 547 Çevre Politikaları
KAY 545 Kamu Yönetiminde Kalite
KAY 533 Din ve Devlet Đlişkisi
KAY 527 Ortadoğu Siyas. Ve Topl. Ya.
KAY 539 Kamu Yönetiminde Etik
KAY 543 Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma
KAY 555 E-Devlet
KAY 557 Devlet Teorisi
KAY 559 Hükümet Sistemleri
KAY 561 Diplomasi ve Diplomatik Mekanizmalar
KAY 565 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
KAY 567 Anayasal Demokrasi
KAY 571 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim
KAY 700 Uzmanlık Alan Dersi **
KAY 590 Seminer*
Toplam
Bahar Yarıyılı
KAY 534 Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler
KAY 502 Siyasal Müdahalelerin Yönetime Etkisi (1960 Sonrası)
KAY 524 Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları
KAY 536 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
KAY 522 Sosyal Değişme Teorileri
KAY 530 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KAY 532 Uluslararası Örgütler
KAY 528 Türkiye'nin Toplumsal Politikası
KAY 542 Küreselleşme Süreci ve Türkiye
KAY 544 Bürokrasi
KAY 546 Kamu Politikalarının Analizi
KAY 548 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları
KAY 504 Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme
KAY 512 Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi Đlişkisi
KAY 514 Yeni Toplumsal Hareketler
KAY 518 Kıyı mevzuatı Yönetimi
KAY 520 Siyasal Entegrasyon
KAY 538 Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar
KAY 550 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar
KAY 700 Uzmanlık Alan Dersi **
KAY 590 Seminer*
Toplam
Ders Saati
Teori
Uyg.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
69
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
57
AKTS
Kredisi
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
146
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
122
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
59 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content