close

Enter

Log in using OpenID

ç*l,rffi - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
w
§,xa
T.C.
SELENDİ KAYMAKAMLIĞI
İtçe Milli Eğitim Müdürtüğü
Sayı ı
50406640/300/6295003
Konu: Değerler Eğitimi
l0/12/20l4
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
SELENDİ
Manisa İı ııiııi EğitimİVlüdürlüğü
Değerler Eğitimi projesi iJçe proje yünitme
aŞağda adı ve görevleri
Kurulunun
belirtile;
oluştuiulm"ri ,'uo"rırğümüzce
uygun görülmektedir.
Makammızca da uygun görüldüğü
takdirde olur'larınıza arz
p;"il;;n
ederim.
Görev Yeri
Hasan
j]]!Eğltfi MüdüriiMüdüü
I!99]4
KARARÜ
ube
AliKANYNAZ
toı«ı u ıatıa tırtı
ltll ortaokulu Mtlotlrtl
AL Müdürü
4lattırt
l{efizltKARSU
Yalçın
İı
M.a.g.an;a;l;TisR;h.
Melek
ffi
DABANITam
r._r^-
ıtiı Urtaokulu Reh.
Mes1.1ekanad_1iİR
Patin O,taotuİu Relr
Atatıirt İlkokuluEen.
BaLCI
UP4roft-ulu
ortak ortaoTuıı
Ra
rnlagÇlrtİotulu
Rahmanlar
bİİ[İlu
ç*l,rffi
Liı
A4e§larLDrz-
Muhamm-ed KE-OEga=
Anadolu
.Kazım TOKKAŞ
Ilçe
oLUR
.../12/20l4
Murat GÜVEN
Kaymakam V.
Bu evrak
güvenli"l"k."*i.-r" l"
--İl""rrrş*-
http://evraksorgu
r*
Milli Eğitim Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
624 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content