Nitelik Kodu Kurum Adı Kadro / Pozisyon Ünvanı İl

Nitelik Kodu
Kurum Adı
Kadro /
Pozisyon
Ünvanı
İl/İlçe
A
Teşkil Sın
Öğrenim de
at
ıf
t
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
7173:Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç
Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
MALATYA
BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
DALGIÇ
MALATY
A/
Gİ ORTAÖĞ
H RETİM
1
ÇADIRKAYA
BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
ZABITA ERZİNCA
MEMURU N/
Gİ ORTAÖĞ
H RETİM
1
ÇADIRKAYA
BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
İTFAİYE
ERİ
Gİ ORTAÖĞ
H RETİM
1
TÜRKİYE
TAŞKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGUL
SAĞLIK
DAK/ME Taşra
MEMURU
RKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
4
2011:Ortaöğretim kurumlarının Bilişim
Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar,
Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim
Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,
Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim
Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar
(Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji
Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı,
Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
MAKİNA VE
KİMYA
ENDÜSTRİSİ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY KIRIKKA
Taşra
EN
LE/
ORTAÖĞ
RETİM
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MAKİNA VE
KİMYA
ENDÜSTRİSİ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK KIRIKKA
Taşra
MEMURU LE/
ORTAÖĞ
RETİM
1
7181:Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam
Yeterlilik Sertifikasına Sahip Olmak.
7300:Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi
uygulanmaktadır.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
7359:(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü
İtfaiye Eri)
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
7300:Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi
uygulanmaktadır.
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
ERZİNCA
N/
2015:Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi
Alanı ve Dallarının, Büro Yönetimi ve
Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı
ve Dallarının veya Ticaret Liselerinin Alan
Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Büro
Yönetimi, Sekreterlik, Kütüphanecilik, Mahalli
İdareler, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret
Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MAKİNA VE
KİMYA
ENDÜSTRİSİ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikGİRESUN
KALORİF GİRESUN Merke
ORTAÖĞ
Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
YH
ÜNİVERSİTESİ ERCİ
/MERKEZ z
RETİM
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
6
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
SAĞLIK
GİRESUN
GİRESUN Merke
ORTAÖĞ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
TEKNİSY
SH
/MERKEZ z
RETİM
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği ÜNİVERSİTESİ
ENİ
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2
SEKRETE KIRIKKA
Taşra
R
LE/
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
DIŞİŞLERİ
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
BAKANLIĞI
alanından mezun olmak.
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az
(5) Yıldır Sahip Olmak.
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
DIŞİŞLERİ
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
BAKANLIĞI
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ŞOFÖR
ANKARA/
Merke Gİ ORTAÖĞ
10
z
H RETİM
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ANKARA/
TH
EN
z
RETİM
2
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikDIŞİŞLERİ
Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
BAKANLIĞI
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ANKARA/
TH
EN
z
RETİM
2
2071:Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç
Mekan Tasarımı Alanı ve Dalları, Ahşap
Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık,
Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ANKARA/
TH
EN
z
RETİM
1
YALOVA/ Merke Gİ ORTAÖĞ
MERKEZ z
H RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
YALOVA/
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
YALOVA
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ARMUTL
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
ÜNİVERSİTESİ EN
z
RETİM
U
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI
YALOVA
ŞOFÖR
ÜNİVERSİTESİ
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ADANA/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ADIYAM
HİZMETL
ORTAÖĞ
AN/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AFYONK
HİZMETL ARAHİSA
ORTAÖĞ
Taşra YH
İ
R/TÜM
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AĞRI/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AMASYA
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ANKARA/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
14
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ANTALY
HİZMETL
ORTAÖĞ
A/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ARTVİN/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AYDIN/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BALIKESİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BİLECİK/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BİTLİS/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BOLU/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BURSA/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇANAKK
HİZMETL
ORTAÖĞ
ALE/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇANKIRI/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇORUM/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DENİZLİ/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DİYARBA
HİZMETL
ORTAÖĞ
KIR/TÜM Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
EDİRNE/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ERZİNCA
HİZMETL
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ERZURU
HİZMETL
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ESKİŞEHİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GAZİANT
HİZMETL
ORTAÖĞ
EP/TÜM Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GİRESUN
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GÜMÜŞH
HİZMETL
ORTAÖĞ
ANE/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
HATAY/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ISPARTA/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MERSİN/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
İSTANBU
HİZMETL
ORTAÖĞ
L/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
7
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
İZMİR/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARS/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KASTAM
HİZMETL ONU/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra YH
İ
M
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KAYSERİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KIRKLAR
HİZMETL
ORTAÖĞ
ELİ/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KIRŞEHİR
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KOCAELİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KONYA/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KÜTAHY
HİZMETL
ORTAÖĞ
A/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MALATY
HİZMETL
ORTAÖĞ
A/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MANİSA/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KAHRAM
HİZMETL ANMARA
ORTAÖĞ
Taşra YH
13
İ
Ş/TÜM
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MARDİN/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MUĞLA/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MUŞ/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
NEVŞEHİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
NİĞDE/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ORDU/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
RİZE/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SAKARY
HİZMETL
ORTAÖĞ
A/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SAMSUN/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SİNOP/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SİVAS/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TEKİRDA
HİZMETL
ORTAÖĞ
Ğ/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TOKAT/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TRABZO
HİZMETL
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TUNCELİ/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ŞANLIUR
HİZMETL
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
7
7
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
UŞAK/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
VAN/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
13
İ
RETİM
İLÇELER
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
YOZGAT/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ZONGUL
HİZMETL DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra YH
İ
M
RETİM
İLÇELER
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AKSARA
HİZMETL
ORTAÖĞ
Y/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BAYBUR
HİZMETL
ORTAÖĞ
T/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARAMA
HİZMETL
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KIRIKKA
HİZMETL
ORTAÖĞ
LE/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BATMAN
HİZMETL
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ŞIRNAK/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BARTIN/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ARDAHA
HİZMETL
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
IĞDIR/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
YALOVA/
HİZMETL
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
7
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARABÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
K/TÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KİLİS/TÜ
HİZMETL
ORTAÖĞ
M
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
OSMANİ
HİZMETL
ORTAÖĞ
YE/TÜM Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DÜZCE/T
HİZMETL
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra YH
İ
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ADANA/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ADIYAM
ORTAÖĞ
HEMŞİRE AN/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AFYONK
ARAHİSA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE
Taşra SH
R/TÜM
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AĞRI/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AMASYA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ANKARA/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
7
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ANTALY
ORTAÖĞ
HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ARTVİN/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AYDIN/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BALIKESİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE R/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BİLECİK/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BİNGÖL/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BİTLİS/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BOLU/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BURDUR/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BURSA/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇANAKK
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ALE/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇANKIRI/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ÇORUM/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DENİZLİ/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DİYARBA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE KIR/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
EDİRNE/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ELAZIĞ/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ERZİNCA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ERZURU
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
6
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ESKİŞEHİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE R/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GAZİANT
ORTAÖĞ
HEMŞİRE EP/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GİRESUN
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
GÜMÜŞH
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ANE/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
HAKKAR
ORTAÖĞ
HEMŞİRE İ/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
HATAY/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ISPARTA/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MERSİN/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
İSTANBU
ORTAÖĞ
HEMŞİRE L/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
8
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
İZMİR/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
7
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARS/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KASTAM
ONU/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KAYSERİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
KIRKLAR
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ELİ/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
YALOVA
TEKNİSY YALOVA/ Merke
ORTAÖĞ
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
ÜNİVERSİTESİ EN
TERMAL z
RETİM
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KIRŞEHİR
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KOCAELİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KONYA/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KÜTAHY
ORTAÖĞ
HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MALATY
ORTAÖĞ
HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MANİSA/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KAHRAM
ANMARA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE
Taşra SH
Ş/TÜM
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MARDİN/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MUĞLA/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
MUŞ/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
NEVŞEHİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE R/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
NİĞDE/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ORDU/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
RİZE/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SAKARY
ORTAÖĞ
HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SAMSUN/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SİİRT/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SİNOP/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
SİVAS/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TEKİRDA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE Ğ/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TOKAT/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TRABZO
ORTAÖĞ
HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TUNCELİ/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ŞANLIUR
ORTAÖĞ
HEMŞİRE FA/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
UŞAK/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
VAN/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
7
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
YOZGAT/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
AKSARA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE Y/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BAYBUR
ORTAÖĞ
HEMŞİRE T/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARAMA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KIRIKKA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE LE/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BATMAN
ORTAÖĞ
HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ŞIRNAK/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
BARTIN/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
ARDAHA
ORTAÖĞ
HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
IĞDIR/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
YALOVA/
ORTAÖĞ
HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KARABÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE K/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
KİLİS/TÜ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
OSMANİ
ORTAÖĞ
HEMŞİRE YE/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
DÜZCE/T
ORTAÖĞ
HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
SAĞLIK ERZURU
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
ATATÜRK
Merke
ORTAÖĞ
TEKNİSY M/MERK
SH
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
ÜNİVERSİTESİ
z
RETİM
ENİ
EZ
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
7
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
ŞIRNAK
TEKNİSY ŞIRNAK/ Merke
ORTAÖĞ
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
ÜNİVERSİTESİ EN
MERKEZ z
RETİM
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
SAĞLIK
SELÇUK
KONYA/ Merke
ORTAÖĞ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
TEKNİSY
SH
MERKEZ z
RETİM
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği ÜNİVERSİTESİ
ENİ
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
SELÇUK
MEMUR
ÜNİVERSİTESİ
KONYA/
Merke Gİ ORTAÖĞ
GÜNEYSI
z
H RETİM
NIR
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
SELÇUK
MEMUR
ÜNİVERSİTESİ
KONYA/
HADIM
Merke Gİ ORTAÖĞ
z
H RETİM
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
SELÇUK
MEMUR
ÜNİVERSİTESİ
KONYA/
Merke Gİ ORTAÖĞ
KARAPIN
z
H RETİM
AR
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
NEVŞEHİR
NEVŞEHİ
HACI BEKTAŞ TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
R/MERKE
TH
VELİ
EN
z
RETİM
Z
ÜNİVERSİTESİ
2
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
1
ANKARA/
TEKNİSY ŞEREFLİ
Taşra
EN
KOÇHİSA
R
ORTAÖĞ
RETİM
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY KONYA/I
Taşra
EN
LGIN
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA/
TEKNİSY
KADINH Taşra
EN
ANI
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKK
TEKNİSY
ALE/BİG Taşra
EN
A
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBA
TEKNİSY
KIR/BİSM Taşra
EN
İL
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKK
TEKNİSY
ALE/GELİ Taşra
EN
BOLU
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY EDİRNE/İ
Taşra
EN
PSALA
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY EDİRNE/
Taşra
EN
KEŞAN
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY AĞRI/ME
Taşra
EN
RKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURU
TEKNİSY
M/HORAS Taşra
EN
AN
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY IĞDIR/ME
Taşra
EN
RKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANT
TEKNİSY
EP/NURD Taşra
EN
AĞI
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY HATAY/A
Taşra
EN
NTAKYA
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKA
TEKNİSY
LE/KARA Taşra
EN
KEÇİLİ
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKA
TEKNİSY
LE/KESKİ Taşra
EN
N
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY KONYA/Ç
Taşra
EN
UMRA
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA/S
TEKNİSY
ARAYÖN Taşra
EN
Ü
ORTAÖĞ
RETİM
1
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY MERSİN/
Taşra
EN
MERKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY MUŞ/ME
Taşra
EN
RKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAM
TEKNİSY
AN/BESN Taşra
EN
İ
ORTAÖĞ
RETİM
1
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY YOZGAT/
Taşra
EN
SORGUN
ORTAÖĞ
RETİM
1
2065:Ortaöğretim kurumlarının Metal
Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, OksiAsetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı
Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY ÇORUM/
Taşra
EN
MERKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY ELAZIĞ/
Taşra
EN
MERKEZ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKA
TEKNİSY
LE/KESKİ Taşra
EN
N
ORTAÖĞ
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLAR
TEKNİSY
ELİ/BABA Taşra
EN
ESKİ
ORTAÖĞ
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAT/
TEKNİSY
SARIKAY Taşra
EN
A
ORTAÖĞ
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY YOZGAT/
Taşra
EN
YERKÖY
ORTAÖĞ
RETİM
1
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikIsıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikIsıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
7300:Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi
uygulanmaktadır.
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSY ANKARA/
Taşra
EN
POLATLI
ORTAÖĞ
RETİM
2
TOPRAK
MAHSULLERİ
OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONK
TEKNİSY ARAHİSA
Taşra
EN
R/BOLVA
DİN
ORTAÖĞ
RETİM
1
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikUŞAK
TEKNİSY UŞAK/ME Merke
ORTAÖĞ
Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
TH
ÜNİVERSİTESİ EN
RKEZ
z
RETİM
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
DEVLET
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az OPERA VE
ŞOFÖR
BALESİ GENEL
(5) Yıldır Sahip Olmak.
MÜDÜRLÜĞÜ
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
ANKARA/
Gİ ORTAÖĞ
ALTINDA Taşra
H RETİM
Ğ
2
DEVLET
OPERA VE
BEKÇİ
BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN/
ORTAÖĞ
Taşra YH
ATAKUM
RETİM
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
DEVLET
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az OPERA VE
ŞOFÖR
BALESİ GENEL
(5) Yıldır Sahip Olmak.
MÜDÜRLÜĞÜ
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
İZMİR/KO
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
NAK
H RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
ABDULLAH
KAYSERİ
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
GÜL
/MELİKG
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
EN
z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
AZİ
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ABDULLAH
KAYSERİ
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
GÜL
/MELİKG
TH
EN
z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
AZİ
1
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
BAYBUR
BAYBURT
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
T/MERKE
TH
ÜNİVERSİTESİ EN
z
RETİM
Z
1
2051:Ortaöğretim kurumlarının İnşaat
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Yapı
Ressamlığı, Teknik Resim (Yapı), İnşaat
Teknolojisi, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Yapı
(Kagir-Ahşap), Üst Yapı - İnşaat, İnşaat (Üst
BAYBUR
BAYBURT
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
Yapı),İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Kagir Yapı
T/MERKE
TH
ÜNİVERSİTESİ EN
z
RETİM
(Betonarme Demirciliği), Kagir Yapı (Yapı
Z
Taşçılığı), Kagir Yapı (Duvarcılık), İnşaat, Yapı,
Yapıcılık, Kagir Yapı (Sıva Badana ve
Boyacılık), Ahşap Yapı (Dülgerlik), Restorasyon,
Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
BAYBURT
ŞOFÖR
ÜNİVERSİTESİ
BAYBUR
Merke Gİ ORTAÖĞ
T/MERKE
z
H RETİM
Z
1
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
BAYBURT
ŞOFÖR
ÜNİVERSİTESİ
BAYBUR
Merke Gİ ORTAÖĞ
T/MERKE
z
H RETİM
Z
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az
(5) Yıldır Sahip Olmak.
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
ERCİYES
LABORA KAYSERİ Merke
ORTAÖĞ
SH
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
ÜNİVERSİTESİ NT
/MERKEZ z
RETİM
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
GEBZE
BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
2107:Ortaöğretim kurumlarının Tarım
Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Ziraat,
Genel Ziraat, Tarım, Tarım /Ziraat, Tarım
Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Süs Bitkileri,
Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı, Makine
(Tarım Meslek Lisesi), Tarım Makineleri,
Makine-Tarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar
Teknolojisi (Tarım makineleri dalı), Peyzaj
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ÇUKUROVA
MEMUR
ÜNİVERSİTESİ
ZABITA KOCAELİ
MEMURU /
1
1
Gİ ORTAÖĞ
H RETİM
8
ADANA/S Merke Gİ ORTAÖĞ
ARIÇAM z
H RETİM
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
SAĞLIK
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
ÇUKUROVA
ADANA/S Merke
ORTAÖĞ
TEKNİSY
SH
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
ÜNİVERSİTESİ
ARIÇAM z
RETİM
ENİ
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
8
ARTVİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
MUŞ
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
ALPARSLAN
ŞOFÖR
alanından mezun olmak.
ÜNİVERSİTESİ
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az
(5) Yıldır Sahip Olmak.
MUŞ/ME Merke Gİ ORTAÖĞ
RKEZ
z
H RETİM
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
DİYARBA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
KIR/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
6
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
EDİRNE/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
ERZURU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
6
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
GAZİANT
SAĞLIK
ORTAÖĞ
EP/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
8
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
HATAY/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
22
MEMURU
RETİM
İLÇELER
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
KİLİS/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
14
MEMURU
RETİM
İLÇELER
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
10
MEMURU
RETİM
İLÇELER
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
7
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
SAĞLIK
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
BAKANLIĞI
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TUNCELİ/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
3
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
BATMAN
SAĞLIK
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ERZURU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
HATAY/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
İSTANBU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
L/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
2
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
İZMİR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
KONYA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
MARDİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
SAMSUN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
SAĞLIK
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
BAKANLIĞI
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
VAN/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
İLÇELER
1
ÇUKUROVA
TEKNİSY ADANA/S Merke
ORTAÖĞ
TH
ÜNİVERSİTESİ EN
ARIÇAM z
RETİM
1
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
MARDİN
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
TEKNİSY MARDİN/ Merke
ORTAÖĞ
ARTUKLU
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
EN
MERKEZ z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
1
2013:Ortaöğretim kurumlarının Biyomedikal
Cihaz Teknolojileri/Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri Alanı ve Dallarının birinden veya
Tıp Elektroniği Bölümünden mezun olmak.
MARDİN
TEKNİSY MARDİN/ Merke
ORTAÖĞ
ARTUKLU
TH
EN
MERKEZ z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- GAZİOSMANPA
TEKNİSY TOKAT/M Merke
ORTAÖĞ
Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, ŞA
TH
EN
ERKEZ
z
RETİM
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi ÜNİVERSİTESİ
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
AĞRI/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
ERZİNCA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
GAZİANT
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
EP/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
IĞDIR/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
İSTANBU
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
L/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KARS/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KİLİS/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
MUŞ/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
RİZE/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
SİİRT/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
SİVAS/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞANLIUR
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
6
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
SAĞLIK KIRIKKA
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
KIRIKKALE
Merke
ORTAÖĞ
TEKNİSY LE/MERK
SH
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
ÜNİVERSİTESİ
z
RETİM
ENİ
EZ
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
1
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞIRNAK/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
VAN/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
KURUMU
MEMURU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
DİYARBA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
KIR/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ELAZIĞ/T
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ERZİNCA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ERZURU
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
KURUMU
MEMURU
BAŞKANLIĞI
KAHRAM
ANMARA
ORTAÖĞ
Taşra SH
Ş/TÜM
RETİM
İLÇELER
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞANLIUR
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
AĞRI/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ARDAHA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
GÜMÜŞH
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
ANE/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
IĞDIR/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KARS/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
SİİRT/TÜ
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞIRNAK/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
TUNCELİ/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
TOKAT/T
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
YOZGAT/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ERZİNCA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ERZURU
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
7
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
KURUMU
MEMURU
BAŞKANLIĞI
KAHRAM
ANMARA
ORTAÖĞ
Taşra SH
Ş/TÜM
RETİM
İLÇELER
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞANLIUR
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ARDAHA
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
BİNGÖL/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
ŞIRNAK/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
TUNCELİ/
HALK SAĞLIĞI SAĞLIK
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
KURUMU
MEMURU
RETİM
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
AĞRI/TÜ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
ANKARA/
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
ARDAHA
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
N/TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
BURSA/T
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
ÇORUM/T
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
EDİRNE/T
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
AĞRI/TÜ
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
BİTLİS/T
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
HAKKAR
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
İ/TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ERZİNCA
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ERZURU
ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
HAKKAR
ORTAÖĞ
İ/TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
MUŞ/TÜ
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
RİZE/TÜ
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
SİİRT/TÜ
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
İZMİR/TÜ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ŞANLIUR
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ŞIRNAK/
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
2
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
KOCAELİ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
2
VAN/TÜ
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
KONYA/T
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
MANİSA/
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
RİZE/TÜ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
SİNOP/TÜ
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
ŞANLIUR
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
2
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
TEKİRDA
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
Ğ/TÜM
Taşra SH
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
HASTANELERİ
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
KURUMU
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ADANA/T
Gİ ORTAÖĞ
ÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
AFYONK
ARAHİSA
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
R/TÜM
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ARDAHA
Gİ ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
2
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
BİTLİS/T
Gİ ORTAÖĞ
ÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
BOLU/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
DENİZLİ/
Gİ ORTAÖĞ
TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
DÜZCE/T
Gİ ORTAÖĞ
ÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
2011:Ortaöğretim kurumlarının Bilişim
Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar,
Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim
Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,
GAZİOSMANPA
Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim
TEKNİSY TOKAT/M Merke
ORTAÖĞ
ŞA
TH
Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar
EN
ERKEZ
z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
(Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji
Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı,
Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
2
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ERZURU
Gİ ORTAÖĞ
M/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİ
Gİ ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
GAZİANT
Gİ ORTAÖĞ
EP/TÜM Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
AĞRI/TÜ
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İZMİR/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İZMİR/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
KARABÜ
Gİ ORTAÖĞ
K/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
BARTIN/
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
KARS/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
MALATY
Gİ ORTAÖĞ
A/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
BİLECİK/
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
MARDİN/
Gİ ORTAÖĞ
TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
BİTLİS/T
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ORDU/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ŞANLIUR
Gİ ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra
H RETİM
İLÇELER
2
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ŞIRNAK/
Gİ ORTAÖĞ
TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
TEKİRDA
Gİ ORTAÖĞ
Ğ/TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
TUNCELİ/
Gİ ORTAÖĞ
TÜM
Taşra
H RETİM
İLÇELER
2
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
VAN/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
M
Taşra
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
M
H RETİM
İLÇELER
1
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
M
H RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
HAKKAR
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
İ/TÜM
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
KONYA/T
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
ORDU/TÜ
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
ŞANLIUR
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
AĞRI/TÜ
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
DİYARBA
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
KIR/TÜM Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
GAZİANT
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
EP/TÜM Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
IĞDIR/TÜ
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
KARS/TÜ
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
KIRKLAR
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ELİ/TÜM Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
KİLİS/TÜ
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
ŞANLIUR
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADANA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADIYAM
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
AN/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
2
AFYONK
ARAHİSA
ORTAÖĞ
Taşra SH
R/TÜM
RETİM
İLÇELER
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ANTALY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ARDAHA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
N/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BALIKESİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
R/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BARTIN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİNGÖL/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BOLU/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ÇANKIRI/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DENİZLİ/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DİYARBA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
KIR/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DÜZCE/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ELAZIĞ/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ERZURU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ESKİŞEHİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
R/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GAZİANT
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
EP/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HATAY/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
İZMİR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
KAHRAM
ANMARA
ORTAÖĞ
Taşra SH
Ş/TÜM
RETİM
İLÇELER
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARABÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
K/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARAMA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
N/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
AĞRI/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KAYSERİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KIRKLAR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ELİ/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ARTVİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KOCAELİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BATMAN
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KONYA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KÜTAHY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MALATY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİNGÖL/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MANİSA/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİTLİS/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ERZURU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2117:Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek
Hizmetleri/Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve
Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek
Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi,
Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve
Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve
HİTİT
GıdaTeknoijisi (Servis Hizmetleri, Kurum
AŞÇI
ÜNİVERSİTESİ
Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik
ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endustrisi
Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri,
Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık,
Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ÇORUM/ Merke
ORTAÖĞ
YH
MERKEZ z
RETİM
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GAZİANT
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
EP/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MARDİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MERSİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
IĞDIR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KOCAELİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
NİĞDE/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MANİSA/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ORDU/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MARDİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
RİZE/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
RİZE/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAKARY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİİRT/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAMSUN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİİRT/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
4
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
2127:Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya
Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ EBE
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
4
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİVAS/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
VAN/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TEKİRDA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
Ğ/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TRABZO
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
N/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
2
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
UŞAK/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
VAN/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
İSTANBU
KAMU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
60
UL(ANAD
RETİM
KURUMU
OLU)
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
İSTANBU
KAMU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
70
UL(AVRU
RETİM
KURUMU
PA)
BAŞKANLIĞI
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
1
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
HASTANELERİ
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
KURUMU
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
3
TÜRKİYE
2089:Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve
KAMU
Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık
SAĞLIK
HASTANELERİ
(Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği
MEMURU
KURUMU
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
4
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
HASTANELERİ
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
KURUMU
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
1
TÜRKİYE
2091:Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı
KAMU
Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı
SAĞLIK
HASTANELERİ
dalı), Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği
MEMURU
KURUMU
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
HASTANELERİ
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
KURUMU
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
1
TÜRKİYE
2093:Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı
KAMU
ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş
SAĞLIK
HASTANELERİ
Protez Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
MEMURU
KURUMU
mezun olmak.
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
1
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
10
UL(ANAD
RETİM
OLU)
2087:Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil
tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve
Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
15
UL(AVRU
RETİM
PA)
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
2
2099:Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi
Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar,
Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
4
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
4
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(ANAD
RETİM
OLU)
5
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
ORTAÖĞ
Taşra SH
UL(AVRU
RETİM
PA)
8
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADANA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADIYAM
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
AN/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GİRESUN
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HATAY/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
NİĞDE/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2095:Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez
ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Ortopedik Protez Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz
ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
AĞRI/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ARTVİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİTLİS/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURDUR/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ERZİNCA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
N/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ERZURU
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HAKKAR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
İ/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
IĞDIR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
İZMİR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARS/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KIRKLAR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ELİ/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KİLİS/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KOCAELİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MARDİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ORDU/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
UL(ANAD
H RETİM
OLU)
2
TÜRKİYE
KAMU
RİZE/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
TÜRKİYE
KAMU
HASTANELERİ ŞOFÖR
KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTANBU
L/İSTANB
Gİ ORTAÖĞ
Taşra
UL(AVRU
H RETİM
PA)
3
TÜRKİYE
KAMU
SAKARY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
6505:B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİNOP/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
VAN/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
YOZGAT/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
AĞRI/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ANKARA/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ANTALY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BALIKESİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
R/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ÇANAKK
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ALE/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ÇANKIRI/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DENİZLİ/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GAZİANT
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
EP/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
İZMİR/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARS/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KOCAELİ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KONYA/T
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
ÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MARDİN/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
RİZE/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAKARY
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
A/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
FA/TÜM Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞIRNAK/
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TEKİRDA
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
Ğ/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
VAN/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAĞLIK
HASTANELERİ
MEMURU
KURUMU
BAŞKANLIĞI
ZONGUL
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
M
RETİM
İLÇELER
4
OSMANİYE
OSMANİ
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
KORKUT ATA
YE/MERK
TH
EN
z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
EZ
1
OSMANİYE
KORKUT ATA ŞOFÖR
ÜNİVERSİTESİ
OSMANİ
Merke Gİ ORTAÖĞ
YE/MERK
z
H RETİM
EZ
1
2097:Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı
ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı),
Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MUŞ/TÜ
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
M
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADANA/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2071:Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç
Mekan Tasarımı Alanı ve Dalları, Ahşap
Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık,
Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
6139:Mobilyacı Bonservisi Sahibi Olmak
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6509:D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az
(5) Yıldır Sahip Olmak.
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ADIYAM
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE AN/TÜM Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
AFYONK
KAMU
ARAHİSA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
R/TÜM
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
AĞRI/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ANKARA/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
10
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ANTALY
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ARDAHA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ARTVİN/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
AYDIN/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BARTIN/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BAYBUR
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE T/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİNGÖL/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BİTLİS/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
BURSA/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
15
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ÇANKIRI/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ÇORUM/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DENİZLİ/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
DİYARBA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE KIR/TÜM Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
EDİRNE/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ELAZIĞ/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ERZURU
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M/TÜM
Taşra SH
13
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ESKİŞEHİ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE R/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GAZİANT
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE EP/TÜM Taşra SH
18
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2101:Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık
(Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve
Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp
Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HAKKAR
SAĞLIK
ORTAÖĞ
HASTANELERİ
İ/TÜM
Taşra SH
MEMURU
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
GİRESUN
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HAKKAR
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE İ/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
HATAY/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
IĞDIR/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ISPARTA/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
İZMİR/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
15
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAHRAM
KAMU
ANMARA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
Ş/TÜM
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARABÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE K/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KARS/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KASTAM
KAMU
ONU/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
M
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KAYSERİ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KIRIKKA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE LE/TÜM Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KIRKLAR
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ELİ/TÜM Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KİLİS/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KOCAELİ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE /TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KONYA/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
8
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
KÜTAHY
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
8
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MALATY
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MANİSA/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
9
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MARDİN/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MERSİN/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
MUŞ/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
NİĞDE/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ORDU/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
RİZE/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
7
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAKARY
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE A/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
9
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SAMSUN/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİİRT/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
1
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİNOP/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
SİVAS/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞANLIUR
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE FA/TÜM Taşra SH
18
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
ŞIRNAK/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
6
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TEKİRDA
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE Ğ/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TOKAT/T
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE ÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
3
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
TRABZO
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE N/TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
2
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
VAN/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE M
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
KAMU
YOZGAT/
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE TÜM
Taşra SH
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
4
2125:Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik,
Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
TÜRKİYE
ZONGUL
KAMU
DAK/TÜ
ORTAÖĞ
HASTANELERİ HEMŞİRE
Taşra SH
M
RETİM
KURUMU
İLÇELER
BAŞKANLIĞI
5
2117:Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek
Hizmetleri/Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve
Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek
Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi,
Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve
Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve
MİLLİ EĞİTİM
GıdaTeknoijisi (Servis Hizmetleri, Kurum
BAKANLIĞI
Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik
ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endustrisi
Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri,
Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık,
Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
AŞÇI
KARABÜ
ORTAÖĞ
K/TÜM
Taşra YH
RETİM
İLÇELER
2
2011:Ortaöğretim kurumlarının Bilişim
Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar,
Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim
Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,
SARIKAMIŞ
Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim
BELEDİYESİ
Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar
BAŞKANLIĞI
(Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji
Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı,
Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
ÖLÇÜ VE
AYAR
KARS/
MEMURU
TH
ORTAÖĞ
RETİM
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
TARIM
İŞLETMELERİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIUR
PUANTÖ
FA/CEYL Taşra
R
ANPINAR
ORTAÖĞ
RETİM
1
2047:Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı
Alanı ve Dallarının veya Hayvan Sağlığı,
Veteriner-Laboratuvar, Veteriner Sağlık,
Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
TARIM
İŞLETMELERİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİN
ER
ŞANLIUR
SAĞLIK FA/CEYL Taşra
TEKNİSY ANPINAR
ENİ
ORTAÖĞ
RETİM
3
2023:Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik
DÜZCE/G
Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
DÜZCE
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ÜMÜŞOV
TH
Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
ÜNİVERSİTESİ EN
z
RETİM
A
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik),
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik),
Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
2001:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
6519:İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az DÜZCE
ŞOFÖR
ÜNİVERSİTESİ
(5) Yıldır Sahip Olmak.
6511:E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
DÜZCE/T
Merke Gİ ORTAÖĞ
ÜM
z
H RETİM
İLÇELER
2
2111:Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya
Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer,
Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-KalorifercilikKIRKLAR
Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi,
KIRKLARELİ
TEKNİSY
Merke
ORTAÖĞ
ELİ/TÜM
TH
Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi
ÜNİVERSİTESİ EN
z
RETİM
İLÇELER
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1
7257:Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli
Olmak
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
ANKARA/
VE
LABORA
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
8
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
BALIKESİ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
DİYARBA
VE
LABORA
ORTAÖĞ
KIR/TÜM Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
3
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
EDİRNE/T
VE
LABORA
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
ESKİŞEHİ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
R/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
İSTANBU
VE
LABORA
ORTAÖĞ
L/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
2
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
İZMİR/TÜ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
KARS/TÜ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
KOCAELİ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
SAMSUN/
VE
LABORA
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
ŞANLIUR
VE
LABORA
ORTAÖĞ
FA/TÜM Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
TEKİRDA
VE
LABORA
ORTAÖĞ
Ğ/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
2
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
TOKAT/T
VE
LABORA
ORTAÖĞ
ÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
TRABZO
VE
LABORA
ORTAÖĞ
N/TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
3
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
VAN/TÜ
VE
LABORA
ORTAÖĞ
M
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
YALOVA/
VE
LABORA
ORTAÖĞ
TÜM
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
RETİM
İLÇELER
BAKANLIĞI
1
2059:Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar
Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya
Laborant Bölümünden mezun olmak.
GIDA, TARIM
ZONGUL
VE
LABORA DAK/TÜ
ORTAÖĞ
Taşra SH
HAYVANCILIK NT
M
RETİM
BAKANLIĞI
İLÇELER
1
2061:Ortaöğretim kurumlarının Makine
Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model,
Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik
Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar
Destekli Modelleme), Makine, Makine
Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye,
Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı
Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme
Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
ABANT İZZET
TEKNİSY BOLU/ME Merke
ORTAÖĞ
BAYSAL
TH
EN
RKEZ
z
RETİM
ÜNİVERSİTESİ
1