close

Enter

Log in using OpenID

englısh - Cognitive

embedDownload
11th International Cognitive Neuroscience Congress will be held on
May 2-4, 2014 by Uskudar University, Turkey.
We will be pleased to see your participation in our multidisciplinary structured
congress where the latest findings of brain research will be discussed.
Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Congress President of
Cognitive XI. 2014
Üsküdar University
Rector
PROGRAM:
2 MAYIS / MAY CUMA / FRIDAY
14.00-15.30
09.00-10.00
İkram / Coffee Break
10.00-10.15
Açılış Mesajları / Introductory Messages
Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Oğuz Tanrıdağ
KOGNİTİF Düzenleme Kurulu Başkanı
10.15-12.15
OTURUM I / SESSION I
Oturum Başkanları / Chairpersons: Oğuz Tanrıdağ, Ayşe Bingöl
10.15-10.45
Piyano Performansı / Piano Performance
Sevda Asgarova, Çiçek Aghayeva
10.45-11.30
Surgery for Cognition, Cognition for
Surgery / Kognisyon için Cerrahi, Cerrahi için
Kognisyon
Carlo Semenza
11.30-12.15
Bellek Üzerine İnterdisipliner Görüşler /
An Interdisciplinary View at Memory
Oturum Başkanları / Chairpersons: Başar Bilgiç, Şükriye Akça Kalem
14.00-14.45
Beyin işlevselliğinde Bütünsellik
Prensipleri / Harmonization Principles in
Brain Functionality
Oğuz Tanrıdağ
14.45-15.30
Bütünsellik Prensiplerinin Nöropsikolojideki Pratiği / Neuropsychological Practice in
Harmonization Principles
Öget Öktem
15.30-15.45
Kahve Arası / Coffee Break
15.45-18.00
15.45-16.30
Hayal mi? Gerçek mi? gördüğüm; Psikiyatrik ve Nörolojik Halüsinasyonların Nörobiyolojisi / Dream or Reality on what I see; Neurobiology of Neurological and Psychiatric Hallucinations
Lütfü Hanoğlu
16.30-17.15
Yağmur Denizhan 12.15-14.00
Öğle Arası / Lunch Break
OTURUM II / SESSION II
17.15-18.00 Oturum Başkanları / Chairpersons: Barış Korkmaz, Lütfü Hanoğlu
14.00-14.45
Yürüme ve Kognisyon: Mekanizmalar /
Walking and Cognition: Mechanisms
Yakup Sarıca
14.45-15.30
Film Müziklerinin Kognitif Etkileri /
Cognitive Effects of the Film Musics
M.Çorlu
15.30-16.00
Kahve Arası/ Coffee Break
16.00-17.30
OTURUM III / SESSION III
Oturum Başkanları / Chairpersons: Mustafa Bakar, Gülten Kaptan
16.00-16.45
Sosyal Etkileşimde Hesaplamalı Davranış
Bilimleri / Computational Behavioral
Science for Social Interactions
Ali Salah
17.45-17.30
Baskı Altında Bellek: Görsel Aramada
Bağlamsal İpucuna İkincil Testin Etkisi /
Memory Under Pressure: Secondary-Task Effects In Contextual Cueing Of Visual Search
Efsun Annaç, Angela A. Manginelli,
Stefan Pollmann, Zhuanghua Shi,
Hermann J. Müller, Thomas Geyer
3 MAYIS / MAY CUMARTESİ / SATURDAY
10.00-12.00
OTURUM IV / SESSION IV
Oturum Başkanları / Chairpersons: Gökben Hızlı Sayar,
10.00-10.30
Barış Önen Ünsalver
Porof Zihni Sinir Gözünden İnsan -
Teknoloji ilişkisi / Human-Technology Relationship from the view of Porof Zihni Sinir
İrfan Sayar
10.30-11.15
Nöroplastisite / Neuroplasticity
Tayfun Uzbay
11.15-12.00
Kognitif Nörobilim ve Nöropsikanaliz Açılarından Nöroplastisite / Neuroplasticity from the Standpoints of Cognitive Neuroscience
and Neuropsychoanalysis
Hakan Gürvit
12.00-14.00
Öğle Arası / Lunch Break
OTURUM VI / SESSION VI
Oturum Başkanları / Chairpersons: M.Emin Ceylan, İzzet Bozkurt
14.00-15.30
OTURUM V / SESSION V
Beyin ve Zaman Algısı / Brain and Time
perception
Gökben Hızlı Sayar
Kültürün afektif sinirbilim kişilik ölçeği
üzerindeki etkileri / Effect of Culture on
Affective Neuroscience Scale
G. Özkarar Gradwohl
4 MAYIS / MAY PAZAR / SUNDAY
10.00-12.15
OTURUM VII / SESSION VII
Oturum Başkanları / Chairpersons: Hüsnü Erkmen, Tayfun Uzbay
10.00-10.45
Sosyal Beyin / Social Brain
Cumhur Taş
10.45-11.30
Sosyal Destek Kaybının Nöral İzdüşümleri / Neural Corralates of Social Support Loss.
Ali Saffet Gönül
11.30-12.15
Subjectivite ve Ben’e-Özgülük Paradigması:
Bilinç ve Ben Arasındaki Zorunlu İlişkinin
(Muhtemel) Nöral Zemini / Subjectivity and
the Self-specificity Paradigm: The (Possible)
Neural Foundations of the Necessary
Relationship Between Self and Consciousness
Eyüp Süzgün
12.15-14.00
Öğle Arası / Lunch Break
14.00-15.30
OTURUM VIII / SESSION VIII
Oturum Başkanları / Chairpersons: Oğuz Tanrıdağ, Nüket İşiten
14.00-14.45
Otizmde Dil Bozukluğunun Nörolojik
Temelleri / Neurological Aspects of Language
Disturbance in Otism
Barış Korkmaz
14.45-15.30
Otizm Spektrumu Hastalıkları / Otism
Spectrum Disorders
Özgür Yorbik
15.30
Kapanış / Closing
Üsküdar University
Altunizade North Campus (Main Campus) /
İstanbul
www.cognitivexi.com
[email protected]
+90 (216) 633 0 633
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content