13 Eylül 2014

TOPLANTI PROGRAMI
12 Eylül 2014
15.00-15.15
Açılış
15.15-15.45
Kalp Ağrılarının Nörobiyolojisi
Kalp ağrılarının nörobiyolojisi
Dr. Serdar Kula, Dr. Neslihan Çelik Bukan, Dr. Süreyya Barun
15.45-16.00
Kahve Arası
16.00-17.15
Koroner Arterlerin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Dr. Ergün Çil
Koroner arter anatomisi anjiyokardiyografik görüntüleme
Dr. Deniz Oğuz
Koroner arterlerin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi
Dr. Ercan Tutar
Tartışma
17.15-18.15
Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Dr. Abdülkadir Babaoğlu
18.30-20.30
Kokteyl
13 Eylül 2014
09.00-10.15
Koroner Arter Hastalıkları
Oturum Başkanı: Dr. Ruhi Özyürek
Koroner arterlerin konjenital (Çıkış/Seyir) anomalileri
Dr. Kürşad Tokel
Edinsel koroner arter hastalıkları (Kawasaki hastalığı ve diğerleri)
Dr. Dursun Alehan
Tartışma
10.15-10.30
Kahve Arası
10.30-11.45
Koroner Arter Hastalıklarında EKO
Oturum Başkanı: Dr. Nazmi Narin
Koroner arter hastalıklarında stress EKO
Dr. Ayşe Yıldırım
Koroner arter hastalıklarında Strain rate
Dr. İbrahim İlker Çetin
Tartışma
11.45-12.30
Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Dr. Birgül Varan