close

Enter

Log in using OpenID

başyazı - Somuncu Baba

embedDownload
başyazı
Kemal DEMİR
Ege’nin İncisi: İzmir
İzmir; Türkiye’nin üçüncü büyük kentidir. Kültürel açıdan gelişmiş, aynı zamanda önemli bir sanat ve ticaret
merkezdir. Ege Denizi’nin lacivertten turkuaza tüm renkleri, denizin kara ile iç içe olduğu koyları, sahili ve termal kaynaklarıyla İzmir farklı bir şehirdir.
İzmir, 8500 yıldır Anadolu yarımadasının batısında uzun ve dar bir körfezin başlangıcında yer almaktadır. İzmirli Herodot’un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular.” ifadesiyle İzmir’in coğrafyasını binlerce yıl önce methetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1620 yılında yabancılara tanıdığı haklardan sonra İzmir İmparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinden biri olur. 18. ve
19. yüzyıllarda kent Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyan tüccarların gözdesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda çok
uluslu bir ticaret şehridir İzmir.
İzmir; coğrafî konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol özelliği ile Türkiye’nin kültür mozayiğini barındıran bir şehri olmasının yanında farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla hem deniz hem kara
hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı ile turizme uygun iklim yapı ve imkânlarına sahiptir. İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.
Dergimizin bu sayısında İzmir’den başka dikkat çeken konular da var elbette… Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın
“Ümitsizlik Mü’mine Yakışmaz” başlıklı yazısındaki şu cümleler kulaklara küpe olmalıdır: “Her şeye rağmen, yaşadığımız olumsuzluklar bizim için ümitsizlik ve yeis gerekçesi olamaz. Çünkü yaşam sınavımızı Allah’ın istediği şekilde vermekle mükellefiz. Hiçbir olumsuzluk bizi Rabbimize kulluktan, mü’min kardeşlerimizin derdiyle
dertlenmekten alıkoyamaz, ‘Bittik, tükendik.’ inancına sevk edemez.”
Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın “İslâm’da Borçlu-Alacaklı İlişkileri” konulu yazısında ise, günümüz insanının
önemli bir problemine işaret ediyor. Kahraman; “Allah Rasûlü, borcun ödenmesi veya borca karşılık kefâlet gösterilmesini teşvik etmiştir. Meselâ borcunu ödememiş ve buna karşılık kefil de göstermeden ölen bir sahâbenin
cenâzesini kıldırmak istememiş, ölen kimsenin borcuna orada bulunan sahâbelerden birinin kefil olması üzerine cenâzeyi kıldırmıştır.” cümleleriyle konunun hassasiyetine dikkat çekiyor.
Eğitimle ilgili, “Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi”, “Neden Ergenlik Değil de Yedinci Yaş?”, “Çocuklar ve
Anne-Babalar İçin Okul Olgunluğu” “Korkular Hayatı Kısıtlamasın” başlıklı yazılar da içerikleriyle her kesimden
okuyucumuza eğitici-öğretici bilgiler sunuyor.
Yeni bir sayıda buluşmak ümidiyle, siz değerli Somuncu Baba dostlarına selam olsun…
The Pearl of Aegean: Izmir
Izmir is the third most developed city of Turkey. It is culturally developed and the center of art and trade, as well. İzmir is a distinctive city which has the colours of the Aegean Sea from dark blue to turquoze, the bays where the sea and
the land are integrated, and with its coasts and thermal sources.
It became one of the most important trade centers after the Ottoman Empire granted privilege to some of the foreign countries in 1620. It was the favorite city of the French, Deutch, British and Italian merchants in the 18th and 19th
centuries. Izmir was a multi-national trade center in the Ottoman Empire.
In this issue, there are, of course, different topics besides İzmir. “The Role of Family in Child’s Education”, Why not
Adolescence But the 7th Years of Age?”, School Maturity for the Child and the Parents”, “Don’t Let the Fears Limit Your
Life!” are some of the articles you can read about education, which provide useful knowledge for all our readers.
Best regards to all our readers.
somuncubaba 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content