close

Enter

Log in using OpenID

1. gün / 1st day 8 mayıs 2014 / 8 may 2014

embedDownload
1. GÜN / 1ST DAY
8 MAYIS 2014 / 8 MAY 2014
09.00 -10.00
10.00 -12.00 Açılış töreni / Opening Ceremony
12.00 -13.00 Öğle yemeği / Lunch
13.00 - 13.15
I. OTURUM
/ SESSION I
Royal Canin
Oturumu
(Ana Sponsor)
/Royal Canin
Session
(Main Sponsor)
13.15-14.00
Royal Canin Sunumu / Royal Canin Presentation
Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Dr. Ragıp KILIÇARSLAN – Onur ŞAHİNER
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Ragıp KILIÇARSLAN – Onur ŞAHİNER
dezavantajları / Intrauterine therapy in postpartum metritis,
advantages and disadvantages
Aliyeva E. (p.20-21)
Mineral Metabolizması Özellikleri /
properties of pregnant mares depending on the term of gestation
Degtyareva M., Pogodaeva A. (p.22-23)
Nulipar ve Pluripar Doğum Yapan Saanen Keçileri Arasındaki
Immunglobulin G Seviyelerinin Karşılaştırılması /
Immunoglobulin G Level Between Nuliparous and Pluriparous Saanen
Goats Parturated Kids
Evlek C., Şeker S., Kahveci M.,Toprak A., Yanmaz M.R., Şenlikci
H., Ateş A., Enginler S.Ö., Özdaş Ö.B. (p.24-25)
14.00 - 14.15 Kahve Arası /
poster walk
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Murat YILDIRIM - Cem NİZAMLIOĞLU
Homeopathy in Veterinary
Practice
Dr. Marie-Noelle ISSAUTIER (p.26-27)
Antiproliferatif Etkilerinin Araştırılması /
Tumor Cell Line
Aydın Ö., Üstün Alkan F., Anlaş C., Üstüner O., Bakırel T., İkitimur-Armutak E., Ulukaya E. (p.28-29)
ve İn-Vitro Antioksidan Belirleme Yöntemleri / Determination
Methods of Free Radicals, Antioxidant Activity and In-Vitro
Antioxidant in Animal Feed
Konuk C., Sucu U., Yiğit O., Çitil Ö.B. (p.30-31)
II. OTURUM
/ SESSION II
Hills-Mopsan
Oturumu /
Hills-Mopsan
Session
14.15-15.15
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ - Elçin EMİROĞLU
Hills- Mopsan Sunumu / Hills-Mopsan Presentation
Hucul Midilli Sürülerinde Çok Yönlü Viral ve Serolojik Testler /
Multidirectional viral and serological studies of herd of hucul ponies
Bażanów B., Frącka A. (p.32-33)
Atina’daki Equine Rhinopneumonitis Salgınına Bilimsel Ve
Mesleki Yaklaşım / Outbreak Of Equine Rhinopneumonitis In
Athens. Scientific And Professional Considerations
Papaioannou M.A., Seltsa J., Diakakis N. (p.34-35)
Atların İnfeksiyöz Anemi Virusu Spesifik Antikorların Varlığının
Serolojik Olarak İncelenmesi / Serological Examination For The
Presence Of Equine Infectious Anaemia Virus-Specific Antibodies
Herceg M., Veladžić N., Nurić J. (p.36-37)
15.15 - 15.30 Kahve Arası /
Nestle Purina Presentation
Ovarectomy in dogs and cats
Koyunlarda Geleneksel Metodla Yapılmış Ovarektomiden 9 Ay
Sonra Yapılan Diagnostik Laparoskopi / Diagnostic laparoscopy in
Nestle-Purina
Oturumu / using classical method
Nestle-Purina Piatek A., Frącka A. (p.48-49)
Üreme Mevsimi Dışındaki Bulgar Mandalarında Uygulanan
Session
İki Ovsink Protokolünün Reprodüksiyona Etkisi / Reproductive
15.30-16.30
Konsantrasyonları Arasındaki Fark / Urine Daily Variations Of
Specific Gravity And Protein Concentration In Healthy Dogs
Stefanović N. (p.38-39)
White-muscle disease
Sariyev S., Kasimov E. (p.40-41)
Vakalar / Most frequent canine prostate diseases – clinical cases
Aminkov K., Popov G., Mehandzhiyski N. (p.42-43)
The Toxoplasma Is
Driving Me Crazy
Timur M.C. (p.44-45)
Poster Walk
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Serhat ALKAN- Beril GÜNŞEN
III. OTURUM
/ SESSION III Celilova U. (p.46-47)
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Alev KAYMAZ - Alparslan KARSLI
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Mithat Evecen – Cem NİZAMLIOĞLU
/ Comparative Investigation of Heart Dissection Techniques
Dursun B., Fırat İ. (p.52-53)
Hastanesine Getirilen Hayvanların Kılları Üzerinde Karşılaştırmalı
Morfolojik Ve Morfometrik Çalışmalar / Comparative morphological and
of Veterinary Medicine and Animal Health Hospital on the hairs of the animals
Çelik İ., Avcı Ç. (p.54-55)
Ölçümlerinin Karşılaştırılması / A Comparative Study Between
Kangal and Malaklı Dogs For Certain Body Measurements
During Non Breeding Season
Toker Y., Dogan N., Akın P.D., Oğrak Y.Z. (p.56-57)
Petrovas G., Naglis G., Vatansever S.,Atanasov A., Yotov S. (p.50-51)
Kukirik M., Mahzunlar E. , Çürükoğlu A. , Jilta O. (p.58-59)
16.30 - 16.45 Kahve Arası /
Poster Walk
Oturum Başkanları / Chairs:
Doç. Dr. Elif ARMUTAK - Onur ŞAHİNER
Pfizer Presentation
IV. OTURUM
/ SESSION IV Araştırılması / The Examination Of Aflatoxin M1 In Milk Samples
In Bosnia and Herzegovina During Year 2013
Nuhanović A. (p.60-61)
Oturumu /
16.45-17.45
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. Bülent EKİZ - Elçin EMİROĞLU
Atıkların Solucan İle Doğaya Geri Dönüşümü: Solucan Gübresi /
Decomposing Cattle Manure And Organic Waste Recycling To Nature
With A Worm: Worm Fertilizer
Bozoğlan G.B., Elmaz Ö. (p.66-67)
spp ve Listeria monocytogenes’in Belirlenmesi / Investigation
of the occurrence and distribution of Salmonella spp. and Listeria
monocytogenes on meat and food contact surfaces in slaughterhouse
Kartal M., Süpçin R., Ergün M.C., Kaya İ., Taşçı F. (p.62-63)
Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma/A
Research on Satisfaction Level of Vet. Education of Veterinary
Medicine Graduates and Students (p.68-69)
Özdemir E., Doğan S., Güllü M., Küçük E., Gök B., Bardakçıoğlu H.E.
düzeylerinin
1
Olarak Araştırılması / Experimental Study Of The Effect of Implants Araştırılması/Investigation of AfB1 levels in the cattle feed collected
With Coatings Based On Superhard Compounds
from Mersin
Tarasova K.A. (p.64-65)
Elibaldenli D., Ekici H. (p.70-71)
17.45
Otele Gidiş / Transport to the Hotel
20.00-00.00 Gala Yemeği / Dinner
00.00
Otele Dönüş / Back To Hotel
2. GÜN / 2nd DAY
9 MAYIS 2014 / 9 MAY 2014
08.00 -08.30 Otelden kongre merkezine geliş / Transport to the University
V. OTURUM
/ SESSION V
09.00-10.00
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. S. Seçkin ARUN - Beril GÜNŞEN
Oturum Başkanları / Chairs:
Doç. Dr. Özlem GÜZEL - Elçin EMİROĞLU
Use Of
Hücrelerini Üzerine Histolojik Çalışma: Kuduzun Doğal Rezervuarı Olarak Bir
Endonezya Vahşi Havanı / Histological Study of Pyramidal Cell in Cornu Ammonis Marinov G., V.Vladimirova, N.Zlateva, N.Mehandziyski (p.80-81)
A Case
Report: Cardiomegaly and Atrial Fibrillation in a Horse
Potentially as Rabies Natural Reservoir
Jamilah M., Wicaksono J. A., Riana, Paramanandi D. A., Pangestiningsih T. W. Akdoğan H., Hoven R.V.D., Onmaz A.C., Atasever A. (p.82-83)
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. S. Seçkin ARUN - Beril GÜNŞEN
V. OTURUM
/ SESSION V
09.00-10.00
Fever (CCHF)
Bandırma E., Uslu U. (p.74-75)
Kalya J., Uslu U. (p.76-77)
Crimean Congo Hemorrhagic
Maggot Debridman Therapy
Tedavisinde Fenvalerat’ın Etkisi / The Effect of Fenvalerat in The
Treatment Of Dermanyssus Gallinae in Hy-Line Chickens
Baykal H., Uslu U. (p.78-79)
10.00-10.15 Kahve Arası /
Horse
Örengül S., Hoven R.V.D., Onmaz A.C. (p.84-85)
Our Experience In The Treatment Of The Dog With Cauda Equnia
Syndrome
Sklyarova A. (p.86-87)
Poster Walk
Oturum Başkanları / Chairs:
Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL - Alparslan KARSLI
One Health Pim POLAK “President of IVSA Executive Committee”
S. aureus (MRSA)
VI. OTURUM
/ SESSION V I
Oturum Başkanları / Chairs:
Doç. Dr. Özlem GÜZEL - Elçin EMİROĞLU
Oturum Başkanları / Chairs:
Prof. Dr. İbrahim FIRAT - Onur Şahiner
Bozuklukları Ve Buna Bağlı Oluşan Felçler /
universal strateji olarak hücresel immuniteye dayalı aşı geliştirilmesi
çalışmaları/ A Review: Development of Vaccine Candidate of MethicillinResistant Staphylococcus aureus (MRSA) from 7 Indonesian Isolates
Based on Cell-Mediated Immunity as a Universal Strategy to Control
Staphylococcal Infections in Human and Animal
Sandi N.A., Salasia S.I.O. (p.88-89)
Head
Ruchkina Y., Prusakov A. (p.94-95)
Araştırılması / Investigation of Staphylococcus spp sensitivity to some
antibiotics isolated from milker hands, milking clusters and teat skin
Yavuz Ş., Sozerı C. , Bag H. (p.90-91)
Bakhvalova A., Virunen S. (p.98-99)
10.15-11.15
Yaygınlığının Belirlenmesi /
Güngörmüş S., Karayılmaz M.N., Gün B., Tsatsarounis D., Erdoğan Ö.,
Gürel A., Özsoy S. (p.92-93)
Rogozina E., Shchipakin M. (p.96-97)
Olarak Değerlendirilmesi /
Ruminants Evaluation Of Alternatives
Uğurlu B.A., Eser C. (p.100-101)
11.15-11.30 Kahve Arası /
Poster Walk
11.30-12.30
Oturum Başkanları / Chairs: Yard. Doç. Dr. Dr. Altan
ARMUTAK
FORUM OTURUMU / FORUM SESSION
Veteriner Hekimlikte Hayvan Hakları Hareketinin Yeri
ve Önemi
12.30-13.30
Lunch & Social activities - Live search and rescue show
Proje Yarışması Finali / Project Competition Final
13.30-15.00
Oturum Başkanları / Chairs: Prof. Dr. Serhat PABUÇCUOĞLU- Cem NİZAMLIOĞLU
15.00-15.15 Kahve Arası /
15.15-17.00
19.00-21.00 İ.Ü. Veteriner Hekimliği Öğrenci Kongresi Koşusu / Türkiye Jokey Kulübü
22.00
Parti Zamanı / Party Time
3. GÜN / 3rd DAY
09.00
10 MAYIS 2014 / 10 MAY 2014
Otelden Hareket / Buses from Hotel
10.00-13.00 Boğaziçi yat gezisi / Bosphorus Boat Trip
13.30-14.30 Öğle yemeği / Lunch
15.00
Dönüş / Return to airport or main bus station
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content