close

Enter

Log in using OpenID

5._sınıf__my_englısh_saatler

embedDownload
TIMES (SAATLER)
İngilizcede saatler iki türlü sorulur;
What time is it? ya da What’s the time? Her iki soruda Saat kaç? demektir.
A. Tam saatlerde, yani saat 9, saat 10, saat 7 derken;
09.00 – It is nine o’clock. söyleyebildiğimiz gibi
It is nine. şeklinde de söyleyebiliriz.
17:00 - It ‘s five o’clock. (It’s seventeen o’clock olmaz.)
10.00 – It’s ten.
B. Geçelerde, yani saat 4’ü 10 geçiyor, saat 9’u 20 geçiyor, saat 10’u 5 geçiyor derken
geçiyor anlamına gelen past kullanırız.
Unatmamız gereken şey, bu saatleri söylerken Türkçenin tam tersi olarak önce dakika
sonra saat söylenir.
09.10 – It is ten past nine. (Dikkat edin önce dakika sonra saat söyledik.)
It’s ten past seven o’clock. (o’clock sadece tam saatlerde kullanılır.)
11.20 – It’s twenty past eleven. (Saat 11’i yirmi geçiyor)
16.05 – It’s five past four. (Saat 4’ü 5 geçiyor.)
C. Yarım saatlerde (buçuklarda), half past kullanılır.
09.30 – It is half past nine. (Saat dokuz buçuk)
(Saat 7’yi 30 geçiyor diye söylenmez.)
02:30 - It is half past two. (Saat, 2 buçuk.)
22:30 - It is half past ten. ( Saat 10, buçuk.)
D. Çeyrek geçelerde, (a) quarter past kullanılır. Parantez içindeki a kullanılmasada olur.
Unutmayın fiteen past kullanılmaz, yani saat 15 geçiyor denmez. Zaten a quarter past
15 dakika demektir.)
09.15 - It is (a) quarter past nine. (Saat 9’u çeyrek geçiyor.)
(It is fifteen past seven)
09.15 - It’s quarter past nine. (Saat 9’u çeyrek geçiyor.)
23.15 – It’s quarter past eleven. (Saat 11’i çeyrek geçiyor.)
E. Kalalarda (var demek istediğimizde), to kullanılır.
Burada dikkat etmemiz gereken, 9.40 saatini söylerken saat 10’a 20 var diye söyleriz, yani
saat 9’u 40 geçiyor diye söylenmez.
09.40 – It is twenty to ten. (Saat 10’a 20 var.)
15.50 – It’s ten to four. (Saat 4’e 10 var.)
08.35 – It’s twenty-five to nine. (Saat 9’a 25 var.)
F. Çeyrek kalalar da (çeyrek var), (a) quarter to kullanılır. Çeyrek geçede olduğu gibi
parantez içindeki a kullanılmasa da olur ve saat 15 var denmez.
02.45 - It is (a) quarter to three. (Saat 3’e çeyrek var.)
(It is fifteen to eight.)
07.45 - It’s quarter to eight. (Saat 8’e çeyrek var.)
14.45 - It’s quarter to three. (Saat 3’e çeyrek var.)
Örnekler:
13.00 - It is one o’clock. (Saat 1. )
18.10 - It is ten past six. ( Saat 6’yı 10 geçiyor. )
20.45 - It is quarter to nine. ( Saat 9’a çeyrek var.)
10.56 - It is four to eleven. ( Saat 10’a 4 var. )
03.15 - It is quarter past three. (Saat 3’ü çeyrek geçiyor.)
13.30 - It’s half past one. (Saat 1 buçuk.)
(Resim Kaynak: Marathon Reference Book 5 sayfa 10)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content