close

Enter

Log in using OpenID

antalya muratpaşa belediye başkanlığından

embedDownload
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mayıs
ayı toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2014 Cuma günü saat
14.00’de Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda başlaması kararlaştırılmıştır.
İlan olunur.
GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış.
2. Belediyemiz Meclisinin 07.04.2014 günlü toplantı tutanağının oylanması.
3. 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2013 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı, 2013 Mali Yılı
Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih
ve 2286 sayılı yazısı.
4. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üye seçiminin yapılmasına ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün
28.04.2014 tarih ve 351 sayılı yazısı.
5. Sosyal yardımlara ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 347 sayılı yazısı.
6. Taşıt alımına ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 349 sayılı yazısı.
7. Gayrimenkul Satış Komisyonu Üyeliğine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2014
tarih ve 1500 sayılı yazısı.
8. Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif taşınmazların satışına ilişkin Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 1523 sayılı yazısı.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Karma Komisyon raporunun
görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 9320 sayılı yazısı.
10. Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Karma Komisyon raporunun görüşülmesine
ilişkin Veteriner İşleri Müdürlüğünün 17.04.2014 tarih ve 117 sayılı yazısı.
11. Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve 369 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili Planlama ve
İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014
tarih ve 2224 sayılı yazısı.
12. 7217 ada 5, 8 ve 9 nolu parsellerdeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu
raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2225 sayılı
yazısı.
13. 4748 ada 8 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2226 sayılı yazısı.
14. 5471 ada 1 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2227 sayılı yazısı.
15. 8490 ada 10 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2228 sayılı yazısı.
16. 10539 adadaki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2229 sayılı yazısı.
17. 10614 adadaki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2230 sayılı yazısı.
18. 7237 ada 12 nolu parsel ve çevresine ait plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar
Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve
2231 sayılı yazısı.
19. 12566 ada 1 ve 2 parseller ile 1477 ada 1, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerdeki plan değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine
ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2232 sayılı yazısı.
20. 3265 ada 4 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2233 sayılı yazısı.
./..
-221. 12621 ada 2 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2234 sayılı yazısı.
22. 7273 ada 1 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2235 sayılı yazısı.
23. 7282 ada 4 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2236 sayılı yazısı.
24. 1591 ada 12 nolu parseldeki plan değişikliği ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2237 sayılı yazısı.
25. 3269 ada 1 parseldeki koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili
Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün
25.04.2014 tarih ve 2238 sayılı yazısı.
26. Kadınyarı I. Derece Doğal Sit Alanında tescilli köprünün koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli
planlara işlenmesi ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin
Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2239 sayılı yazısı.
27. Konyaaltı Caddesi üzerindeki tescilli köprünün koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli planlara
işlenmesi ile ilgili Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve
Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2240 sayılı yazısı.
28. 183 ada 71 parseldeki koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili
Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün
25.04.2014 tarih ve 2241 sayılı yazısı.
29. 8276 ada 6 parseldeki koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili
Planlama ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün
25.04.2014 tarih ve 2242 sayılı yazısı.
30. 27 ada 10, 11, 13 nolu parseller, 34 ada 50, 52, 186 nolu parseller, 55 ada 69, 110, 114 nolu
parsellerdeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2243
sayılı yazısı.
31. 6299 ada 1 nolu parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014
tarih ve 2244 sayılı yazısı.
32. 8287 ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2245 sayılı yazısı.
33. 45 ada 1 nolu parseldeki koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli planlara işlenmesine ilişkin
Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2246 sayılı yazısı.
34. 68 ada 43 nolu parseldeki plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 2247 sayılı yazısı.
35. 2635 ada 9 nolu parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014
tarih ve 2248 sayılı yazısı.
36. 8463 ada 14 nolu parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014
tarih ve 2249 sayılı yazısı.
37. 872 ada 33 nolu parseldeki plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.04.2014
tarih ve 2250 sayılı yazısı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content