close

Enter

Log in using OpenID

antalya muratpaşa belediye başkanlığından

embedDownload
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin
Olağanüstü Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 14.10.2014 Salı günü
saat 15.00’de Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda başlaması kararlaştırılmıştır.
İlan olunur.
GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış.
2. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun
görüşülmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 21 sayılı yazısı.
3. 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun
görüşülmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 22 sayılı yazısı.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Uygulamaları
Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili Karma Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin Strateji
Geliştirme Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 23 sayılı yazısı.
5. 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesine ilişkin
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 5698 sayılı yazısı.
6. Yeni açılacak olan Dutlubahçe Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretinin belirlenmesine ilişkin
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 2532 sayılı yazısı.
7. Ek Ders Yönetmeliği ile ilgili Karma Komisyon Raporunun Görüşülmesine ilişkin Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 2533 sayılı yazısı.
8. 30 m ve üzeri yol kesitine cepheli zemin katta zorunlu ticaret kullanımı getirilmiş konut
parsellerine ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği konusundaki Planlama ve İmar
Komisyonunun 08.10.2014 tarihli ve 388-1 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 5217 sayılı yazısı.
9. 20 m.(dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) ticaret
kullanımı plan notlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği konusundaki Planlama ve İmar
Komisyonunun 08.10.2014 tarihli ve 388-2 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 5218 sayılı yazısı.
10. 20m.’nin altında yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret
kullanımı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği konusundaki Planlama
ve İmar Komisyonunun 08.10.2014 tarihli ve 388-3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Plan
ve Proje Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 5219 sayılı yazısı.
11. 5534 ada 2 parsel doğusundaki Pazar alanındaki plan değişikliğine ilişkin Planlama ve İmar
Komisyonunun 08.10.2014 tarihli ve 388-4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Plan ve Proje
Müdürlüğünün 10.10.2014 tarih ve 5220 sayılı yazısı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content