close

Enter

Log in using OpenID

Click to add title - E

embedDownload
2012/4 SAYILI
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET
TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ
(EĞİTİM SEKTÖRÜ)
2012/4 SAYILI TEBLİĞ
 Dünya Ekonomisinde Hizmet Sektörlerinin
Artan Payı
HAREKET
NOKTASI
 Ülkemizin Hizmet Sektöründe Sahip Olduğu
Kalite ve Fiyat Avantajları
 Hizmet Sektörlerinin Cari Açığın Azaltılmasında
Sahip Olduğu Önemli Rol
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012/4 SAYILI TEBLİĞ
Eğitim
HEDEF
SEKTÖRLER
Bilişim
Sağlık Turizmi
Film
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012/4 SAYILI TEBLİĞ
YARARLANICILAR
 Eğitim Kurumları
EĞİTİM SEKTÖRÜ
•
•
Üniversiteler
Orta Öğretim Kurumları
 İşbirliği Kuruluşları
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ
 RAPOR DESTEĞİ
 YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİ
 ORGANİZASYON DESTEĞİ
 ARAMA MOTORU DESTEĞİ
 YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Pazar araştırması raporlarının giderleri ;
RAPOR
DESTEĞİ
 Eğitim Kurumları için % 60 oranında ve yıllık
en fazla 100.000 Dolar
 Devlete Ait Eğitim Kurumları için % 100
oranında ve yıllık 60.000 Dolar
 İşbirliği Kuruluşları için %70 oranında ve yıllık
en fazla 300.000 Dolar tutarında desteklenir.
• Satın alınacak ya da hazırlatılacak raporlar en
fazla 2 yıllık olmalıdır.
• Ön Onay alınmalıdır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans,
ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında
yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam,
pazarlama, tanıtım, danışmanlık, halkla ilişkiler,
katılım ve organizasyon giderleri;
TANITIM
DESTEĞİ
 Eğitim Kurumları için %50 oranında ve yıllık en
fazla 300.000 Dolar
 Devlete Ait Eğitim Kurumları için % 100 oranında
ve yıllık en fazla 150.000 Dolar
 İşbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en
fazla 500.000 Dolara kadar desteklenir.
• Ön Onay alınmalıdır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre
konferanslara katılım maliyetleri;
ORGANİZASYON
DESTEĞİ
ve
 Eğitim Kurumları ve İşbirliği Kuruluşları için
%70 oranında ve organizasyon başına 15.000
Dolar
 Devlete Ait Eğitim Kurumları % 100 oranında
yıllık en fazla 15.000 Dolara kadar desteklenir.
• Bir takvim yılı içinde en fazla 10 adet
organizasyon desteklenir.
• «Desteklenen Organizasyonlar Listesi»nde
yer almalıdır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Arama motorlarında
tanıtım giderleri;
ARAMA
MOTORU
DESTEĞİ
yapılacak
reklam
ve
 Eğitim Kurumları ve İşbirliği Kuruluşları için
%50 oranında ve yıllık 100.000 Dolar
 Devlete Ait Eğitim Kurumları % 100 oranında
ve yıllık en fazla 50.000 Dolara kadar
desteklenir.
• Desteklenecek arama motorları :
 Google
 Yahoo
 Yandex
 Baidu
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Yurtdışında açılan birimlerin kira giderleri;
YURT DIŞI
BİRİM
DESTEĞİ
 Eğitim Kurumları için birim başına %60
oranında ve yıllık en fazla 200.000 Dolar
 Devlete ait Eğitim Kurumları için % 100
oranında ve yıllık en fazla 60.000 Dolar
 İşbirliği Kuruluşları için birim başına %
70 oranında ve yıllık en fazla 300.000
Dolar
tutarında karşılanır.
•
•
Yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden
en fazla 10 birim için yararlanabilir.
Yararlanıcıların her bir biriminin kira
giderleri 4 yıl süreyle karşılanır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ
Desteğin Türü
Eğitim Kurumu İçin Yıllık
Destek Tutarı (Dolar)
Rapor Desteği
100.000
300.000
Organizasyon Desteği
(organizasyon başına)
15.000
15.000
Arama Motoru Desteği
100.000
100.000
Yurt Dışı Tanıtım Desteği
300.000
500.000
Yurt Dışı Birim Desteği
(birim başına)
200.000
300.000
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşbirliği Kuruluşu İçin Yıllık
Destek Tutarı (Dolar)
SERBEST BÖLGELER
YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
897 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content