close

Enter

Log in using OpenID

Cadence OrCAD Kurulum ve Simulasyon http://www.cadence.com

embedDownload
Cadence OrCAD Kurulum ve Simulasyon
http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx
Yukarida belirtilen link uzerinden, Cadence programlarinin demo versiyonlarini indirebilirsiniz.
Sadece yapacagınız dizayn sınırlı tutulmaktadır. PCB dizaynı yapmayanlar icin OrCAD PCB
Designer Lite DVD (Capture & PSpice only) yeterli bir programdır. (OrCAD Capture, OrCAD
Capture CIS Option, PSpice® A/D, PSpice A/A icermektedir) PCB dizaynı yapacaklar OrCAD
PCB Designer Lite DVD`i indirebilirler. (diğerlerine ek olarak OrCAD PCB Editor içermektedir)
Şekil1
Sekil1 de gösterilen siyah kutu içerisindeki linke tıkladıktan sonra şekil2 deki kişisel bilgi formunu
doldurun ve onaylayın. State kısmına şehirle aynı girebilirsiniz. Bu islemden sonra sizin email
adresinize dosya transferi icin bir link gönderilecektir. Email adresinizi kontrol edin ve
şekil2'dekine benzer linke tıklayın. Açılan sayfadan istediğiniz programı seçerek indirin. (bu işlem
uzun sürecekdir)
Şekil2
Dosyayı indirdikten sonra klasöre extract edin ve yükleme işlemine disk1 içindeki setup dosyasına
çift tıklayarak yükleme işlemine başlayın ve kalan yükleme işlemini standard yüklemede olduğu
gibi devam edin. (Yükleme yaklaşık 20-30 dk sürmektedir) Başlat menüsünden OrCAD CIS LITE
çalıştırarak programı kullanabilirsiniz.
OrCAD CIS LITE Çalışmak
Programı kurduktan sonra başlat menüsünden OrCAD CIS LITE çalıştırarak programı açtığınızda
şekil3'le karşılaşacaksınız. Şekilde görüldüğü gibi mevcut proje ve dizaynlarınızı açabilirsiniz,
tutorial ve user guide`a (kendi kendine öğrenme dokümanı) ulaşabilirsiniz, vb. Tutorial konumu
aşağıda belirtilen şekildedir, bunlarla programa ait birçok şeyi öğrenebilirsiniz.
C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\doc\cap_ref\menu\tutorial\Captutor.htm
Sekil3
Örnek olarak bir RC devresinin simülasyonu dokümanda gösterilecektir. RC circuitle ilgili toerik
bilgileri Help -> Learning Pspice ve introduction sekmesinde RLC circuits kisminda bulabilirsiniz.
(Ek: Diger tum devrelerle ilgili teorik bilgiler ayni sekmede bulunmaktadir) Simulasyon icin bir
proje klasoru oluşturmamız gereklidir, File -> new -> project gelen ekranda "SIZIN PROJE
ADINIZ" girin, konumunu belirtin, ve çalışacağınız dizayn turunu secin, bu adım aşağıda
gösterilmiştir.
Şekil4
Şekil5 de bizim yapacağımız dizayna ait bir örnek verilmiştir. Proje oluşturulduktan sonra "SIZIN
PROJE ADINIZ" başlıklı sekmede projeye ait hiyerarşiyi görebilirsiniz. Biz simülasyon için
PAGE1 adlı sekmede açılan şematik dizaynda çalışacağız. Devreleri oluşturmak için gerekli olan
kütüphaneler eklenmelidir. Bunları şekil6'daki siyah kutu icindeki tuşa tıkladıktan sonra bu
konumdaki tüm dosyaları seçeceğiz C:/ OrCAD/OrCAD_16.5_Lite/tools/capture/library/Pspice .
Komponent bağlantılarını oluşturmak için kullanılacak kısayollar aşağıdaki gibidir.
Şekil5
Şekil6
R ve C komponentleri ANALOG library'den, DC gerilim kaynağı SOURCE library'den, anahtarlar
EVAL library'den Sw_tOpen ve Sw_tClose olarak seçilmelidir ve değerleri dizayndaki gibi
verilmelidir. Son olarak G tuşuna basarak devreye toprak eklenmelidir ve 0 değeri atanmalıdır.
Simülasyonu yapabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. Pspice → New Simulation
Profile açılan pencerede Analysis → Run Time 10ms Analysis Type → Time Domain Transient ve
diğer parametreler değiştirilecekse uygun değişiklikler yapılmalıdır.
Devreye ait gerilim grafiği aşağıdaki gibidir. Akım ve güç probları uygun şekilde devreye eklenerek
istenen ölçümler yapılabilir. Ayrıca Trace → Add Trace kısmından istenilen grafikler matematiksel
fonksionlar kullanılarak oluşturulabilir. Plot → Add Plot to Window seçilerek grafikler için ayrı bir
alan oluşturabilirsiniz.
AC devresine ait bir simülasyonda aşağıda gösterilmiştir. AC kaynak SOURCE library VSIN
seçilerek eklenmiştir. Pspice → New Simulation Profile açılan pencerede Analysis → Run Time
1ms Analysis Type → Time Domain Transient seçilerek simülasyon profili oluşturulmuştur.
Kaynaklar;
1- www.elelab.itu.edu.tr./belgeler/pspice/spiceogren2.pdf
2- www.elelab.itu.edu.tr./belgeler/pspice/spiceogren1.pdf
3- For English version. http://www.ece.unm.edu/~jimp/650/doc/ekarat_capture_cis_tut.pdf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 581 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content