close

Enter

Log in using OpenID

Bilgen IŞIK - Mardin Artuklu Üniversitesi

embedDownload
BİLGEN IŞIK
[email protected]
Eğitim
2013-devam etmekte
Hacettepe Üniversites, Klinik Psikoloji Doktora Pr.
2011-2012
King’s College London, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, YL.
2008-2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji, YL.
2004-2008
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, Lisans
İş Tecrübesi
Nisan 2013-devam etmekte Mardin Artuklu Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
Mart 2010-Mayıs 2011
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dah
Şubat-Arahk 2009
Etik Grup Özel Eğitim Merkezi (Yan Zamanh)
Haziran 2008- Şubat 2009 Yaman Sirinler Özel Eğitim Merkezi (Yan Zamanh)
Stajlar
2012 Ocak-Eylül
Lambeth Child & Adolescent Mental Health Service
Şubat-Haziran 2010
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dah
Eylül-Arahk 2009
GATA, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dah
Şubat-Haziran 2009
Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi,
Yetişkin Psikiyatrisi Ana Bilim Dah
Haziran-Ağustos 2007
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Yetişkin Psikiyatrisi Ana Bilim Dah
Kongre ve Sempozyumlar
19-21 Haziran 2010
Duygusal Ulasilabilirlik Eğitimi,
Anne ve Çocuk ilişkisi Gözlemleme Tekniği
26-29 Mayıs 2010
Çocuk Suistimali ve ihmalini Önleme Eğitimi
22-24 Mayıs 2009
Oyun Terapisi Eğitimi
10-12 Mart 2009
OKB tedavisinde Bilişsel Davranışci Terapi Uygulamalan
30 Nisan 2008
Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel
Davramşci Tedavi Yöntemleri
28-30 Nisan 2008
Çocuklarda Kaygı Bozukluklan Tedavisi, Bilişsel Davramsci
Tedavi Yöntemleri
Eylül- Aralık 2005
Beden Dili ve etkili İletişim Yollan Semineri
Akademik Yayınlar
I§ık, B. (2012). Depresif Anne-Bebek Etkileşimini Giiclendirmede Etkili Tedavi:
Bireysel Depresyon Tedavileri veya Ebeveyn Eğitimi. Erol, N. (Ed.),Bebek Ruh
Sagligi. Ankara Üniversitesi Yayınlan, Ankara. I§ık, B. (2011). Impacts of parent
behavior on adults’ psychological well-being: Perceived
Parental Behavior-Personality Traits-Coping-Psychological Well-being. Lambert
Academic Publishing, Leipzig. I§ık, B. (2010). The examination of the roles of
parental acceptance-rejection/control,
personality traits and coping strategies on psychological distress. Unpublished master
of science dissertation.Middle East Technical University, Ankara. Yorulmaz, O.,
I§ık, B. (2010). Cultural Context, OCD symptoms and Cognitions: A
preliminary study on comparison of three Turkish samples living in different
countries. International Journal of Psychology. 1-8.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content