close

Enter

Log in using OpenID

8/9. Uygulamalar (5 Aralik Cuma günü derse getirilecek!!!)

embedDownload
HİD355 - HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA 8-Kaynak Çekilme Analizi
: t anındaki kaynak debisi (m3/s)
: Çekilme başlangıcındaki (t=0) kaynak debisi (m3/s)
α: Çekilme katsayısı (gün-1)
t : Zaman (gün)
Kaynak çekilme analizi ile çekilme katsayısı (α), depolama kapasitesi (Vs), çekilmenin başlangıcından itibaren
geçen t süresince boşalan su hacmi (Vd) ve bu süre sonunda depolamada kalan suyun hacmini (Vr) hesaplamak
mümkündür. Grafik yöntem ile bu analiz aşağıdaki şekilde yapılır;
Kaynağın ölçülen debi değerleri (logaritmik eksen) zamana (normal eksen) karşı yarı logaritmik bir kağıt
üzerine işaretlenir,
Çekilmenin başlangıç ve bitiş anları arasındaki noktalardan geçen en iyi doğru çizilir. Çizilen doğru debi
eksenini kesinceye kadar uzatılır ve sırası ile çekilmenin başlangıç anındaki Q0, çekilme süresi t ve bitiş
anındaki Qt değerleri belirlenir.
Maillet eşitliği yardımıyla grafikten elde edilen değerler kullanılarak çekilme katsayısı belirlenir
ve
Depolama kapasitesi
t süre sonra depolamada kalan su hacmi
t süresinde boşalan su hacmi
HİD355 - HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA 8-Kaynak Çekilme Analizi
SORU: Antalya Kırkgöz kaynaklarında ölçülen debiler aşağıda verilmiştir. Buna göre,
a. Kaynağın debi değerleri için akım – zaman grafiğini çiziniz
b. Çekilme zamanını belirleyiniz.
c. Çekilme katsayısını hesaplayınız.
d. Depolama kapasitesini hesaplayınız.
e. Çekilmeden itibaren 240 gün sonraki debiyi hesaplayınız.
f. Çekilme dönemi sonrasında akiferde kalan su hacmini hesaplayınız.
Ay
Debi (m3/s)
Oca Şub Mar
20.81 21.30 18.23
Nis
16.27
May
15.42
Haz Tem Ağu Eyl
15.41 11.14 10.60 8.99
Eki
7.82
Kas Ara
9.56 12.70
HİD355 - HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA 9-Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi
L: Tuzlu su kamasının uzunluğu (m)
q: Birim genişlikten boşalan su hacmi (m3/gün)
K: Hidrolik iletkenlik katsayısı (m/gün)
b: Akiferin genişliği (m)
ρs: Tuzlu suyun yoğunluğu (g/cm3)
ρf: Tuzlu suyun yoğunluğu (g/cm3)
Birim genişlikten boşalan su hacmi
T: İletimlilik katsayısı (m3/gün/m)
I: Hidrolik eğim
G: Akiferin birim genişliği, 1 m
SORU: Bir sahil akiferinde, akifere ait kalınlık 60 m, iletimlilik katsayısı 1200 m2/gün ve hidrolik gradyan
1/200 olarak verilmiştir. Buna göre,
a) Tatlı su-tuzlu su ara yüzeyinin uzunluğunu hesaplayınız.
b) Yeraltısuyu rezervinin %60’ı kullanıldığı zamanki ara yüzeyin uzunluğunu hesaplayınız.
(
,
)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content