close

Enter

Log in using OpenID

bölüm 4-2

embedDownload
38
4.2 Basınçlı Su Tabakasından Kuyularla Su Alınması
Basınçlı akiferin hidrolik iletkenliğini tayin etmek maksadıyla ana kuyuya boya enjekte edilmiş ve
50 m ilerdeki kuyuda 10 saat sonra maksimum konsantrasyon ölçülmüştür.Boya konsantrasyonunun
ölçüldüğü kuyudan su çekildiğinde iki kuyu arasında oluşan piyezometre çizgisi eğimi 0.008 olarak
tespit edilmiştir.
n porozite , V g gerçek hız , V f filtre hızı olmak üzere;
n  %(1a  b)  (12  5)  %17
Vg 
L=50 m
J=0.08 t=10 saat k=?
L
50

 1.339 103 m/s
t 10  60  60
V f  Vg  n  1.339103  0.17  2,276 104 m/s
k
k
Vf
J

n  L2
ht
2,276104
 2,845103 m/s veya
0.08
h  L  J  50  0.08  4 m
k
0.17  502
 2,845 103 m / s
4  10  60  60
Basınçlı akifer su tabakası kalınlığı(m)5+2+5=12 m
Statik su seviyesinin yeryüzüne mesafesi:2+5=7 m
Basınçlı akiferde piyezometrik yükseklik:30+2+5=37 m
Şekil 4.9 Basınçlı Yeraltı Kuyusu
4.2.1 Optimum debi ve seviye alçalması
Kuyu çapı D=0.60 m seçilmiştir.
H h
R
ln 
r
r=0.3 m
R  3000 S  k
Qd  2    m  k
Qmü  2    r  m
k
30
k=0.002845 m/s
m=12 m
S=H-h
39
Tablo 4.3 Maksimum seviye alçalması ve optimum debi hesabı
S (m)
0
1
2
3
4
4,92
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
H (m)
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
h (m)
37
36
35
34
33
32
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
R
0
160,016
320,031
480,047
640,062
787,277
800,078
960,094
1120,11
1280,12
1440,14
1600,16
1760,17
1920,19
2080,2
2240,22
2400,23
2560,25
2720,27
2880,28
3040,3
3200,31
3360,33
3520,34
3680,36
3840,37
4000,39
4160,41
4320,42
4480,44
4640,45
4800,47
4960,48
5120,5
5280,52
5440,53
5600,55
5760,56
5920,58
Qiht  0.3  0,25531 0,076593 m3/s
lnR/r
0
6,27924
6,97239
7,37786
7,66554
7,87255
7,88868
8,071
8,22515
8,35869
8,47647
8,58183
8,67714
8,76415
8,84419
8,9183
8,98729
9,05183
9,11246
9,16962
9,22368
9,27498
9,32377
9,37029
9,41474
9,4573
9,49812
9,53734
9,57508
9,61145
9,64654
9,68044
9,71323
9,74498
9,77575
9,8056
9,83459
9,86276
9,89016
n
Qd
(m³/s)
0
0,01025
0,01846
0,02617
0,03358
0,04022
0,04079
0,04784
0,05477
0,06159
0,06832
0,07498
0,08158
0,08811
0,09459
0,10102
0,1074
0,11375
0,12005
0,12632
0,13256
0,13876
0,14494
0,15109
0,15721
0,1633
0,16938
0,17543
0,18146
0,18747
0,19345
0,19942
0,20538
0,21131
0,21723
0,22313
0,22901
0,23489
0,24074
Qm
(m³/s)
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,04022
0,03686
0,03351
0,03016
0,02681
0,02346
0,02011
0,01676
0,01341
0,01005
0,0067
0,00335
0
Qiht 0.076593

 1.90  2  1( yedek)  3 kuyu
Q0 pt
0.04022
40
Debi (m3/s)
0
0,05
0,1
0,15
0
5
10
Seviye Alçalması (m)
15
20
25
30
35
40
Qd
Şekil 4.10 Debi seviye değişimi
Qmü
0,2
0,25
41
4.2.2 Kuyuların Donatılması
4.2.2.1 Emme borusunun boyutlandırılması
V=0,7-1 m/s
Q=V×A
Seçilen V=0,7 m/s
0,04022=0,7×
hız kontrolü V=
  D2
4
D=0,270 m seçilen D=250 mm
0,04022
=0,82 m/s
  0,252 / 4
hız şartına uygundur D=250 mm alındı.
Tablo 4.4 Emme borusu çaplarına karşılık gelen klepe dış çapları
emme borusu
50
60
70
80
100
125
150
200
250
300
350
100
100
110
125
155
185
225
300
350
400
450
çapı(mm)
klepe dış
çapı(mm)
Filtre borusu
İç çap Df’ =350 + (40-100)boşluk
Df’= 350+ 70 = 420 mm
Dış çap Df =Df’+2×e=420+2×15=450 mm
600-450=150 mm
(150/2=75 mm
tek taraftaki boşluk)
Tek tabaka inşası halinde;
Şekil 4.11 Tek tabakalı filtre hali
Hız kontrolü
u=
V=
0,04022
= 0,29 m/s < 0,5 m/s
0,422

4
d 60 0 ,4087
=
=2,69<3 olduğundan ddış=4×d80=4×0,4956=1,9824 mm seçilen 2 mm
d 10 0 ,15185
42
Çift tabaka inşası halinde;
Şekil 4.12 Çift tabakalı filtre hali
Hız kontrolü
V=
0,04022
= 0,532 m/s > 0,5 m/s
0,312

4
Hız şartını sağlamadığı için kuyu tek tabakalı inşaa edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content