close

Enter

Log in using OpenID

bölüm ı - ResearchGate

embedDownload
.
.
KAYNAKLAR
Avşar G, Kaşıkçı M. Ülkemizde Hasta Eğitiminin Durumu. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi 2009; 12(3): 67-72.
Bubela N, Galloway S, McCay E ve ark. The Patient Learning Needs Scale: Reliability and Validity. J Adv
Nurs 1990; 15(10): 1181-7.
Cook L, Castrogiovanni A, David D ve ark. Patient Education Documentation: Is it Being Done? Medsurg
Nursing 2008; 17(5): 306-10.
Çatal E, Dicle A. Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkiye’de Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
DEUHYO ED 2008;1(1):19-32.
Demirkıran G, Uzun Ö. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası
Öğrenim Gereksinimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012; 28 (1): 1-12.
Duran S, Gürhan N. Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Eğitimi Alma Durumunun Değerlendirilmesi.
F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg 2012; 26(1): 39–44.
Esen E, Çam O. Histerektomi Olmuş Kadınların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 22(1): 107-117.
Fredericks S, Guruge S. Sidani S. Wan T. Patient Demographics and Learning Needs: Examination of
Relationship. Clinical Nursing Research 2009: 18(4):307-322
Güler H, Taşkın L. Histerektomi Ameliyatı Sonrasında Ortaya Çıkan Sorunlarla Baş Etmede Planlı
Öğretimin Etkisi. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 5(2): 8-18.
Howland RH. What Should Patients be Told About Their Medications? J Psychosoc Nurs Ment Health
Serv 2009: 47(2): 17-20
Hu A, Chow CM, Dao D et al. Factors Influencing Patient Knowledge of Warfarin Therapy After
Mechanical Heart Valve Replacement. J Cardivasc Nurs 2006;21(3):169-75.
Jacops V. Informational Needs of Surgical Patients Following Discharge. Appl Nurs Res 2000; 13(1): 1218.
Jickling JL, Graydon JE. The Information Needs at Time of Hospital Discharge of Male and Female
Patients Who Have Undergone Coronary Artery Bypass Grafting: A Pilot Study. Heart Lung 1997;
26(5): 350-357.
Johansson K, Huplı M, Salantera S. Patients’ Learning Needs after Hip Arthroplasty. J Clin Nurs 2002;
11(5): 634–639.
Karazeybek EA, Özbayır T. Histerektomi Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Eğitimin Etkinliğinin
Saptanması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 21(2): 1-11.
Kaya H. Sağlık Eğitiminde Hasta Eğitimi ve Hemşirenin Sorumlulukları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik
Bilimleri Dergisi 2009; 1(1): 19-23.
Neefus MS, Taylor ME. Educational Needs of Hysterectomy Patients. Patient Couns Health Educ 1982;
3(4):150-155.
Orgun F,
Şen G. Bir Devlet Hastanesinin Cerrahi Birimlerinde Yatan Hastaların Öğrenim
Gereksinimlerinin Saptanması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
2012; 2(4):52-64.
Özcan H. Açık kalp ameliyatı sonrası hemşireler tarafından verilen taburculuk eğitiminin hastalar
tarafından kullanılma oranları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü; 2008. 10-12.
Öztürk H, Çilingir D, Hintistan S. Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı
Hasta Eğitimlerini Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik
Dergisi 2011; 4(4): 153-158.
Reis N. Jinekolojik Kanserli Hastaların Bakım ve Rehabilitasyonunda Hemşirenin Rolü. Atatürk
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 9(6): 88-96.
Şenyuva E, Taşocak G. Hemşirelerin Hasta Eğitimi Etkinlikleri ve Hasta Eğitim Süreci. İ.Ü.F.N.
Hemşirelik Dergisi 2007; 15(59): 100-106.
Tan M, Özdelikara A, Polat H. Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. F.N. Hem. Derg 2013;
21(1): 1-8.
Taşdemir N, Güloğlu S, Turan Y ve ark. Learning Needs of Neurosurgery Patients. Journal of Neurological
Sciences (Turkish) 2010; 27:(4): 414-420.
Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 9.Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık; 2009. 660.
Uzun O, Ucuzal M, İnan G. Post-Discharge Learning Needs of General Surgery Patients. Pak J Med Sci
2011; 27(3): 634-637.
Yılmaz M, Çiftçi ES. Açık Kalp Ameliyatı Geçirmiş Bireylerin Evde Bakım Gereksinimlerinin
Belirlenmesinde Bir Model: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;
18(3): 183-189.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
52
File Size
2 106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content