close

Enter

Log in using OpenID

Akut Promiyelösitik Lösemi

embedDownload
Akut Promiyelösitik Lösemi
Vaka Bazlı İndüksiyon Tedavisi
Önerisi
Uzm. Dr. Zafer Gökgöz
2014
Hatırlatma
Dozlar ve tedavi seçimi hastanın hekiminin
tercihidir. Bu sunum eğitim amaçlı spot bilgi
vermek hedefiyle hazırlanmıştır. Tedavi önerisi
kaynağı değildir.
Giriş
• Akut promiyelösitik lösemi (APL) tedavisiz kaldığında
yüksek mortalite riski olan özellikle koagülasyon
bozuklukları ile seyreden bir akut miyelösiter lösemi
(AML) türüdür.
• Tüm AML'lerin %5-20' sini oluşturur ve insidansı yılda
600-800 yeni vakadır [1,2].
• APL ikinci dekaddan sonra daha sık görülür 60 yaşına
kadar plato yaparak devam eder [3].
1. Yamamoto JF, Goodman MT, Patterns of leukemia incidence in the United States by subtype and demographic characteristics,
1997-2002, Cancer Causes Control. 2008;19(4):379
2. Dores GM, Devesa SS, Curtis RE, Linet MS, Morton LM, Acute leukemia incidence and patient survival among children and
adults in the United States, 2001-2007. Blood. 2012;119(1):34.
3. Vickers M, Jackson G, Taylor P, The incidence of acute promyelocytic leukemia appears constant over most of a human lifespan,
implying only one rate limiting mutation, Leukemia. 2000;14(4):722
Vaka
• 50 yaşında erkek hasta çabuk yorulma,ateş yüksekliği
ve ciltte morluk yakınmalarıyla polikliniğe başvuruyor.
• Tetkiklerinde ;
Wbc: 1,5x10⁹c /mL
Plt:52x10⁹ c /mL
Hg:8 g/dl
Htc: 26 %
• aPTZ: 43,2 sn INR:1,9 saptanıyor.
• Periferik Yayma: %40 atipik promiyelösit APL ?
Vaka
• Kemik iliği aspirasyon ve biopsisinde yoğun pembe
siyah granüllü atipik promiyelösitler ve Auer
çubukları izleniyor ( Resim 1 ve 2 ).
• Blast oranı % 52 saptanıyor.
• Akımsitometri:
CD 34(+/-)
CD 13, CD33, CD56 (+)
HLA DR (-)
CD11b,CD 15,CD117 (-)
Resim 1- Atipik Promiyelösitler
Resim 2 - Auer çubukları
Vaka
• Genetik;
t(15;17)(q24.1;q21.1) saptanıyor.
• FISH ve PCR;
PML/RARά (+)
Tedavi
• Tedavi;
-İndüksiyon
-Konsolidasyon
-İdame basamakları olarak planlanmalıdır.
• Tedavisiz toplam yaşam bir ay civarındadır [4].
4. HILLESTAD LK, Acute promyelocytic leukemia, Acta Med Scand. 1957;159(3):189.
Tedavi
• Düşük Riskli Hasta:
Yeni APL tanısı almış 156 düşük- orta riskli
hastanın alındığı APL0406 Faz 3 çalışmada hastalar
ATRA+ATO ve ATRA+İdarubicin kollarına randomize
edilmiş. 34 aylık takip sonrası ;
 Tam remisyon oranları % 100 ve % 96
 Tedavi sırasında ölüm oranları 0 hasta ve 4 hasta
 Hastalıksız sağ kalım % 97 ve % 90
 2 yıllık toplam sağ kalım % 99 ve % 91 saptanmış [5].
5. Lo-Coco et al.,Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. N Engl J Med. 2013;369(2):111
• Aslında non-inferiorite olarak düşünülen bu
çalışma ile düşük ve orta riskli hastada
ATRA+ATO' nun ATRA+İdarubicin' e üstün
olduğu gösterilmiş. Bu protokol yaşlı
antrasiklin
bazlı
kemoterapiyi
tolere
edemeyecek hastalarda da uygulanabilir.
Ancak t(11,17) saptanan hastaların ATRA
direnci unutulmamalıdır.
Tedavi
• Yüksek Riskli Hasta:
ATRA+Kemoterapi tüm yaş grubu hastalarda %80-95
oranında tam remisyon sağlar [6-10].
6. Fenaux P. Et al. Effect of all transretinoic acid in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia. Results of a multicenter
randomized trial. European APL 91 Group. Blood. 1993;82(11):3241.
7. Tallman MS.et al. All-trans-retinoic acid in acute promyelocytic leukemia. N Engl J Med. 1997;337(15):1021.
8. Asou N et al. Analysis of prognostic factors in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid
and chemotherapy. Japan Adult Leukemia Study Group. J Clin Oncol. 1998;16(1):78.
9. Sanz MA et al. All-trans retinoic acid and anthracycline monochemotherapy for the treatment of elderly patients with acute
promyelocytic leukemia.. Blood. 2004;104(12):3490.
10. Lo-Coco F et al. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia.N Engl J Med. 2013;369(2):111.
Tedavi
• Daunorubisin + sitarabin (DS) kombinasyonunun
DS+ATRA ile karşılaştırıldığı bir çalışma DS+ATRA 'nın
belirgin düşük relaps oranlarına sahip olması
nedeniyle erken sonlandırılmış [6]. Aynı çalışma da
olaysız sağ kalım ve tam yanıt oranları da DS+ATRA
lehine sonuçlanmıştır. Bunu destekleyici bir çok
çalışma da sonrasında yapılmıştır.
Tedavi
Yüksek riskli hasta indüksiyon rejimi [11]
ATRA
45mg/m2/gün
PO- Remisyona kadar
Sitarabin
200 mg/m2/gün
IV sürekli inf. 3-9. gün
Daunorubisin
50 mg/m2/gün
IV puşe 3-7. gün
Bu rejim uygulanmakta olan rejimlere bir örnektir.
İndüksiyon rejimi olarak idarubisin, ATO, gemtuzumab
ozagomisin 'in yer aldığı rejimlerde mevcuttur. Bu rejim
elbette düşük orta riskli hastalarda uygulanabilir.
11. Powell BL, Moser B, Stock W, et al. Arsenic trioxide improves event-free and overall survival for adults with acute
promyelocytic leukemia: North American Leukemia Intergroup Study C9710. Blood 2010; 116:3751
Hatırlatma
• Konsolidasyon ve İdame
sunumlar hazırlanacaktır…
tedavileri
için
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
391 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content