close

Enter

Log in using OpenID

anakart, bellek (ram), hard disk (sabit disk), ekran karti, mon

embedDownload
19.01.2014
TEKNIK SARTNAME
Masaiistii bilgisayar CPU (I§lemci), anakart, bellek (ram), hard disk (sabit disk), ekran karti,
monitor, kasa, klavye-mouse ve DVD siiriicii-yazici (DVD-RW)' dan olusmaktadir. Bu
par9alarm ayn ayri teknik sartnameleri altta verilmi§tir. Tiim par9alar birbirleri ile uyumlu
olmahdir.
CPU (tslemci)
•
En az i7 3770 quad core (do'rt 9ekirdekli) isjemci olmahdir.
•
Soket tiirii Socket 1155 olmahdir.
•
Hizi en az 3400 MHz olmahdir.
•
Orjinal fani ile beraber verilmelidir.
•
On bellegi en az 8 Mb olmahdir.
•
Famn ve i§lemcinin garanti siiresi en az 3 yil (36 ay) olmahdir.
Anakart
Intel Z77 Express 9ipseti olmahdir.
Soket tiirii Socket 1155 olmahdir.
Ekran karti slotu PCI Express olmahdir
Iki ySnlii AMD CrossFireX / NVIDIA SLI teknoloji (PCIEX16 ve PCIEX8) destekli
olmahdir.
Ram tiirii DDR3 olmahdir.
PCI solt sayisi en az 2 olmahdir.
En az bellek destegi 32 GB, DDR3 2666(OC)/1600/1333/1066 MHz olmahdir.
Ram bellek yuvasi 4 olmahdir.
USB port sayisi en az 12 adet USB 2.0, en az 4 adet USB 3.0 olmalidir.
Onboard ses karti olmahdir.
Onboard LAN (10/100/1000 Mbit) olmahdir.
Onboard SATA olmahdir (en az 2 adet SATA 6.0 Gb/s, 4 adet SATA 3 Gb/s ve 2 adet
eSATA).
Garanti siiresi en az 2 yil (24 ay olmahdir).
1/5
Bellek (RAM)
•
8 GB tek modtil DDR3 ram olmahdir.
•
Tek modtil olarak tek ba§ma sorunsuz 9ah§abilmelidir.
•
Hizi en az 1600 MHz olmahdir.
•
Vengeance isi yayici olmalidir.
•
Intel XMP 1.3 (Extremem Memory Profile) destegi olmahdir.
•
Garanti siiresi en az 2 yil (24 ay olmahdir).
Hard Disk (Sabit Disk);
•
En az 500 GB olmahdir.
•
Turti SATA III, 16 Mb 6n bellek olmahdir.
•
Hizi en az 7200 rpm olmahdir.
•
Ortalama gecikme siiresi en fazla 4,16 milisaniye olmahdir.
•
Ortalama okuma arama suresi 8,5 milisaniyeden az olmahdir.
•
Ortalama yazma arama suresi 9,5 milisaniyeden az olmahdir.
•
Veri transfer hizi en az 6 Gb/s olmahdir.
•
Garanti suresi en az 2 yil (24 ay olmahdir).
Ekran Karti:
•
NVIDIA 9ipsetli olmahdir.
•
Bellek miktari en az 2048 Mb ve 192 bit olmahdir.
•
Bellek ttiru GDDR5 olmahdir.
•
Baglanti arabirimi PCI Express 3.0 xl6 bus arayuzlii olmahdir.
•
Kendi iizerinde butunle§ik fani bulunmahdir.
•
GPU Boost Clock degeri 1111 MHz, GPU Base Clock degeri 1033 MHz ve Memory
Clock degeri 6008 MHz olmahdir.
•
En az 2 adet DVI-I, 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI 9ikisi olmahdir.
•
Garanti suresi en az 3 yil (36 ay) olmahdir.
2/5
Monitor;
•
LED monitor olmahdir.
•
Ekran boyutu en az 27" olmahdir.
•
En boy orani 16:9 olmahdir.
•
Cazumirluk en az 60 Hz'de 1920x1080 olmahdir.
•
Tepki siiresi en fazla 5 ms olmahdir.
•
Kontrast orani en az 20.000.000:1 olmahdir.
*\
•
Parlakhk en az 300 cd/m
olmahdir.
Baglanti s.ekli VGA ise ekran kartma uyum saglayabilmesi i9in VGA-DVI
donusturucii U9 olmahdir.
•
Dikey goriis. a9isi en az 160°, yatay gorii§ 39151 en az 170° olmahdir
•
Garanti suresi en az 2 yil (24 ay olmahdir).
Kasa;
•
ATX kasa olmahdir.
•
Gti9 kaynagi en az 700W olmahdir.
•
Mesh 6'n panel, transparan yan panel olmahdir.
•
Genisleme yuvasi en az 7 tane olmahdir.
•
En az 4 adet 5.25 in9, 6 adet 3.5 hi9 ve harici 1 adet 3.5 in9 disk bolmesi bulunmalldlr.
•
On tarafmda en az 2 adet USB 2.0 portu bulunmahdir.
•
On tarafmda kulakhk ve mikrofon 9iki§ i bulunmahdir.
•
On kasa fani en az 12 cm 9apmda olmahdir.
•
Arka, alt ve yanda opsiyonel fan takma yerleri bulunmahdir.
•
Garanti suresi en az 2 yil (24 ay olmahdir).
3/5
Klawe-Mouse:
•
Klavye ve Mouse seti seklinde olmalidir.
•
En az 2.4 GHz kablosuz ve en az 5 metre menzilli olmalidir.
•
Filler azaldiginda isikla bildirmelidir.
•
Mouse en az 1000 dpi 96ziinurlu|e sahip olmalidir.
•
Mouse'un altinda mouse'un a9ilip kapanmasma yarayan §119 diigmesi bulunmalidir
•
Her iki elle de rahatlikla kullanilmahdir.
•
Klavye iizerinde hesap makinasi ve ses denetimlerine kolayllkla ula§ilabilmesi
kisayol tuslan bulunmalidir.
•
Tiirk9e Q klavye olmalidir.
•
Garanti siiresi en az 2 yil (24 ay olmalidir).
DVD Surucu-Yazici (DVD-RW)
•
Arayiizii SATA olmalidir.
•
Tampon bellek en az 1.5 MB olmalidir.
•
Okuma hizlari en az;
o DVD+R:16X
o DVD-R: 16 X
o DVD+RW:12X
o DVD-RW: 12 X
o DVD-ROM: 16 X
o DVD+R(DL): 12 X
o DVD-R(DL): 12 X
o DVD-ROM(DL): 12 X
o DVD-RAM: 12 X
o CD-ROM: 48 X olmalidir.
•
Yazma hizlari en az;
o DVD+R:24X
o DVD-R: 24X
o DVD+RW:8X
o DVD-RW: 6X
o DVD+R(DL): 12X
4/5
o DVD-R (DL): 12X
o DVD-RAM: 12X
o CD-R:48X
o
CD-RW: 24X olmahdir.
DVD-RAM, DVD+R, DVD+R dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R dual Layer,
DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM / XA,
CD-Audio, Video-CD,
Photo
CD, CD-I (FMV), CD-Text
disk b^imlerini
desteklemelidir.
Ortalama eri§im siiresi DVD i9in en az 150 ms, CD i9in en az 150 ms olmahdir.
Garanti suresi en az 2 yil (24 ay) olmahdir.
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content