close

Enter

Log in using OpenID

B A S I 5T A A £ IKLA H A 22.12.197u* TÜTED Genel

embedDownload
B A S I 5T A
22.12.197u*
A £ IKLA
H A
TÜTED Genel Sekreteri Reşit Oğuz, 12 Mart
"benzeri bir uygulama ile gözaltına alman
ye dün olaylarla ilgisi olmadıkı için
salıverilen TÜTED İskenderun Şube Sek­
reteri Mehmet Gözübiiyük'e yapılan baskı­
yı kınadı ve iktidarı ilericilerle değil
faşistlerle mücadeleye çağırdı.
Demokratı}: hakları sınırsız vereceğini" iddia edere]; başa gelen ik­
tidardan aksine demokratik güçlere karşı açık bir baskı ve yıldır
ma çabasına giriyor.
Fa .4*st terör son derece tehlikeli bir hal almışken, faşist odakları
J J.
o
7
-j
darıtaalc yerine,ilerici örgütler boy hedefi seçj lijror,yeni baskı
tedbirleriyle yokedilmek isteniyor.
düzmece bir şekilde suçlu ilan edilerek burjuva basınında teşhir
edilen grup içinde oulunan,İskenderun Şubemiz Sekreteri Mehmet
i
Oözübüyülc teslim olmuş ve dört gün sonra da olaylarla ilişkisi ol­
madı ıırlan serbest bırakılmıştır.
3u türden uygulamaların ne demokrasiyle,ne de ösgür11İkierle bir i~
lişkisi yoktur.bu baskı rejimi özlemcilerinin açık bir tezgahıdır.
Ke faşist saldırı ve cinayetler,ne de bu türden baskı uygulamaları
bizleri faşizme karşı mücadelemizden alıkoyanayaçaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content