close

Enter

Log in using OpenID

17/10/78 Tüted Şubelere Duyuru

embedDownload
TU TED
T Ü K EBDÖK ELEI LAFLAR DERNEĞİ
G E H E L KJRKEZİ
Mithatpaşa ^ad. 28/24 s ANKARA
TÜTED Şube Başkanlığına,
14-15 E k i n 1978 tarihlerinde olağan toplantısını yapan TJTED Genel
Y ö n e t i n Kurulu ( G Y K ) , Genel Kuruldan bugüne kadar olan çalışmaları ve
gelişmeleri g ündemindeki sıraya göre gözden geçirmiş ve ekte sunulan
Ç K omisyon Buro Yönetmeliklerini kabul etmiştir. Bu toplantıda a l m a n
kararlar en kısa zamanda şubelere gönderilecektir.
Şube yöneticileri ilgili tüm yönetmelikleri uygulamaya koymakla yü­
kümlü olmakla birlikte iki konuyu hatırlatmakta yarar umuyoruz.
1*’İlgili fiube Yöneticileri Şube hesaplarının tutulmasında ::TÜTED
BÜTÇE VE lîtJHASEEE YOîIETMELİĞİ:indeki kurallara uyacaklardır.
2- İlgili Çube Yöneticileri "İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ VE İŞYERİ KOMİTELEIÎI YÖET;TMElİĞİ:!ni tün işyeri temsilcilerine ve komitele­
rine yanlarında okuyarak birer nüsha teslim edeceklerdir.
Bu nedenle bu yönetmelik yeteceğini umduğumuz sayıda gönderilmiştir.
Bilgilerinize sun^r, dostça selamlarımı iletirim
Saygılarımla
Reşit Oğuz
Ek: 1. 11.10.1978 tarihli
TÜTED Genel Sekreteri
Basın açıklaması
2. TliTED Bütço ve Muh. Yönetmeliği (2 adet)
3. ”
Hukuk Yardım Yönetmeliği (2 adet)
4. •'
Sosyal Dayanışma Fonu Yönetmeliği (2 adet
5. :!
Merkez Büroları Kuruluş ve Çalışma
Esasları Yönetmeliği (2 adet;
6. Şubeden Şubeye üye aktarma Yönetmeliği (2 adet)
7. Yerel temsilcilik Yönetmeliği (2 adet)
8. İşyeri temsilcilikleri ve işyeri komiteleri
Yönetmeliği (Yeterli miktarda)
9. 16.10.1978 tarihli GYK Basın açıklaması.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content