close

Enter

Log in using OpenID

aday kayıt formunu

embedDownload
T.C.
MİLLİİ EĞİTİM BA
AKANLIĞI
Atakent İlk
kokulu
ÖĞRENC
Cİ ADAY KA
AYIT FORMU
U
T.C. Kimlikk No(Öğrenciinin)*
Sınıfı
No
Adı Soyadı**
Doğum Yerii*
Kan Grubu
u A Rh(+)
A Rh(-)
ÖĞRE
ENCİ BİLG
GİLERİ
Doğ
ğum Tarihi*
Nüffus Cüzd.Seri No*
Nüffus Cüzd.Kay
yıt No*
Nüfu
us Cüzd. Verilişş Tarihi*
Nüfu
us Cüzd. Verildiği Yer*
AB Rh(+)
AB Rh((-)
B Rh(+
+)
B Rh(--)
0 Rh(+))
0 Rh(-)
VE
ELİ BİLGİL
LERİ
Velisi Kim??* Anne
Baba
Amca
Büyü
ükbaba
Büyükannee
Dayı
Hala
Teyze
Kardeş
Müd
dür
Diğer
Velii Adı Soyadıı*
Velisi an
nne veya bab
ba ise veli bilgilerini geçinniz. Veli T.C. Kiimlik No*
Velii telefon No*
*
ÖĞRENC
Cİ GENEL BİLGİLERİ
B
İ
Kiminle Otturuyor?*
Ailesiylee
Annesiyle
Babassıyla
Velisiyle
Oturduğu E
Ev Kira mı??
Kendilerrinin
Kira
Lojm
man
Kendi Odassı Var mı?
Var
Yok
Ev Ne İle Issınıyor?
Elektriklli Isıtıcı
Kalorifer
Sob
ba
D
Diğer
Okula Nasııl Geliyor?
Ailesiylee
Seervisle
Toplu Taşıma
Y
Yürüyerek
Bir İşte Çallışıyor mu?
Evet
Hayır
Ailee Dışında Ka
alan Var mıı? Var
Yok
Karrdeş Sayısı (Kendisi Dahhil)
Boy (cm)
Kilo (Kg)
Geçirdiği K
Kaza
Kazza geçirmedii
Ev Kazzası
İş Kazası
Okul Kazassı
Trafik Kazası
K
Geçirdiği ameliyat Am
meliyatı Yok
k
Apanndisit
Fıtık
F
Göz
Kalp
Diğer
Kullandığı cihaz protezz Cihaz prrotez yok
Görsel
İşitsel
Ortoopedik
Diğer
Geçirdiği h
hastalık Haastalık Geçirrmedi
Çoocuk felci
Havale Menenjit
Sara
Diğer
Sürekli Hasstalığı Süreekli hastalığıı yok
A
Alzheimer
Astım
Böbrek Yeetmezliği
Felç
Siroz
Şeker
Heppatit
Kaalp
Kannser
Paarkinson
Sara
Tannsiyon
Verem
Diğer
Sürekli Kulllandığı İlaçç
Kullan
ndığı ilaç yokk
Astım İlacı
K
Kalp İlacı
Şeker İlacı
Diğer
Sara İlacı
İ
D
Özel Eğitim
m Durumu Evde eğitim alıyor
Hastanede eğitim
e
alıyor
Kaynaaştırma eğitim
mi alıyor
Haneye Girren Aylık Top
plam Gelir (TL)
(
Han
nede yaşaya
an kişi sayıs
sı
ÖĞRENC
Cİ ÖZEL BİLGİLERİ
Şehit Çocuğğu
G Malül Çocuğu
Gazi
Ç
Burslu
2828 vey
ya 5395 sayıllı kanunlara tabii
Aile Gelir D
Durumu Çok
Ç iyi
İyi
Orta
Düşük
k
Ç
Çok kötü
BA
ABA BİLGİL
LERİ
T.C. Kimlikk No (Babanıın)*
Adı Soyadı*
E –m
mail adresi
Sağ
Ö
Ölü
B
Birlikte
Ayrı
Öğrenim Durumu Okkuma Yazmaa Bilmiyor
Okumaa Yazma Biliy
yor
İlkkokul
Ortaokul
O
Lise
İlkköğretim
Yüksek Okul(2
O
yıllık)
3 Yılllık Eğitim Enstitüsü
E
Lisansüsstü
Lisans
Doktora
Mesleği
Çaalışmıyor
Öğretm
men(Devlet Okullarında)
O
Bağkuur Mensubu
Addalet Bakanlıığı (Hakim-S
Savcı)
İçişleri Bakanllığı(Mülki İdd.-Emn.)
Kamu Kurumunda
MEB Perrsoneli
Kaamu Kurumu
unda İşçi
K
Sözleşmeli
Memur(MEB dışında)
d
MSB(TS
SK Subay-Asstsubay)
E
Emekli(Bağk
kur, SSK, Em
mekli Sand.)
Diğer
Özzel Sektörde İşçi
Sürekli Haastalığı Sürrekli hastalığ
ğı yok
A
Alzheimer
Astım
Böbrek Y
Yetmezliği
Felç
Siroz
Şeker
Heppatit
Kaalp
Kannser
Paarkinson
Sara
Tannsiyon
Verem
Diğer
Lüütfen sayfayyı çeviriniz. Engel Durumu
Herhangi bir özrü yok
Davranış bozukluğu
Dil ve konuşma
Görme-Az gören
Görme-Görmeyen
İşitme özürlü
Ortopedik-alt bedeb kullanamıyor
Ortopedik-Alt ve üst beden kullanamıyor
Oropedik- Üst beden kullanamıyor
Otizim
Ruhsal ve Duygusal-Hiperaktivite
Ruhsal ve Duygusal-Özel Öğrenme güçlüğü
Serebral palsi
Zihinsel
Ruhsal ve Duygusal-Özel Öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite
Süreğen hastalığı var
Üstün yetenek
Tel (Ev)
Tel(İş)
Tel(Cep)
ANNE BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No (Annenin)*
Adı Soyadı*
E –mail adresi
Sağ
Ölü
Birlikte
Ayrı
Öğrenim Durumu Okuma Yazma Bilmiyor
Okuma Yazma Biliyor
İlkokul
Ortaokul
İlköğretim
Lise
Yüksek Okul(2 yıllık)
3 Yıllık Eğitim Enstitüsü
Lisans
Lisansüstü
Doktora
Mesleği
Çalışmıyor
Öğretmen(Devlet Okullarında)
Bağkur Mensubu
Adalet Bakanlığı (Hakim-Savcı)
İçişleri Bakanlığı(Mülki İd.-Emn.)
Kamu Kurumunda İşçi
Kamu Kurumunda Sözleşmeli
MEB Personeli
Memur(MEB dışında)
MSB(TSK Subay-Astsubay)
Özel Sektörde İşçi
Emekli(Bağkur, SSK, Emekli Sand.)
Diğer
Sürekli Hastalığı Sürekli hastalığı yok
Alzheimer
Astım
Böbrek Yetmezliği
Felç
Hepatit
Kalp
Kanser
Parkinson
Sara
Siroz
Şeker
Tansiyon
Verem
Diğer
Engel Durumu
Herhangi bir özrü yok
Davranış bozukluğu
Dil ve konuşma
Görme-Az gören
Görme-Görmeyen
İşitme özürlü
Ortopedik-alt bedeb kullanamıyor
Ortopedik-Alt ve üst beden kullanamıyor
Oropedik- Üst beden kullanamıyor
Otizim
Ruhsal ve Duygusal-Hiperaktivite
Ruhsal ve Duygusal-Özel Öğrenme güçlüğü
Serebral palsi
Zihinsel
Ruhsal ve Duygusal-Özel Öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite
Süreğen hastalığı var
Üstün yetenek
Tel (Ev)
Tel(İş)
Tel(Cep)
KARDEŞ BİLGİLERİ (1)
Birlikte
Ayrı
Çalışmıyor
Öğretmen(Devlet Okullarında)
Bağkur Mensubu
Adalet Bakanlığı (Hakim-Savcı)
İçişleri Bakanlığı(Mülki İd.-Emn.)
Kamu Kurumunda İşçi
Kamu Kurumunda Sözleşmeli
MEB Personeli
Memur(MEB dışında)
MSB(TSK Subay-Astsubay)
Özel Sektörde İşçi
Emekli(Bağkur, SSK, Emekli Sand.)
Diğer
Öğrenim Durumu Okuma Yazma Bilmiyor
Okuma Yazma Biliyor
İlkokul
Ortaokul
İlköğretim
Lise
Yüksek Okul(2 yıllık)
3 Yıllık Eğitim Enstitüsü
Lisans
Lisansüstü
Doktora
İlköğretim Öğrencisi
Sürekli Hastalığı Sürekli hastalığı yok
Alzheimer
Astım
Böbrek Yetmezliği
Felç
Hepatit
Kalp
Kanser
Parkinson
Sara
Siroz
Şeker
Tansiyon
Verem
Diğer
KARDEŞ BİLGİLERİ (2)
Birlikte
Ayrı
Adı Soyadı
Mesleği
Çalışmıyor
Öğretmen(Devlet Okullarında)
Bağkur Mensubu
Adalet Bakanlığı (Hakim-Savcı)
İçişleri Bakanlığı(Mülki İd.-Emn.)
Kamu Kurumunda İşçi
Kamu Kurumunda Sözleşmeli
MEB Personeli
Memur(MEB dışında)
MSB(TSK Subay-Astsubay)
Özel Sektörde İşçi
Emekli(Bağkur, SSK, Emekli Sand.)
Diğer
Öğrenim Durumu Okuma Yazma Bilmiyor
Okuma Yazma Biliyor
İlkokul
Ortaokul
İlköğretim
Lise
Yüksek Okul(2 yıllık)
3 Yıllık Eğitim Enstitüsü
Lisans
Lisansüstü
Doktora
İlköğretim Öğrencisi
Sürekli Hastalığı Sürekli hastalığı yok
Alzheimer
Astım
Böbrek Yetmezliği
Felç
Hepatit
Kalp
Kanser
Parkinson
Sara
Siroz
Şeker
Tansiyon
Verem
Diğer
Öğrencinin İkametgah Adresi:
Adı Soyadı
Mesleği
-Lüt
-Lütfen özenle doldurunuz. Sorulara ilişkin seçeneklerden sizi uygun olanın önündeki kutucuğa (X) işareti koyunuz. Kardeş sayısı ikiden
fazla ise belirtiniz.
Saygılarımızla Atakent İlkokulu Kayıt Komisyonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
578 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content