close

Enter

Log in using OpenID

1 1.260.000,00 KG Dondurulmuş Gövde Tavuk Eti

embedDownload
1.260.000,00 KG DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK ETİ (KARKAS), 1.110.000,00 KG DONDURULMUŞ
TAVUK BUT ETİ VE 750.000,00 KG DONDURULMUŞ TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIMI
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.260.000,00 KG Dondurulmuş Gövde Tavuk Eti (Karkas), 1.110.000,00 kg Dondurulmuş Tavuk But Eti
ve 750.000,00 kg Dondurulmuş Tavuk Göğüs Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık
Usulu 21/F maddesine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
: 2014/36546
a) Adresi
:
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
Oguzlar Mah. Ceyhun Atif Kansu Cad. 1370. Sokak 10 Balgat
ÇANKAYA/ANKARA
: 3122843670 - 3122863702
: [email protected]
: 1.260.000,00 KG Dondurulmuş Gövde Tavuk Eti (Karkas),
1.110.000,00 kg Dondurulmuş Tavuk But Eti ve 750.000,00 kg
Dondurulmuş Tavuk Göğüs Eti Alımı
: Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü,
Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü, Ankara Sincan Et Kombinası
Müdürlüğü,
: İşin Süresi: Sözleşme İmza tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar.
c) Teslim tarihi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370 Sokak No:10 Balgat ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 16.04.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Söz konusu İhale Pazarlık usulü ile yapılacağından İhaleye katılmak isteyen istekliler veya vekillerinin
bizzat idareye başvurarak dosya satın alması gerekmektedir.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content