close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIŞMA SORULARI -3 1. Toplam Arz ve Toplam Talep

embedDownload
ÇALIŞMA SORULARI -3
1. Toplam Arz ve Toplam Talep fonksiyonlarını yazınız ve faktörlerinin her birinin ne
olduğunu ifade ediniz.
2. Makroekonomik Denge’yi gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
3. Statik Yaklaşımla Talep Enflasyonu’nu gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
4. Statik Yaklaşımla Maliyet Enflasyonu’nu gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
5. Dinamik Yaklaşımla Enflasyon ortamında kısa ve uzun dönem toplam arz eğrileri
arasındaki ilişkiyi gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
6. Dinamik yaklaşımla talep enflasyonunu gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
7. Dinamik yaklaşımla maliyet enflasyonunu gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız.
8. Diğer değişkenler sabit iken saatlik ücret oranı / üretim miktarı / çalışma miktarı
(işçi saat) artarken / azalırken birim emek maliyetinde nasıl bir değişme olur?
9. İşçi başına üretim neyi ifade eder?
10. Eğer saat başı ücret verimlilikten daha hızlı / aynı hızda / daha yavaş artarsa birim
emek maliyeti ne olur?
11. Saat başı ücret yüzde 20 artarken / azalırken verimlilik de yüzde 15 artarsa /
azalırsa birim emek maliyeti ne olur? (cevap 1 kelimeden ibarettir.)
12. Enflasyonist Aktarım Mekanizması’nı çiziniz ve açıklayınız.
13. Orijinal Phillips Eğrisini çiziniz ve kısaca açıklayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content