close

Enter

Log in using OpenID

BAP Komisyon Duyurusu İçin Tıklayınız

embedDownload
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığından duyurulur.
T.C.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Koordinasyon Birimi
Proje teklifi hazırlama ve değerlendirme yönergesi madde 5 (c bendi) Lisansüstü Tez
Projeleri (PT3) kapsamında proje başvuruları başlamıştır. Müracaatlar 25/11/2014-15/12/2014
tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
BAŞVURULARIN YAPILMASI
1.
Lisansüstü Tez Projesi (PT3) önerisi başvurusu için gerekli belgeler aşağıda yer
almaktadır.
a. Başvuru dilekçesi,
b. Lisansüstü Tez Projesi Önerisi Başvuru Formu
c. Lisansüstü Tez Projesi Destekleme Protokolü Formu
2. Belge ve bilgi eksikliği olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Önerilecek projenin başlığı Lisansüstü tez çalışmasının başlığı ile aynı olacaktır.
Başvuru belgelerinin eksiksiz bir şekilde, Rektörlük idari binada bulunan Yazı
İşlerine 15 Aralık pazartesi günü MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR elden
teslim edilmesi gerekmektedir.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonrasında proje ile ilgili karar, koordinatörlük
tarafından üniversitemiz web sayfasında duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content