close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

embedDownload
KONYA
TEKNOKENT
SELÇUK TTO
Selçuk Üniversitesinde
ve Konya bölgesinde
fikri ve sınaî mülkiyet
hakları bilincinin
geliştirilmesi, alınan
patent sayısının
artırılması Konya
Üniversitesi öğretim
üyelerinin patent
müracaatlarını
desteklemek üzere
uygulamaya konulan
PADES-Patent Destek
Programı kapsamında
36 patent
müracaatına destek
sağlanmıştır. Program
kapsamında Selçuk
Üniversitesi öğretim
üyelerinin bir yıl
içerisindeki iki patent
Üniversite-Sanayii
müracaatına, Konya
İşbirliği
Temcilcisi
Teknokent
firmalarının bir yıl
içerisindeki en çok üç
patent TEKNOKENT
müracaatına
KONYA
finansal ve teknik
SELÇUK TTO
destek
sağlanmaktadır.
Bilgi Teknolojisi Çözümleri
TUBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA
1511-BİT-2014-Mİ-01 ARAÇ-ALTYAPI HABERLEŞME SİSTEMLERİ
ÇAĞRI DUYURUSU
PROJE BAŞVURU VE SÜRESİ
Çağrı Açılış Tarihi
:25/02/2014
Çağrı Kapanış Tarihi
:16/06/2014
Ön Kayıt Son Tarih
:09/06/2014
Proje Öneri Başvuru Tarih
:31/03/2014- 16/06/2014 Sa:14:00
Çağrının Başvuru Alanları
1511-Bit-2014-Mi-01 Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri
Karasal, Denizaltı, ve insansız Su Altı, Uçak,İnsansız Hava Araçlarının
Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi.
Proje Süresi
Küçük Ölçekli Projelerin Süresi En Fazla 24 Ay,
Orta Ve Büyük Ölçekli Projelerin Süresi En Fazla 60 Aydır.
Çağrılar Kapsamında Önerilecek Proje Başvurularında Tek Aşamalı Başvuru
Sistemi Uygulanacaktır. Değerlendirme Süresi 3-4 Ay
Çağrı Bütçesi
Proje Üst Sınırı 36 Ay 4.000.000 TL
Ortaklı Projeler Üst Sınırı 24 Ay 6.000.000 TL
*Proje Sadece Yazılım Uygulamalarından Oluşuyor İse Proje Üst Sınırı 24 Ay
ADRES:
Olarak Belirlenmelidir.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji
*Ortaklı Projelerde Proje Ortaklarının Çalışma Alanlarının Farklı Olma Kriteri
Geliştirme Bölgesi Safir Panorama Dikkate Alınacaktır.
Blok Kat 1 No:A1/120 Ardıçlı Mah.
*Sadece Entegrasyon /Montaj İçeren Projeler Destek Kapsamı Dışındadır.
Gürbulut Sok No 67
*Üniversitelerden Ve/Veya Araştırma Merkezlerinden Alınacak Teknik
Selçuklu 42003
Danışmanlıklar Proje Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacaktır.
Konya, TURKİYE
Tel: +90 (332) 262 02 02
Faks: +90 (332) 262 02 04
URL: http://www.konyateknokent.
com.tr
E-posta: [email protected]
Önemli Not: Programlara İlişkin Detaylı Bilgiye Aşağıdaki Web Sayfasından
Ulaşabilirsiniz.
Web Sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/1511 Adresinden Alabilirsiniz.
Başvurular İçin http://e-teydeb.tubitak.gov.tr Adresine Tıklayabilirsiniz.
Selçuk TTO Tarafından Kontratlı 1511 Projelerine Teknik
Sağlanacaktır.
Destek Hizmeti
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content