close

Enter

Log in using OpenID

1 Zübeyde KARA Bankacılık ve.Sigortacılık (ĠÖ) 1365010011

embedDownload
SIRA
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
ADI
PROGRAMI
OKUL
NUMARASI
DERS
KODU
DERSİN ADI
GBBĠ213
Temel Kredi ĠĢlemleri
GBBĠ213
Temel Kredi ĠĢlemleri
GBBĠ111
Genel Muhasebe-I
1
Zübeyde KARA
Bankacılık ve.Sigortacılık (ĠÖ)
1365010011
2
Sümeyye ARAYICI
Bankacılık ve.Sigortacılık (ĠÖ)
1365010040
3
Fatma GÖKTEPE
Bankacılık ve Sigortacılık
1264033
GBB103
Genel ĠĢletme
4
Ebru AYDOĞMUġ
Bankacılık ve Sigortacılık
1264010
GBB105
Temel Hukuk
5
Burak Nazım DEMĠR
Bankacılık ve Sigortacılık
1365010018
GBB209
Sigortacılıkta Risk Yönetimi
6
Oğuzhan ÇOLAK
Bankacılık ve Sigortacılık
1264030
GBB217
Meslek Etiği (Bankacılık ve
Sigortacılık Meslek Etiği)
7
Mervenur AĞAR
Bankacılık ve Sigortacılık
1464010006
GBB107
Ġktisada GiriĢ-I
10
Aslı ĠNANLI
Bankacılık ve Sigortacılık
1365010001
GBBĠ205
Türkiye Ekonomisi
GBB105
Temel Hukuk
GBB101
Bilgisayar-1
GBB107
Ġktisada GiriĢ-I
GBB113
Bankacılığa GiriĢ
GBB209
Sigortacılıkta Risk Yönetimi
GBB203
Banka Muhasebesi
GBB211
Bankacılık ve Fon Yönetimi
GBB219
AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri
GBB215
Sigorta Matematiği
GMB213
Temel Kredi ĠĢlemleri
GBB205
Türkiye Ekonomisi
TDB101
UZEM Türk Dili
GYDI101
UZEM Yabancı Dil
11
Ġbrahim KAġCI
Bankacılık ve Sigortacılık
1265038
12
ġerife Nur EMEÇ
Bankacılık ve Sigortacılık
1464010036
GBB111
Genel Muhasebe-I
13
Nermin ÇĠÇEK
Bankacılık ve Sigortacılık
1464010038
GBB111
Genel Muhasebe-I
14
Satıgül MAVĠ
Bankacılık ve Sigortacılık
1464210048
GBBĠ111
Genel Muhasebe-I
15
Gamze YILMAZ
Bankacılık ve Sigortacılık
1364010005
GBB213
Temel Kredi ĠĢlemleri
16
Yasemin AYDNER
Bankacılık ve Sigortacılık
1364010034
GBB213
Temel Kredi ĠĢlemleri
GBB217
Meslek Etiği (Bankacılık ve
Sigortacılık Meslek Etiği)
GBB101
Bilgisayar-I
GBB211
Bankacılık ve Fon Yönetimi
GSB111
Genel Muhasebe-I
GSB101
Bilgisayar-1
17
8
Ramazan DOĞAN
Murat Sadullah
KAHRĠMAN
Bankacılık ve Sigortacılık
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası
1364010058
1464030006
9
Edanur ASLANBAY
Maliye
1464220037
GMBĠ101
Bilgisayar- I
18
Hatice AYDIN
Yerel Yönetimler
1364010044
GYB207
Ġdare Hukuku
TDB101
UZEM Türk Dili-I
AĠT101
UZEM Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi-I
YDE101
UZEM Yabancı Dil Eğitimi-I
GYBĠ101
Bilgisayar-I
GYBĠ105
Ġktisat-I
19
Ahmet Muhammet
GENÇ
Yerel Yönetimler
1464240011
20
Ahmet KIRGIN
Yerel Yönetimler
1464240019
GYB109
Siyaset Bilimi
21
AyĢegül ġEKER
Yerel Yönetimler
1464040023
GYB113
ĠĢletme Yönetimi-I
SINAV
TARİHİ
SAAT
26.12.2014
12:00
26.12.2014
12:00
26.12.2014
15:00
25.12.2014
10:00
25.12.2014
12:00
23.12.2014
08:00
25.12.2014
12:00
22.12.2014
08:00
24.12.2014
15:00
25.12.2014
12:00
23.12.2014
18:00
22.12.2014
08:00
25.12.2014
15:00
23.12.2014
08:00
22.12.2014
17:00
25.12.2014
08:00
24.12.2014
13:00
23.12.2014
10:00
26.12.2014
12:00
24.12.2014
15:00
29.12.2014
10:00
30.12.2014
10:00
26.12.2014
15:00
26.12.2014
15:00
26.12.2014
15:00
26.12.2014
12:00
26.12.2014
12:00
25.12.2014
12:00
23.12.2014
18:00
25.12.2014
08:00
24.12.2014
08:00
26.12.2014
13:00
26.12.2014
13:00
22.12.2014
12:00
29.12.2014
10:00
29.12.2014
10:00
30.12.2014
10:00
23.12.2014
18:00
25.12.2014
09:00
24.12.2014
10:00
24.12.2014
08:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content