close

Enter

Log in using OpenID

cofund - AB Horizon 2020 Çerçeve Programı

embedDownload
AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020
MARIE SKŁODOWSKA CURIE: BURS VEREN KURULUŞLARA
EK FON PROGRAMI (COFUND)
Program Adı
: Marie Sklodowska Curie: Burs Veren Kuruluşlara Ek Fon Programı (COFUND)
Çağrı Kodu
: H2020-MSCA-COFUND-2014
Çağrı Açılış Tarihi
: 10 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi
: 02 Ekim 2014
Toplam Çağrı Bütçesi
: 801 Milyon Avro
Programın Amacı:
COFUND programı araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimine yönelik yeni bölgesel, ulusal ve uluslararası
burs programlarının oluşturulması veya var olan programların iyileştirilmesi amacıyla araştırma bursu veren
kuruluşlara ek fon sağlamaktadır. Ek fon sağlanacak burs programı doktora öğrencilerine yönelik olabileceği
gibi doktora derecesine sahip ya da en az dört yıl araştırma tecrübesi bulunan deneyimli araştırmacılara
yönelik de olabilmektedir.
COFUND başvurusunda bulunan kuruluşların var olan veya yeni oluşturacakları burs programlarının
desteklenmesi için çok yıllık proje önerileri sunmaları beklenmekte proje önerisinde doktora öğrencileri ya da
doktora sonrası araştırma çalışmaları yürüten araştırmacılara yönelik ülkeler arası dolaşıma olanak sağlayan
burs mekanizmaları tasvir edilmektedir. Bu amaçla projelendirilen söz konusu burs programlarının,
araştırmacıların yurt dışına gitmeleri veya araştırmacıların yurt dışından gelmeleri unsurlarından en az birini
desteklemesi gerekir.
Programın Finansal Modeli:
COFUND programı, desteklenmesi kabul edilen burs programlarında araştırmacıların yaşam giderleri
kapsamında oluşan masrafları sabit olarak yüzde 50 oranında finanse eder. Bir kuruluşa verilebilecek en
yüksek katkı miktarı 10 Milyon Avrodur. Burs programlarına destek verilmesi kabul edilen kuruluşlarla
yapılan hibe anlaşmalarının süresi 36 ila 60 ay arasında olabilmektedir.
1
30 Mil. Avro’luk bütçe doktora öğrencilerinin desteklenmesine yönelik programlara aktarılacaktır.
Detaylı bilgi için [email protected] adresi ile irtibat kurabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content