close

Enter

Log in using OpenID

BORUSAN EnBW Enerji

embedDownload
BORUSAN EnBW Enerji
Tuna GÜVEN
6 Kasım 2014
STRATEJİK ODAK VE HEDEFLER
Borusan Holding A.S.
50%





2009’da kuruldu
50 % - 50 % Türk- Alman ortaklığı (Borusan Holding A.Ş. & EnBW AG)
İşletmede 3 santral – 160 MW kurulu güç
Merkez ofis: İstanbul
124 personel
1
EnBW Holding A.S.
50%
STRATEJİK ODAK VE HEDEFLER
2009
Bandırma
RES
2012
YedigölAksu HES
Mevcut portföy yalnızca
yenilenebilir enerjiye
dayanıyor.
2014
•Balabanlı
RES
•Rüzgar
Paketi
Yatırımı
Başlangıcı
Mevcut portföy
(743 MW)
2020
2000
MW
Hedef Portföy
(2.000 MW)
10%
39%
76%
14%
61%
TÜV NORD Yeşil Enerji
Sertifikası
Hidro
2
Rüzgar
Diğer
RES YAŞAM DÖNGÜSÜ
Geliştirme
Yatırım
Üretim
• İşletmelerin Verimlilikleri
• Merkezi İzleme
3
• İdari İzin
Süreçleri
İDARİ İZİN SÜREÇLERİ
Geçici
Kabul
Katkı Payı
Anlaşması
Ön Lisans Süresi
İnşaat Süresi
30-36 ay
30-46 ay
8-12 ay
24-30 ay
Lisans
Toplam Süre
60- 82 ay
32-42 ay
30 – 60 MW arasındaki RES’ler için geçerlidir.
4
İDARİ İZİN SÜREÇLERİ
RES İdari İzinleri İçin Gereken Ortalama Süre (Ay)
Kaynak: Pierre Tardieu (EWEA Regulatory Affairs Advisor) Sunumu 27 Mart 2013
Türkiye’de bu süre ortalama 24- 30 aydır.
(Tesis büyüklüğü, yeri ve özel durumlara bağlı olarak değişebilir)
5
İDARİ İZİN SÜREÇLERİ
RES İdari İzinleri İçin Gereken Ortalama Süre (Ay)
Ülkelerin Kurulu Güçleri (MW)
Kaynak: Pierre Tardieu (EWEA Regulatory Affairs Advisor) Sunumu 27 Mart 2013 ve EWEA Wind in Power
Şubat 2014
6
İDARİ İZİN SÜREÇLERİ
RES İdari İzinleri İçin Gereken Ortalama Süre (Ay)
RES İdari İzin+ İnşaat Süresi (Ay)
Kaynak: Pierre Tardieu (EWEA Regulatory Affairs Advisor) Sunumu 27 Mart 2013
Türkiye’de toplam süre ortalama 32- 42 aydır.
(Tesis büyüklüğü, yeri ve özel durumlara bağlı olarak değişebilir)
7
İDARİ İZİN SÜREÇLERİ
• İyi örnek ülkeler ile
kıyaslama çalışmaları
Çözüm Önerileri
(EWEA-FEE-DWIARenewableUK-BWE)
• Yerel süreçler dahil
standartlaşma
• Tek elden koordinasyon
yürütülmesi çalışmaları
8
İŞLETMELERİN VERİMLİLİKLERİ
 Öngörülemeyen sistem kullanım bedeli (kalite bedeli)
 Servis bakım anlaşmalarının dövizle fiyatlandırılması
neticesinde sürekli bir kur riskinin oluşması
 Gelirlerin TL, giderlerin €-$ (kredi ödemeleri ve servis bakım
anlaşması) ve TL olmasından kaynaklı sürekli kur riski
 PMUM’a satışlarda oluşan dengesizlik kaynaklı gelir kayıpları
 Tesise mahsus istihdamı zorunlu tutulan uzmanlar (biyolog,
veteriner gibi)
9
İŞLETMELERİN VERİMLİLİKLERİ
Çözüm Önerileri
• Tesisin finansal verimliliğinin ve kredi geri
ödeyebilme kabiliyetlerinin izlenmesi çalışması
• Gün içi piyasasına geçiş, dengesizlikten muafiyet ve
havuz uygulamasına imkan sağlanması
10
MERKEZİ İZLEME
 Teknoloji sayesinde, türbin ve RES YG/OG şaltlarının
güvenlik seviyelerinin yükselmiş olması ve uzaktan
kesintisiz izlenebilir ve kumanda edilebiliyor olması,
 Gece vardiyalarının emreamadeliğe katkısının çok düşük
olması
 RES’lerin birbirine yakın olması durumunda her üreticinin
tesiste sabit yerine gezici ekipler kurma imkanı
11
MERKEZİ İZLEME
Çözüm Önerileri
• Uzaktan izleme ve kumanda yapısına geçilebilmesi
için yönetmelik düzenlemeleri
• EKAT’ lı personelin 7x24 tesiste bulundurulması
teamülünün değiştirilmesine yönelik yönetmelik
düzenlemeleri
12
TEŞEKKÜR EDERİZ
Tuna GÜVEN
BEE Operasyon Direktörü
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content