close

Enter

Log in using OpenID

bildiri çağrısı

embedDownload
IWPC 2015: BİLDİRİ ÇAĞRISI
IWPC 2015: 31 Mart – 01 Nisan – 02 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye
Eğer rüzgar enerjisi alanında çalışıyorsanız ve 2015 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa’nın
en önemli rüzgar enerjisi organizasyonlarından biri olan IWPC 2015’te çalışmanızı sergilemek
istiyorsanız, çalışmanızın kısa bir özetini IWPC 2015 Organizasyon ve Bilim Komitesi ile hemen
paylaşabilirsiniz.
Rüzgar enerjisi sektörü değişip gelişiyor ve sektörün boyutu ile karmaşıklığı da enerji sektörünün
genelinde olduğu şekilde artıyor. Bu gelişim yaşanırken sektörle ilgili bilgilerimizin de aynı şekilde
değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. IWPC 2015 kapsamında düzenlenen konferans programı ticari,
finansal, idari, hukuki, teknik ve bilimsel oturumlar ile mevcut bilgilerimizi güncellemek ve yeniliklerle
dolu rüzgar enerjisi alanındaki sorunlar ve çözümleriyle ilgili yeni bilgilerle donanmak için hazırlanmış
olup tüm paydaşlar için bilgiye ulaşmak açısından önemli fırsatlar sunacaktır.
Bu amaçlarla, rüzgar enerjisi sektörün ilgisini çekeceğini düşündüğünüz her türlü ilgi çekici ve yaratıcı
bildirinin kongremize sunulmasını bekliyoruz. Aşağıda listelenen konu başlıkları içinden ya da bunlar
arasında olmamasına rağmen sektörel açıdan ilgi çekeceğini düşündüğünüz tüm akademik
çalışmalarınızı ve hazırlayacağınız ilgili bildirileri bu sayfayı kullanarak ya da email yoluyla bizlere
ulaştırabilirsiniz.
KONU BAŞLIKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Rüzgar Projelerinde Saha Belirleme
Rüzgar Proje Geliştirme
Rüzgar Ölçüm Sistemleri ve Yeni Teknolojiler (LIDAR, SODAR, vb.)
Rüzgar Kaynak Analizi, Enerji Analizi ve Mikro-konuşlandırma
Rüzgar Projelerinde İdari ve Hukuki Süreçler
Rüzgar Projelerinde Proje ve İnşaat Yönetim Süreçleri
Rüzgar Projelerinde Kritik Tasarım Unsurları
Rüzgar Projelerinde İnşaat, Mekanik ve Elektrik Teknolojileri
Rüzgar Projelerinin Şebeke Bağlantısı ve Entegrasyonu
Rüzgar Proje Lojistiği
Rüzgar Santral İşletmeciliği
Rüzgar Santrallerinde Servis Ve Bakım
Rüzgar Santrallerinde Performans Takibi ve Performans İyileştirme
Rüzgar Türbin Teknolojileri ve Türbin Üretimi
Yeni Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Rüzgar Santrallerinin Çevresel ve Sosyal Etkileri
Rüzgar Projeleri Finansmanında Yeni Uygulamalar
Rüzgar Projeleri Finansmanı
Rüzgar Ekonomisi
Rüzgar Politikasında Gelişmeler
Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri ve Küçük Ölçekli Projeler
Rüzgar Enerjisi Sektörü İle İlgili Diğer Konular
BİLDİRİ GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER:
Son bildiri özeti gönderim tarihi: 27 Şubat 2015
Son poster ve bildiri gönderdim tarihi: 14 Mart 2015
BİLDİRİ VE POSTER GÖNDERİMİ:
Bildiri özetleri gönderiminin 27 Şubat 2014 tarihi akşamında tamamlanmasını takiben Bilim Komitesi
üyeleri tarafından bir ön değerlendirme yapılacak ve komite tarafından önerilen bildiri sahipleri 14
Mart 2015 tarihine kadar ilgili bildiri ve posterlerini sunmaya davet edileceklerdir.
Kongre sırasında bir poster sunum alanı tertip edilecek ve sergilemeye değer tüm çalışmalar burada
katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca, gönderilenler arasından seçilecek en fazla 5 bildiri “en iyi bildiri”
olarak belirlenerek konferans programında yer alan Akademik Oturum’da yazarları tarafından
katılımcılarla paylaşılacaktır.
Poster olarak sunulması uygun görülen ya da Bilimsel Oturum’da sunulmaya hak kazanan tüm
bildirilerin sahipleri konferans ve fuara ücretsiz giriş hakkı verilecektir. (her bildiri için 1 davetiye
sağlanacaktır)
IWPC 2015 HAKKINDA
IWPC 2015 Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve
Dünya Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin (GWEC) desteğiyle düzenlenen 2015 yılının en önemli rüzgar
enerjisi organizasyonlarından biridir. Kongre kapsamında geniş kapsamlı bir fuar ve konferans
planlanmış olup bu organizasyon vesilesiyle başta Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar
ile Yakın ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın çok çeşitli bölgelerinden katılımcıların
İstanbul’da biraraya gelmesi beklenmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content