close

Enter

Log in using OpenID

Broşür - Basın ve Halkla İlişkiler

embedDownload
*BE5UZK4B*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 39162747-820/
: Bilgi Güncellemesi Hk.
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)
İlgi :
19/06/2014 tarihli, 35114 sayılı ve "Bilgi Güncellemesi Hk." konulu yazı
Üniversitemiz
aday
öğrencileri
için
hazırlanan
ve
web
sayfasında (http://www.kocaeli.edu.tr/tanitim/fakulteler.html)
yayınlanan
"Fakülteler",
"Yüksekokullar", "Devlet Konservatuvarı" başlıklarının altında yer alan 'Broşür'
(http://bhi.kocaeli.edu.tr/.......sunu.pdf) bilgilerimiz
güncellenerek
yazımız
ekinde
sunulmuştur. Ayrıca, elektronik ortamda ([email protected]) iletilmesi sağlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof.Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Yüksekokul Müdürü
EK :
1-Tanıtım Sunusu
25/06/2014 Yaz.İş.Brm.Srm.
__/__/____ Yük.Sek.
: N.UZUN
: F.ERDOĞAN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Spor Bilimleri Yerleşkesi 41380 Umuttepe-Kocaeli
Tel:0 (262) 303 3602 Faks:0 (262) 303 3603
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://besyo.kocaeli.edu.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 012 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content